Choose Skin
รออนุมัติ 0
272
ผู้ออนไลน์ระบบ
ผู้เยี่ยมชม
สถิติผู้เข้าร่วม/ครั้ง
  ซ่อม

132,963

  สร้าง

54,237

  พัฒนา

24,583

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

จำนวนอุปกรณ์ที่ซ่อม

ยานพาหนะ จำนวน
   รถจักรยานยนต์ 54,706
   รถอีแต๋น 123
   รถยนต์/รถกระบะ 444
   รถบรรทุก 6 ล้อ ขึ้นไป 23
   ยานพาหนะอื่น ๆ 1,185
เครื่องมือ/เครื่องจักรทางการเกษตร จำนวน
   รถไถเดินตาม 390
   เครื่องพ่นยา/พ่นปุ่ย 953
   เครื่องตัดหญ้า 3,390
   เครื่องเบนซินเล็ก/เครื่องยนต์เล็ก 145
   เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว 25
   เครื่องสูบน้ำ/เครื่องเติมอากาศในน้ำ 846
   เครื่องจักรกลอื่น ๆ 894
เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน จำนวน
   พัดลม 24,759
   หม้อหุงข้าว 4,539
   เตารีด 2,826
   กาต้มน้ำ/กระทะไฟฟ้า 2,273
   โทรทัศน์ 9,782
   ตู้เย็น 473
   ตู้อบ/เตาอบไฟฟ้า 1,058
   เครื่องซักผ้า 2,783
   เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD 7,987
   เครื่องคอมพิวเตอร์ 2,247
   เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ 7,837
   มุ้งลวด 2,254
   เสื้อผ้า 254
   ประปา 50
   งานเชื่อม 485
   ซ่อมแซ่มบ้าน 143
   ขัดล้างเครื่องประดับอัญมณี 89
รวมทั้งหมด 132,963

แสดงข้อมูล สถานศึกษาไม่ได้ยืนยันส่งข้อมูล ให้ตรวจสอบ

ศูนย์บริการ สถานศึกษา สถานศึกษา
 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร รอยืนยันข้อมูล
 ชุมชน เทศบาลคลองทับจันทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว รอยืนยันข้อมูล
 ชุมชน เทศบาลตำบลฟากห้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว รอยืนยันข้อมูล
 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รอยืนยันข้อมูล
 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ รอยืนยันข้อมูล
 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ รอยืนยันข้อมูล
 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ รอยืนยันข้อมูล
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล (หมู่ที่ ๖) วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รอยืนยันข้อมูล
 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี รอยืนยันข้อมูล
 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี รอยืนยันข้อมูล
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพน วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง รอยืนยันข้อมูล
 เทศบาลตำบลสระพังทอง วิทยาลัยเทคนิคเขาวง รอยืนยันข้อมูล
แสดงข้อมูลศูนย์บริการ ส่งผลประเมินเรียบร้อยแล้ว...

ศูนย์บริการ ส่งรายงานผล รอตรวจสอบ

ศูนย์บริการ สถานศึกษา ดูรายละเอียด

จุดบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ศูนย์บริการ สถานศึกษา
สรุปผลการดำเนินงาน...

ศูนย์บริการ ปฏิบัติงานล่าสุด

ศูนย์บริการ สถานศึกษา
ชมภาพกิจกรรม... เพิ่มเติม...
-->