แสดงข้อมูลศูนย์บริการ ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว

หน้าแรก

แสดงข้อมูล

ลำดับที่
ภาพปกศูนย์บริการ
ชื่อศูนย์บริการ
สถานศึกษา จังหวัด วันที่ทำงานล่าสุด
1
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน หมู่ที่ 2 ตำบลศรีมหาโพธิ
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี 17 พ.ย. 60 10:48:11
2
ศูนย์วัดโพธิ์บัลลังก์ ตำบลคุ้งพยอม
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ราชบุรี 17 พ.ย. 60 09:28:11
3
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี 17 พ.ย. 60 10:21:11
4
องค๋การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ราชบุรี 17 พ.ย. 60 09:54:11
5
หมู่ 2 ต.นาทราย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 17 พ.ย. 60 03:30:11
6
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหว้า
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี 17 พ.ย. 60 10:03:11
7
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตูม
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี 17 พ.ย. 60 10:26:11
8
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหว้า
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี 17 พ.ย. 60 10:13:11
9
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 13 พ.ย. 60 02:06:11
10
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำน้อย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สงขลา 13 พ.ย. 60 03:01:11
11
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร พิจิตร 10 พ.ย. 60 09:15:11
12
องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นครนายก 9 พ.ย. 60 04:05:11
13
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 4 พ.ย. 60 11:53:11
14
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ แพร่ 31 ต.ค. 60 02:27:10
15
องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ แพร่ 31 ต.ค. 60 02:00:10
16
อบต.จำป่าหวาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พะเยา 28 ต.ค. 60 10:35:10
17
อบต.บ้านตุ่น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พะเยา 28 ต.ค. 60 10:58:10
18
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร 27 ต.ค. 60 09:34:10
19
ชุมชนบูรณะสุดเขต
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร 27 ต.ค. 60 09:56:10
20
ศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลมะกอก
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน 23 ต.ค. 60 06:02:10
21
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย 16 ต.ค. 60 01:44:10
22
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย 16 ต.ค. 60 01:26:10
23
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี สงขลา 11 ต.ค. 60 03:07:10
24
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อุทัยธานี 10 ต.ค. 60 03:05:10
25
ศูนย์บ้านระเวใต้ หมู่ 2 ศาลาประชาคม SML
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 9 ต.ค. 60 11:15:10
26
ศูนย์บ้านคำผ่าน หมู่ 7 วักสุวรรณาราม
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 9 ต.ค. 60 11:34:10
27
องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 9 ต.ค. 60 11:02:10
28
บ้านระเวกลาง หมู่ 8 ศาลาประชาคม (SML)
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 9 ต.ค. 60 10:44:10
29
บ้านนาจาน วัดศรีคุณเมือง
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 9 ต.ค. 60 11:54:10
30
เทศบาลตำบลท่ายาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ชุมพร 6 ต.ค. 60 01:24:10
31
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ สมุทรปราการ 5 ต.ค. 60 09:58:10
32
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช 5 ต.ค. 60 03:23:10
33
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อำนาจเจริญ 4 ต.ค. 60 10:06:10
34
ศูนย์ที่ 1 ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านเลือก
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ราชบุรี 2 ต.ค. 60 04:19:10
35
ศูนย์ที่ 2 ศาลาเอนกประสงค์วัดบางแพใต้
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ราชบุรี 2 ต.ค. 60 04:31:10
36
องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พิษณุโลก 2 ต.ค. 60 01:04:10
37
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พิษณุโลก 13 ต.ค. 60 09:01:10
38
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี สิงห์บุรี 28 ก.ย. 60 11:45:09
39
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน กาญจนบุรี 28 ก.ย. 60 02:05:09
40
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์ 28 ก.ย. 60 04:37:09
41
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช 28 ก.ย. 60 11:51:09
42
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย นครสวรรค์ 27 ก.ย. 60 01:20:09
43
เทศบาลตำบลท่าจีน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สมุทรสาคร 27 ก.ย. 60 05:32:09
44
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ร้อยเอ็ด 27 ก.ย. 60 10:18:09
45
เทศบาลตำบลคำขวาง
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ อุบลราชธานี 27 ก.ย. 60 11:38:09
46
ศาลากลาง บ้านโคกสว่างหมู่ 7
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ อุบลราชธานี 27 ก.ย. 60 11:01:09
47
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 26 ก.ย. 60 01:34:09
48
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) Thailand 4.0 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง กรุงเทพมหานคร 26 ก.ย. 60 11:36:09
49
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก 25 ก.ย. 60 11:42:09
50
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 25 ก.ย. 60 01:57:09
51
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำตำบลพระยืน
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ขอนแก่น 25 ก.ย. 60 02:46:09
52
เทศบาลตำบลบ้านสวน
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน พัทลุง 25 ก.ย. 60 01:25:09
53
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ยะลา 25 ก.ย. 60 01:21:09
54
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นครราชสีมา 22 ก.ย. 60 09:09:09
55
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตรัง 22 ก.ย. 60 01:07:09
56
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ชุมพร 21 ก.ย. 60 09:04:09
57
องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง 21 ก.ย. 60 11:53:09
58
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง 27 ก.ย. 60 10:24:09
59
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี อุบลราชธานี 21 ก.ย. 60 09:33:09
60
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี อุบลราชธานี 21 ก.ย. 60 04:28:09
61
ชุมชนบ้านจะคือ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เชียงราย 21 ก.ย. 60 05:02:09
62
เทศบาลตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล นครปฐม 20 ก.ย. 60 10:10:09
63
Fix it Center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2560 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา สมุทรสงคราม 20 ก.ย. 60 12:45:09
64
เทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปทุมธานี 20 ก.ย. 60 03:47:09
65
ศูนย์ตำบลกะทุ่ม
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช พระนครศรีอยุธยา 20 ก.ย. 60 09:44:09
66
เทศบาลตำบลบางหลวง
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปทุมธานี 20 ก.ย. 60 03:32:09
67
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 19 ก.ย. 60 09:22:09
68
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 19 ก.ย. 60 10:12:09
69
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ลพบุรี 19 ก.ย. 60 04:29:09
70
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 19 ก.ย. 60 09:41:09
71
ชุมชนวัดอินทรวิหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร 19 ก.ย. 60 10:55:09
72
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อุดรธานี 19 ก.ย. 60 04:48:09
73
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เพชรบุรี 19 ก.ย. 60 07:46:09
74
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริการส่วนตำบลสมอแข
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก พิษณุโลก 19 ก.ย. 60 09:24:09
75
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ชัยนาท 19 ก.ย. 60 02:48:09
76
ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร 19 ก.ย. 60 11:13:09
77
เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี 18 ก.ย. 60 12:43:09
78
องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี 18 ก.ย. 60 04:33:09
79
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สระแก้ว 18 ก.ย. 60 06:48:09
80
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center Thailand 4.0) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี สุรินทร์ 18 ก.ย. 60 03:36:09
81
ศูนย์เทศบาลตำบลโรงช้าง
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช พระนครศรีอยุธยา 18 ก.ย. 60 09:32:09
82
ชุมชนเสริมปรีดี
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 17 ก.ย. 60 09:47:09
83
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน น่าน 15 ก.ย. 60 12:52:09
84
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน น่าน 15 ก.ย. 60 12:56:09
85
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(ศูนย์ถาวร)
วิทยาลัยเทคนิคน่าน น่าน 15 ก.ย. 60 12:56:09
86
เทศบาลตำบลจองถนน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง พัทลุง 15 ก.ย. 60 09:10:09
87
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 14 ก.ย. 60 09:36:09
88
ศูนย์ไทรย้อย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ แพร่ 14 ก.ย. 60 09:34:09
89
องค์การบริหารส่วนตำบลไพร
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ศรีสะเกษ 14 ก.ย. 60 01:23:09
90
เทศบาลตำบลห้วยสัก
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย 14 ก.ย. 60 10:25:09
91
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย 14 ก.ย. 60 09:12:09
92
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 14 ก.ย. 60 04:56:09
93
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโรงเรียนวัดโคกสว่าง ตำบลเขาเพิ่ม
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นครนายก 14 ก.ย. 60 02:37:09
94
หมู่ 6 ตำบลนาทราย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 14 ก.ย. 60 02:21:09
95
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้
วิทยาลัยการอาชีพเสนา พระนครศรีอยุธยา 13 ก.ย. 60 03:53:09
96
ศูนย์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย 13 ก.ย. 60 01:47:09
97
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา 13 ก.ย. 60 02:31:09
98
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน น่าน 12 ก.ย. 60 01:26:09
99
บ้านในสระ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 12 ก.ย. 60 12:36:09
100
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fit Center Thailand 4.0 องค์การส่วนตำบลตะปอเยาะ
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส นราธิวาส 12 ก.ย. 60 09:57:09
101
บ้านผู้ใหญ่ ม.2 ต.คลองหิน
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก กระบี่ 12 ก.ย. 60 07:10:09
102
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ม.4 ต.คลองหิน
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก กระบี่ 12 ก.ย. 60 07:38:09
103
ศูนย์เทศบาลตำบลเขาบายศรี
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จันทบุรี 11 ก.ย. 60 09:15:09
104
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี อุทัยธานี 11 ก.ย. 60 09:31:09
105
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์ 19 ก.ย. 60 10:50:09
106
สำนักงานเทศบาลด่านซ้าย
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย เลย 11 ก.ย. 60 04:36:09
107
ศูนย์ ณ ฐานการเรียนรู้ที่ 7 หมู่ 7 ต.รำแดง
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สงขลา 11 ก.ย. 60 09:34:09
108
เทศบาลตำบลบางหลวง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า นครปฐม 8 ก.ย. 60 01:49:09
109
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร) สงขลา 9 ก.ย. 60 11:12:09
110
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ 8 ก.ย. 60 10:39:09
111
เทศบาลตำบลเชิงแส อ.กระแสสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ สงขลา 7 ก.ย. 60 11:43:09
112
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 7 ก.ย. 60 04:57:09
113
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร สงขลา 7 ก.ย. 60 11:51:09
114
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม พัทลุง 6 ก.ย. 60 10:53:09
115
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า นครสวรรค์ 6 ก.ย. 60 04:43:09
116
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำพอง
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ขอนแก่น 6 ก.ย. 60 10:17:09
117
อบต.สองคอน
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ อุบลราชธานี 6 ก.ย. 60 11:29:09
118
ศูนย์เทศบาลตำบลนาด้วง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เลย 6 ก.ย. 60 04:39:09
119
องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 สิงห์บุรี 6 ก.ย. 60 10:38:09
120
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 5 ก.ย. 60 10:19:09
121
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม มหาสารคาม 5 ก.ย. 60 09:03:09
122
ศูนย์ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 ตำบลช้างกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 5 ก.ย. 60 01:35:09
123
ชีวาน
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย นครราชสีมา 5 ก.ย. 60 04:22:09
124
เขตพื้นที่ตำบลนนทรี
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 4 ก.ย. 60 11:07:09
125
วัดศรีสะอาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 4 ก.ย. 60 11:27:09
126
ศูนบริการเทศบาลตำบลบวกค้าง
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เชียงใหม่ 4 ก.ย. 60 01:32:09
127
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ขอนแก่น 4 ก.ย. 60 02:29:09
128
ศาลาเอนกประสงค์บ้านพังกาญจน์ล่าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 4 ก.ย. 60 02:46:09
129
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ตรัง 4 ก.ย. 60 09:57:09
130
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา 4 ก.ย. 60 09:59:09
131
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
วิทยาลัยการอาชีพพล ขอนแก่น 4 ก.ย. 60 11:08:09
132
ที่ทำการกำนันสำนักท้อน หมู่ 3
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ระยอง 4 ก.ย. 60 03:06:09
133
อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองตะเคียน หมู่ 7
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ระยอง 4 ก.ย. 60 03:38:09
134
เทศบาลตำบลโพนทราย
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3 ก.ย. 60 10:53:09
135
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อุดรธานี 1 ก.ย. 60 09:50:09
136
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ราชบุรี 1 ก.ย. 60 04:49:09
137
วัดสายตะคลอง
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ชัยภูมิ 1 ก.ย. 60 03:43:09
138
ศาลากลางหมู่บ้านต้อน
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ชัยภูมิ 1 ก.ย. 60 03:16:09
139
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ราชบุรี 1 ก.ย. 60 04:25:09
140
ศูนย์เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1 ก.ย. 60 08:32:09
141
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1 ก.ย. 60 01:19:09
142
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 13 ก.ย. 60 12:30:09
143
วัดคลองธรรมชาติ
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ชัยภูมิ 1 ก.ย. 60 03:47:09
144
วัดสุวรรณาราม บ้านคลองไผ่งาม
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ชัยภูมิ 1 ก.ย. 60 04:54:09
145
ศูนย์ตำบลเวียง
วิทยาลัยการอาชีพไชยา สุราษฎร์ธานี 31 ส.ค. 60 02:25:08
146
ศูนย์ สภ.อ.ท่าชนะ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา สุราษฎร์ธานี 31 ส.ค. 60 04:57:08
147
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ฉะเชิงเทรา 31 ส.ค. 60 01:15:08
148
ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 5 ก.ย. 60 05:25:09
149
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ขอนแก่น 31 ส.ค. 60 03:16:08
150
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พะเยา 31 ส.ค. 60 11:08:08
151
ชุมชนหมู่ 3 สามวาตะวันออก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 5 ก.ย. 60 05:36:09
152
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย บุรีรัมย์ 30 ส.ค. 60 03:36:08
153
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center Thailand 4.0) องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ พะเยา 30 ส.ค. 60 10:07:08
154
สำนักงานเทศบาลตำบลด่านทับตะโก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ราชบุรี 30 ส.ค. 60 01:12:08
155
ตำบลเตาปูน
วิทยาลัยการอาชีพสอง แพร่ 29 ส.ค. 60 02:19:08
156
ตำบลสะเอียบ
วิทยาลัยการอาชีพสอง แพร่ 29 ส.ค. 60 02:57:08
157
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยโสธร 29 ส.ค. 60 10:43:08
158
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 ลพบุรี 29 ส.ค. 60 02:27:08
159
เทศบาลตำบลชำนิ
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง บุรีรัมย์ 29 ส.ค. 60 04:31:08
160
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center Thailand 4.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล สตูล 29 ส.ค. 60 03:24:08
161
เทศบาลตำบลวังทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก 6 ก.ย. 60 05:32:09
162
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตาก 29 ส.ค. 60 11:13:08
163
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
วิทยาลัยการอาชีพละงู สตูล 28 ส.ค. 60 11:53:08
164
องค์การบริหารส่วนตำบล ทรายขาว
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จันทบุรี 28 ส.ค. 60 03:16:08
165
เทศบาลตำบลบัวหุ่ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ศรีสะเกษ 28 ส.ค. 60 12:45:08
166
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 เพชรบุรี 28 ส.ค. 60 09:02:08
167
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี นครศรีธรรมราช 28 ส.ค. 60 03:45:08
168
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 27 ส.ค. 60 12:39:08
169
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 27 ส.ค. 60 12:20:08
170
ศูนย์เทศบาลตำบลพานทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ชลบุรี 26 ส.ค. 60 09:22:08
171
ศูนย์ อบต.สะอาดสมบูรณ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 26 ส.ค. 60 07:01:08
172
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี 25 ส.ค. 60 03:04:08
173
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรี 24 ส.ค. 60 10:27:08
174
เทศบาลตำบลแม่ยม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง พะเยา 24 ส.ค. 60 01:42:08
175
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 24 ส.ค. 60 01:30:08
176
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตรัง 23 ส.ค. 60 09:46:08
177
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตรัง 23 ส.ค. 60 09:17:08
178
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สิงห์บุรี 23 ส.ค. 60 05:25:08
179
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตรัง 23 ส.ค. 60 09:45:08
180
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตรัง 23 ส.ค. 60 09:04:08
181
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก นราธิวาส 23 ส.ค. 60 10:54:08
182
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 22 ส.ค. 60 08:02:08
183
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 22 ส.ค. 60 08:20:08
184
ศูนย์เทศบาลตำบลเหมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ชลบุรี 22 ส.ค. 60 01:16:08
185
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี สิงห์บุรี 22 ส.ค. 60 09:52:08
186
ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.คลองยา
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก กระบี่ 22 ส.ค. 60 10:29:08
187
โรงเรียนบ้านร่องแช่
วิทยาลัยการอาชีพเทิง เชียงราย 22 ส.ค. 60 10:25:08
188
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง บุรีรัมย์ 22 ส.ค. 60 02:29:08
189
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ชุมพร 21 ส.ค. 60 03:02:08
190
องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี 31 ส.ค. 60 02:37:08
191
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6 ก.ย. 60 02:58:09
192
อำเภอแม่จัน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เชียงราย 18 ส.ค. 60 11:23:08
193
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ราชบุรี 17 ส.ค. 60 03:21:08
194
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 17 ส.ค. 60 11:01:08
195
ศูนย์เทศบาลตำบลเเม่มอก
วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง 17 ส.ค. 60 03:04:08
196
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 17 ส.ค. 60 11:30:08
197
ชุมชนบ้านนาวัง หมู่ที่ 4
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ชลบุรี 16 ส.ค. 60 10:30:08
198
องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 16 ส.ค. 60 11:37:08
199
ศูนย์วัดนก
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร 16 ส.ค. 60 10:50:08
200
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี 16 ส.ค. 60 11:18:08
201
ศาลาประชาคม ตำบลช้างใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา 16 ส.ค. 60 01:18:08
202
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี 15 ส.ค. 60 10:42:08
203
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 15 ส.ค. 60 01:24:08
204
เทศบาลตำบลบางผึ้ง
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ฉะเชิงเทรา 28 ส.ค. 60 10:19:08
205
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10 ส.ค. 60 02:15:08
206
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านโภชน์
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 10 ส.ค. 60 10:52:08
207
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 10 ส.ค. 60 10:27:08
208
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว สมุทรสาคร 10 ส.ค. 60 05:38:08
209
ศูนย์อบต.สามพวง
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย 9 ส.ค. 60 03:56:08
210
ศูนย์อบต.วังตะคร้อ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย 9 ส.ค. 60 03:37:08
211
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จันทบุรี 8 ส.ค. 60 08:18:08
212
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ชัยภูมิ 8 ส.ค. 60 12:27:08
213
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม กระบี่ 8 ส.ค. 60 10:58:08
214
ตำบลโพตลาดแก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี 7 ส.ค. 60 01:51:08
215
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เพชรบุรี 7 ส.ค. 60 03:10:08
216
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ตรัง 6 ส.ค. 60 09:25:08
217
ตำบลเมืองปอน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 6 ส.ค. 60 01:32:08
218
ตำบลคลองยาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กระบี่ 4 ส.ค. 60 08:56:08
219
เทศบาลตำบลเสาไห้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี 4 ก.ย. 60 10:55:09
220
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระนอง 1 ส.ค. 60 09:44:08
221
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ศูนย์เทศบาลตำบลลำนารายณ์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ลพบุรี 1 ส.ค. 60 02:54:08
222
บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นครสวรรค์ 1 ส.ค. 60 04:18:08
223
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จันทบุรี 31 ก.ค. 60 05:07:07
224
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ลพบุรี 27 ก.ค. 60 04:03:07
225
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นครสวรรค์ 27 ก.ค. 60 10:43:07
226
อบต.สันป่ายาง
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เชียงใหม่ 25 ก.ค. 60 02:43:07
227
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี 18 ก.ค. 60 11:07:07
228
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
วิทยาลัยการอาชีพลอง แพร่ 17 ก.ค. 60 02:03:07
229
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
วิทยาลัยการอาชีพลอง แพร่ 17 ก.ค. 60 02:29:07
230
ศูนย์ OTOP ดอนไก่ดี
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สมุทรสาคร 17 ก.ค. 60 05:01:07
231
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ชุมพร 14 ก.ค. 60 10:41:07
232
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ชุมพร 14 ก.ค. 60 10:58:07
233
เทศบาลตำบลหัวทะเล
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา 14 ก.ค. 60 02:06:07
234
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เทศบาลบ้านนาปรือ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 13 ก.ค. 60 09:04:07
235
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 11 ก.ค. 60 05:20:07
จำนวน 235 ศูนย์บริการ