แสดงข้อมูลอบรมพัฒนา

หน้าแรก

แสดงข้อมูล

ลำดับที่
ผลิตภัณฑ์/เจ้าของผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ ครูผู้พัฒนา วันที่บันทึก
1
วิธีการเพาะปลูกดอกดาวเรือง
นายชำนาญ ทองเปรี่ยม
332/2 หมู่ 1 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี นางสาวนพณัช เปสุริยะ
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหว้า
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
17 พ.ย. 60 10:56:11
2
การทำดอกไม้จันทร์
ตัวแทนชุมชนหมู่ 5 และหมู่ที 1
หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด นายสุชิน อ้วนอ่อน
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตูม
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
17 พ.ย. 60 10:46:11
3
การทำดอกไม้จันทร์
พัฒนาการชุมชนศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นางนฤมล รอตเสียงล้ำ
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหว้า
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
17 พ.ย. 60 10:19:11
4
วิธีการเพาะปลูกดอกดาวเรือง
นางสาวสมจิต สุริวงษ์
79/2 หมู่ 1 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี นางสาวนพณัช เปสุริยะ
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหว้า
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
17 พ.ย. 60 10:10:11
5
วิธีการเพาะปลูกดอกดาวเรือง
นายนพดล เอมอ่อน
129/1 ม.8 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี นางสาวสุพัฒตรา มณีศรี
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน หมู่ที่ 2 ตำบลศรีมหาโพธิ
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
17 พ.ย. 60 10:03:11
6
วิธีการเพาะปลูกดอกดาวเรือง
นายเอนก เชิดสติ
227/1 หมู่ 1 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ครูนฤทธิ์ บุญประกอบ และครูสุพัฒตรา มณีศรี
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
17 พ.ย. 60 09:14:11
7
ดอกไม้พลาสติก
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
- นางพยุงศรี ฮงประยูร
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
16 พ.ย. 60 02:48:11
8
ของใช้และตกแต่งบ้าน
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
- นางกันยา ด้วยใย
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
16 พ.ย. 60 02:43:11
9
กระเป๋าผ้าญี่ปุ่นแฮนด์เมค
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
- นางสาวลักษณาพร เนื่องคำมา
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
16 พ.ย. 60 02:38:11
10
ป้ายเลขที่บ้าน
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
76 ซ.ระนอง 2 เขตดุสิต กทม 10300 นายศานิต ปันเขื่อนขัติย์
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
16 พ.ย. 60 02:32:11
11
การสกรีนผ้า
นายรัฐศักดิ์ โกบประยูร
ศูนย์เทศบาลพิมลราช นายรัฐศักดิ์ โกบประยูร
เทศบาลเมืองพิมลราช
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
14 พ.ย. 60 04:12:11
12
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (การทำแผนธุรกิจ,เทคนิคการขาย)
นางรัตนณี ฉลวยงาม
164 หมู่8 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสุภาวรรณ อุ่นชื่น
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
2 พ.ย. 60 05:53:11
13
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (การทำเว็บไซต์)
นางรัตนณี ฉลวยงาม
164 หมู่8 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นายชนินทร์ พบลาภ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
2 พ.ย. 60 05:01:11
14
กล้วยหักมุกฉาก
นาวสาว
106 หมู่ 3 ต. เกะรอ อ. รามัน จ. ยะลา 95140 นางสาว นูรีซัน วาเตะ
ศูนย์ fix it center อบต.เกะรอ
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
31 ต.ค. 60 11:35:10
15
ทำตู้อลูมิเนียม
อบต.เวียงทอง
หมู่ 2 119 ตำบล เวียงทอง อำเภอ สูงเม่น แพร่ 54130 นายเลิศพงศ์ คำเหมือง
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
31 ต.ค. 60 10:58:10
16
ทำตู้อลูมิเนียม
อบต.สบสาย
หมู่ 1 154/1 ตำบล สบสาย อำเภอ สูงเม่น แพร่ 54130 นายเลิศพงศ์ คำเหมือง
องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
31 ต.ค. 60 10:12:10
17
ข้าวพอง
นางศรีวิลัย ทองใสพร
10/1 ม.6 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นางสาวคนธรส เมฆาธร
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
24 ต.ค. 60 04:46:10
18
ทองพับ
นางศรีวิไล ทองใสพร
10/1 ม.6 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นางสาวคนธรส เมฆาธร
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
24 ต.ค. 60 03:51:10
19
จิ้งหรีดทรงเครื่อง
นางลมัย ประสารพจน์
97 ม.4 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นางสาวคนธรส เมฆาธร
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
24 ต.ค. 60 03:50:10
20
รองเท้าลูกปัด
นางสาววันทนา สิมมา
46 ม.7 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นางวิลาวัลณ์ เกตุแก้ว
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
24 ต.ค. 60 02:16:10
21
เครื่องจักรสานโบราณ
นาวขวัญเรือน ผาสุข
108 ม.1 ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 นายอานนท์ อ่างคำ
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
24 ต.ค. 60 01:44:10
22
ถักถุงเชือกใส่ของ
นางนิตยา ผาสุข
79/1 ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี นางนิตยา ผาสุข
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
24 ต.ค. 60 01:22:10
23
ถักถุงเชือกใส่ของ
นางนิตยา ผาสุข
- นางพชรพร ฉายชูวงศ์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
24 ต.ค. 60 01:18:10
24
เครื่องจักรสานชะลอมโบราณ
นาวขวัญเรือน ผาสุข
108 ม.1 ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 นายเฟื่องยศ ขำละเอียด
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
24 ต.ค. 60 01:04:10
25
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การทำอาหารว่าง (ขนมปั้นสิบและกระหรี่พัฟ)
-
- นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
20 ต.ค. 60 10:13:10
26
ดอกไม้จันทร์
นางกชกร ชาวน่าน
ต.ตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา นางเบญจวรรณ พิริภัณฑ์
อบต.บ้านตุ่น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
20 ต.ค. 60 09:54:10
27
น้ำพริกเห็ดนางฟ้า
นายรัชพล ประกอบกิจ
118 หมู่ 6 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 นางสาวดวงเดือน ชัยกฤษฎากุล
อบต.บ้านตุ่น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
20 ต.ค. 60 09:47:10
28
กระเป๋าผ้า
นางแดง
ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา นางสาวปัณฑิกา ศิริอำมาต
อบต.บ้านตุ่น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
20 ต.ค. 60 09:15:10
29
ข้าวสารบรรจุถุง
นายวิจิตร ใหม่นา
หมูที่ 1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 นางสาวปัณฑิกา ศิริอำมาต
อบต.บ้านตุ่น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
20 ต.ค. 60 09:08:10
30
ตุงล้านนา
นางกชกร ชาวน่าน
ต.ตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา นาง เบญจวรรณ พิริภัณฑ์
อบต.บ้านตุ่น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
20 ต.ค. 60 09:01:10
31
เค้กกล้วยหอม
ชุมชนต.วังจันทร์
ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นางสาวตวงทอง สีทิ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
17 ต.ค. 60 11:26:10
32
เค้กกล้วยตาก
ชุมชนต.วังจันทร์
ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นางสาวตวงทอง สีทิ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
17 ต.ค. 60 10:54:10
33
มะนาวลอยแก้ว
ชุมชนต.วังจันทร์
ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นางสาวตวงทอง สีทิ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
17 ต.ค. 60 10:52:10
34
มะนาวกระจก
ชุมชนต.วังจันทร์
ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นางสาวตวงทอง สีทิ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
17 ต.ค. 60 10:31:10
35
แยมมะนาว
ชุมชนต.วังจันทร์
ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นางสาวตวงทอง สีทิ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
17 ต.ค. 60 10:09:10
36
กล่องบรรจุขยสาด
นางขวัญเรือน ทรัพย์พร้อม
97 ม.5 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก นายกิตติศักดิ์ เสนานาม
องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
17 ต.ค. 60 08:39:10
37
การตรวจสุขอนามัยพื้นฐาน และรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ถนน สุขสวัสดิ์ ซอย สุขสวัสดิ์ 25/1 แขวงบางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 และวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
17 ต.ค. 60 03:56:10
38
การตรวจสุขอนามัยพื้นฐาน และรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ถนน สุขสวัสดิ์ ซอย สุขสวัสดิ์ 25/1 แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 และวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ชุมชนบูรณะสุดเขต
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
17 ต.ค. 60 03:37:10
39
เครื่องซอยมะพร้าว
นายคมสันต์ ม่วงทิพย์
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เลขที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายคมสันต์ ม่วงทิพย์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
12 ต.ค. 60 12:47:10
40
เครื่องพ่นยุง
นายสมศักดิ์ ดีเอี่ยม
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เลขที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสมศักดิ์ ดีเอี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
12 ต.ค. 60 12:03:10
41
น้ำพริกลาบ น้ำพริกแกง
นางนงคราญ ทาทอง
251 หมู่ 12 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 นางสาวปัณฑิกา ศิริอำมาต
อบต.จำป่าหวาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
12 ต.ค. 60 10:47:10
42
กระเทียมเจียว
นายคำ
ต.จำป่าหวาย นางเบญจวรรณ พิริภัณฑ์
อบต.จำป่าหวาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
12 ต.ค. 60 10:39:10
43
น้ำพริกเห็ดนางฟ้า
นางหล้า
ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 นางสาวดวงเดือน ชัยกฤษฎากุล
อบต.จำป่าหวาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
12 ต.ค. 60 10:27:10
44
ข้าวสารบรรจุถุง
นางวันดี ศรีเมือง
90 หมู่ 12 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา นางสาว
อบต.จำป่าหวาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
12 ต.ค. 60 10:16:10
45
ดอกไม้จันทร์
นางแก้ว
1 ม.6 ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา 56000 นางเบญจวรรณ พิริภัณฑ์
อบต.จำป่าหวาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
12 ต.ค. 60 10:07:10
46
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การทำขนมอบ
-
- นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
10 ต.ค. 60 09:48:10
47
สบู่สมุนไพร
นางสาวจิราภรณ์ กฤตเวทิน
56 หมู่ 5 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น นางอุไรวรรณ สร้อยหิน
ศูนย์อำเภอหนองสองห้อง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง
6 ต.ค. 60 10:27:10
48
การปลูกและดูแลบำรุงรักษาต้นดาวเรือง
นายโชคชัย เมืองทรัพย์
โรงเรียนวัดนิคมคีรี ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางอัมพร สุชาติพงษ์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
5 ต.ค. 60 09:34:10
49
(มอบวัสดุ อุปกรณ์ ให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชุมชน)
สมาชิกกลุ่ม
- นายศรายุทธ เมืองสง
ตลาดนัดสมหวัง
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
5 ต.ค. 60 01:53:10
50
(มอบวัสดุ อุปกรณ์ ให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชุมชน)
สมาชิกกลุ่ม
106 บ้านไร่เหนือ หมู่ 4 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง นายศรายุทธ เมืองสง
ตลาดนัดเครดิตยูเนียนบ้านทุ่งเลียบ
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
5 ต.ค. 60 01:20:10
51
(มอบวัสดุ อุปกรณ์ ให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชุมชน)
สมาชิกกลุ่ม
- นายศรายุทธ เมืองสง
ศาลาอเนกประสงค์บ้านไสคุณเปลือย
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
5 ต.ค. 60 01:15:10
52
การทำแหนม
นายอภิสิทธิ ตั้งสุข
191 ม.4 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายอภิสิทธิ ตั้งสุข
ศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลมะกอก
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
4 ต.ค. 60 12:21:10
53
บรรจุภัณฑ์มันทอด
นางเสง พันธ์ดี
96 หมู่ 6 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา นายสุรพงษ์ วงษ์สุนทร
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
4 ต.ค. 60 08:22:10
54
เครื่องหั่นฝอยผักตบชวา
นายชัยวัฒน์ ศรีเกษม
12 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา นายนิวัตร ศรีคำสุข
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
3 ต.ค. 60 11:09:10
55
บรรจุภัณฑ์กล้วยทอด
นางประนอม หารสุโพธิ์
60 หมู่ 1 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา นายศุภกร เย็นวริษ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
3 ต.ค. 60 05:39:10
56
บรรจุภัณฑ์ผ้าไหม
นางรัญจวน สุโพธิ์
34 หมู่ 10 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา นายศุภกร เย็นวริษ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
3 ต.ค. 60 04:49:10
57
ผลิตภัณฑ์เสือกก
นางบัวลอง เจริญรัตน์
48 หมู่ 10 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา นายสุรพงษ์ วงษ์สุนทร
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
3 ต.ค. 60 04:43:10
58
กี่ทอผ้าไหม
นางรัญจวน สุโพธิ์
34 หมู่ 10 ตำบลไพล อำเภอละทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา นายศุภกร เย็นวริษ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
3 ต.ค. 60 04:18:10
59
มีดหันเครือกล้วย
นายสุรศักดิ์ ชัยพรรคพานิช
149 ม.2 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 นายสุรศักดิ์ ชัยพรรคพานิช
วัดพริก
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
29 ก.ย. 60 11:08:09
60
พับกระดาษรูปหงส์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
259 หมู่ที่ 8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นางสาววราภรณ์ กาสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
28 ก.ย. 60 11:57:09
61
น้ำยาล้างจาน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปรากร
259 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นางสาววราภรณ์ กาสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
28 ก.ย. 60 11:27:09
62
พิมเสนน้ำ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
259 หมู่ที่ 8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นางสาววราภรณ์ กาสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
28 ก.ย. 60 11:20:09
63
พับเหรียญโปรยทาน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
259 หมู่ที่ 8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นางสาววราภรณ์ กาสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
28 ก.ย. 60 11:19:09
64
ตุ๊กตาการบูร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
259 หมู่ที่ 8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นางสาววราภรณ์ กาสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
28 ก.ย. 60 11:16:09
65
หม้อตกตะกอนแบบเกจแก้ว
นางบานชื่น กลีอิ่ม
91/1 ม.4 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง นางสาวกันย์นิกา โตดิษฐ์
fix it center thailand 4.0 ศูนย์เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
28 ก.ย. 60 02:04:09
66
การทำอีเอ็มขยาย
นายแพร ปาสาจะ
109 ม.10 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายแพร ปาสาจะ
ชุมชน เทศบาลคลองทับจันทร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
27 ก.ย. 60 05:27:09
67
การขายสินค้าออนไลน์
ตำบลแม่คำ
ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย นายสิทธิกร ศรีคำ, นางสาวปัทมา คำยอด
อำเภอแม่จัน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
27 ก.ย. 60 04:10:09
68
ไตรโคเดอร์มาเชื้อรามหัศจรรย์สำหรับใช้ควบคุมโรคพืช
นายแพร ปาสาจะ
109 ม.10 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายแพร ปาสาจะ
ชุมชน เทศบาลตำบลฟากห้วย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
27 ก.ย. 60 03:13:09
69
การผลิตเครื่องนอนจากใยสังเคราะห์
นางบุปผา ไกรทองสุข
บ้านเลขที่ 3 หมู่ 8 ต.วังไทร อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา นายเอกอนันต์ ดอกม่วง
วัดไตรรัตน์ (หมู่บ้านหนองคู)
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
26 ก.ย. 60 11:49:09
70
การผลิตอาหารสัตว์จากหญ้าเนเปีย
นายธนินทร์ ทิมภราดร
881 หมู่ 13 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นคราชสีมา นางกาญจนา ทิมภราดร
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย)
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
26 ก.ย. 60 11:38:09
71
การทำขนมไทยสูตรโบราณ
นางตุ้ม พรมเปียง
บ้านเลขที่ 130/2 หทู่ 5 ต. ลาดบัวขาว อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา นางปองกมล พันธ์อาทิตย์
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
26 ก.ย. 60 11:28:09
72
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
นายศิริศักดิ์ ยอดทอง
111 ต.คลองไผ่ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา นายวิรุฬห์ จันทร์จินดา
วัดโนนป่าติ้ว (หมู่บ้านโนนป่าติ้ว)
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
26 ก.ย. 60 11:23:09
73
การทาสี และพัฒนารั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
ตำบลตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง นายพลสินธิ์ เพชรโชติ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
26 ก.ย. 60 10:27:09
74
ขนมไทย
นางประทุม จันทะโชติ
53/1 หมู่ 8 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายกิตติศักดิ์ ตรีกุล
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
26 ก.ย. 60 08:09:09
75
การฉาบฝาพนังโรงอาหาร บ้านควนกุฎ
โรงเรียนบ้านควนกุฎ
ตำบลควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง นายโอภาส ทองบุญ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
25 ก.ย. 60 10:54:09
76
ร้านเฟิร์นของฝากจากคลองโคน กุ้งแห้ง
นางสาววาสนา หกเหลี่ยม
19/1 หมู่ 2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นางส.สุศิวลี นิลเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
25 ก.ย. 60 10:42:09
77
โครงการทาสี โรงอาหาร โรงเรียนบ้านควนกุฎ
โรงเรียนบ้านควนกุฎ
ตำบลควนมะพร้วน อ.เมือง จ.พัทลุง นายพลสินธิ์ เพชรโชติ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
25 ก.ย. 60 10:38:09
78
การเชื่อมตาข่ายเหล็กล้อมรอบโรงอาหาร
โรงเรียนบ้านควนกุฎ
ตำบลควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง นายประวิทย์ ปานศรี
องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
25 ก.ย. 60 10:14:09
79
ไข่เค็ม สูตรสมุนไพร
นายสมหมาย สมปรุง
19/2 หมู่ 2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นางสาวประภาวรินทร์ ธรรมสายทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
25 ก.ย. 60 10:03:09
80
การฉาบฝาบ้าน
นายบุญรุ่ง ชู่เกื้อ
ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จังหวัดพัทลุง นายพลสินธิ์ เพชรโชติ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand ๔.0 ) ศูนย์ถาวร
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
25 ก.ย. 60 09:01:09
81
ข้าวกล้อง
นานางประไพร ศรีสุบาล
102 หมู่ 5 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นางวันเพ็ญ สีสัน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
25 ก.ย. 60 02:56:09
82
จักสานหวดนึ่งข้าว
นายพรชัย นารี
105 หมู่ 5 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นางสาวเกศสุดา วิเศษวงษา
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
25 ก.ย. 60 02:14:09
83
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแปรรูปอาหาร
นายอาคม สีชมภู
44 ม.7 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี นายนิรันดร์ พินิจจันทร์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
22 ก.ย. 60 12:56:09
84
เตาเผาถ่าน ถัง 200 ลิตร แนวตั้ง ผลิตน้ำส้มควันไม้
นางมะโดย วังคีรี
46 ม.4 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี นางสาววิลัยวัลล์ ชินสิทธิ์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
22 ก.ย. 60 12:32:09
85
เตาเผาถ่าน ถัง 200 ลิตร แนวตั้ง ผลิตน้ำส้มควันไม้
นายภิชน นันใจจุมปา
219 ม. 6 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี นายพรชัย ทองฤทธิ์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
22 ก.ย. 60 12:03:09
86
อบรมโครงการอาชีวะบริการพัฒนา(Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน
นายนุกูล สีแดง
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ นายนุกูล สีแดง
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
22 ก.ย. 60 11:58:09
87
การปลูกและดูแลบำรุงรักษาต้นดาวเรือง
นายสมหมาย ช่วยชูจิตร
ศาลาประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช นางอัมพร สุชาติพงษ์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
22 ก.ย. 60 05:46:09
88
กลุ่มทำขนมทองม้วน
กลุ่มแม่บ้านตำบลควนมะพร้าว
ต.ควนมมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง นางทิพวรรณ อินเกตุ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
21 ก.ย. 60 10:58:09
89
เพาะเห็ดฟางด้วยก้อนเห็ดที่ใช้แล้ว และการทำปุ๋ยจากผักตบชวา
เพาะเห็ดฟางด้วยก้อนเห็ดที่ใช้แล้ว และการทำปุ๋ยจากผ
56 ซ.เซ็นต์เสถียร ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. นายปราโมทย์ ไทยทัตกุล
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
21 ก.ย. 60 10:51:09
90
กลุ่มทำขนามดอกจอก
กลุ่มแม่บ้านตำบลควนมะพร้าว
ตำบลควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง นางทิพวรรณ อินทร์เกตุ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
21 ก.ย. 60 10:43:09
91
กลุ่มพัฒนาอาชีพช่างเดินสายไฟในอาคาร และ กลุ่มพัฒนาอาชีพหมูแดดเดียว
-
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย ครูนิเชษฐ์ ขันตินุกูลธานนท์ และ ครูสุปกาณฑ์ ไพรนอก
ชีวาน
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
19 ก.ย. 60 12:14:09
92
การแปรรูปผลไม้
-
เทศบาลตำบลนาด้วง นางสาว ปวีณา เอี่ยมวิจารณ์
ศูนย์เทศบาลตำบลนาด้วง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
19 ก.ย. 60 09:17:09
93
พริกบ้านหนองโพธิ์
นางราตรี ภูเหมือนบุตร
2 หมู่ 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางสาวทัศนีย์ ชูจันทราภรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
19 ก.ย. 60 09:08:09
94
กุ้งแก้วหวาน
นางสาวขนิษฐา คุณพันธ์
287 หมู่ 1 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางสาวทัศนีย์ ชูจันทราภรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
19 ก.ย. 60 08:06:09
95
หัตถกรรมจัการสาน
นายเดชา บุ๊ญสวัสดิ์
54/1 หมู่ 7 ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี นางสาววรวรรณ สุขศรี , นางสาวรังษิยา พูลแสวง,นางสาว
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
19 ก.ย. 60 02:42:09
96
หัตถกรรมการสานตะกร้า
นางมิ่งขวัญ นวลนุช
83 หมู่ 7 ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี นางสาววรวรรณ สุขศรี , นางสาวรังษิยา พูลแสวง,นางสาว
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
19 ก.ย. 60 02:36:09
97
การเพาะกล้าไม้
-
- นายเดชา ศรีโกศักดิ์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
18 ก.ย. 60 11:28:09
98
น้ำหมักชีวภาพ สูตรสัปปะรด
นายสมพร หวังเจริญ
28/2 หมู่ 3 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นางสาวปิยนาถ ตรีรณภูมิ
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
18 ก.ย. 60 11:28:09
99
วุ้นมะพร้าว นิตยา
นางสาวนิตยา ไชยมงคล
88 หมู่ 3 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม นางกัณคริษฐา แสวงกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
18 ก.ย. 60 10:48:09
100
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
150 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายพรชัย สีแดง
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
18 ก.ย. 60 09:07:09
101
ฉลากผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกง
กลุ่มชาวบ้านบ้านเปร็ดใน
หมู่บ้านเปร็ดใน นางสาวสิเรียม พวงกัน
บ้านเปร็ดใน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
18 ก.ย. 60 03:14:09
102
ดอกไม้จันทน์
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 426 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ นางมยุรี ศรีจันทร์เวียง
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
16 ก.ย. 60 12:55:09
103
กล่องใส่ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง
อบต.เขาน้อย
ม.7 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ..นครศรีฯ นายวิทยา วงศ์เมฆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
15 ก.ย. 60 07:32:09
104
ทำไม้กวาดทางมะพร้าว
นายจะเล สินหมี่
99 หมู่ที่ 4 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 นายจะเล สินหมี่
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
14 ก.ย. 60 09:29:09
105
กล้วยไม้ รดาออร์คิด
รดารัตน์ เชียงสา
ม. 3 ต. นาราภิรมย์ อ. บางเลน จ.นครปฐม นางหทัยภัทร เตชะพนาลัย
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) Thailand 4.0 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
14 ก.ย. 60 08:51:09
106
กล่องใส่ผ้าไหม
OTOP บ้านท่าม่วง
บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นางแพรวพรรณ กิตติภูติกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
14 ก.ย. 60 05:08:09
107
ขนมทองกรายเบญจรงค์
นางสุนันทา สิงห์ทองอนันต์
หมู่ 5 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปทุมมา เพ็งวิชัย
สำนักงานเทศบาลบางเมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
14 ก.ย. 60 04:52:09
108
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นายวิมล ไม้หอม
ศูนย์โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
13 ก.ย. 60 09:59:09
109
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
นายทรงพล ชูชื่น
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นายทรงพล ชูชื่น
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
13 ก.ย. 60 09:28:09
110
งานจักสาน
นายอทิเดช วิระมิตรชัย
หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวยุพา จันทร์ภิรมย์
สำนักงานเทศบาลบางเมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
13 ก.ย. 60 08:33:09
111
ผลิตภัณฑ์ชุมชนไร่นาสวนผสม เสื้อสกรีโลโก้ สวนป้าแจ๋ว
นางสาวจงดี เศรษฐอำนวย
97/9 ม.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 นางเกศกนก แก้วดวงใหญ่
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) Thailand 4.0 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
13 ก.ย. 60 03:29:09
112
การต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน กระบองเพชร โอเอซีส
ร.ต.หญิง ปัทมา สายสิงห์
ม.3 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม นายอาทร เตชะพนาลัย
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) Thailand 4.0 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
13 ก.ย. 60 03:22:09
113
ต่อยยอดพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
นางกนิษฐา หลงสกุลณี
90/106 ม.1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นคปฐม นางเกศกนก แก้วดวงใหญ่
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) Thailand 4.0 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
13 ก.ย. 60 03:05:09
114
สาคูใส้หมู, ขนมกุ๊ยฉ่าย
นางฐิติภา วัฒนะพูนสิน
หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ อ.เมืองสุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นางสุทธภา เจริญสุข
สำนักงานเทศบาลบางเมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
13 ก.ย. 60 02:29:09
115
น้ำพริกเผากุ้งแห้ง
นางวันเพ็ญ จิระภัทรศิลป
หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นางณัฐธิดา ปานม่วง
สำนักงานเทศบาลบางเมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
13 ก.ย. 60 02:18:09
116
สบู่กลีเซอรีน
นางจิราภรณ์ จันทร์โคตร
หมู่ 5 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นายเสกสรรค์ วงค์ใหญ่
สำนักงานเทศบาลบางเมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
13 ก.ย. 60 02:06:09
117
ขนมเจาะหู
นางนูรีดา กาเจ
13/7 ม.3 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นางเพ็ญศรี นงรัตน์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fit Center Thailand 4.0 องค์การส่วนตำบลตะปอเยาะ
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
12 ก.ย. 60 09:47:09
118
ขนมเจาะหู
นางนูรีดา กาเจ
13/7 ม.3 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นางเพ็ญศรี นงรัตน์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fit Center Thailand 4.0 องค์การส่วนตำบลตะปอเยาะ
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
12 ก.ย. 60 08:58:09
119
สบู่บัว
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นางสาวฐิตาภรณ์ ช้างอ้น
เทศบาลตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
12 ก.ย. 60 05:29:09
120
กระเป๋าจากผ้าใบ
นายไพทูล หลงน้อย
290 หมู่ 4 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น นางกนกวรรณ แสนสุรินทร์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำตำบลพระยืน
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
12 ก.ย. 60 03:39:09
121
การทำเห็ดสามรส
จรัสศรี ศิริอำนาจ
26/60 หมู่ 4 ต.พัฒนานิคม อ.พัมนานิคม จ.ลพบุรี จรัสศรี ศิริอำนาจ
วัดหนองนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
11 ก.ย. 60 11:55:09
122
วุ้นสายใหมนมสด
นางสุภาวดี บรรเทาทุกข์
- นางสุภาวดี บรรเทาทุกข์
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11 ก.ย. 60 11:48:09
123
หมี่กรอบชาววัง
นางสาวมานิดา หยาดทอง
- นางสาวมานิดา หยาดทอง
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11 ก.ย. 60 11:45:09
124
การทำแหนมเห็ด
จรัสศรี ศิริอำนาจ
26/60 หมู่ 4 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จรัสศรี ศิริอำนาจ
วัดหนองนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
11 ก.ย. 60 11:42:09
125
ขนมชั้นใบเตย
นางเถาวัลย์ ภูเก็ต
- นางเถาวัลย์ ภูเก็ต
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11 ก.ย. 60 11:41:09
126
การทำเกี๊ยวเห็ดทอด
จรัสศรี ศิริอำนาจ
26/60 หมู่ 4 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จรัสศรี ศิริอำนาจ
วัดหนองนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
11 ก.ย. 60 11:34:09
127
ขนมครกม้วน
นางสุภาวดี บรรเทาทุกข์
- นางสุภาวดี บรรเทาทุกข์
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11 ก.ย. 60 11:33:09
128
พวงกุญแจกระเป๋าผ้า
นางนงลักษณ์ สุทธิ์ถวิลบุญ
- นางนงลักษณ์ สุทธิ์ถวิลบุญ
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11 ก.ย. 60 11:32:09
129
การทำน้ำพริกเห็ด
จรัสศรี ศิริอำนาจ
26/60 หมู่ 4 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จรัสศรี ศิริอำนาจ
วัดหนองนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
11 ก.ย. 60 11:26:09
130
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
นายคะนอง โปรักษ์
2/6 หมู่ 2 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 1.นายปัญญา คงสมบูรณ์ 2.นายสุภชัย ริมกาญจนวัฒน์
ศูนย์ที่ 2 ศาลาเอนกประสงค์วัดบางแพใต้
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
11 ก.ย. 60 11:17:09
131
การทำโลโก้น้ำพริก
นางสาวคำวัง สวัสดิรักษ์
39/1 หมู่ 1 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ ขวัญสด
ศูนย์ที่ 1 ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านเลือก
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
11 ก.ย. 60 11:04:09
132
ข้าวเกรียบและกาโป๊ะภาคใต้
นางสือย๊ะ มังสะมาน
104 หมู่ที่ 2 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120 นางสาวนุสนานิง สาเมาะ
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
11 ก.ย. 60 10:58:09
133
บานอฟฟี่พาย
นางสาวสุนิสา ประทุมไชย
- นางสาวสุนิสา ประทุมไชย
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11 ก.ย. 60 10:58:09
134
รับบริการย้อมผ้าดำ
นางนิชาภา โอบนิธิพงศ์
- นางนิชาภา โอบนิธิพงศ์
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11 ก.ย. 60 10:52:09
135
ยาหม่องน้ำ
นางสาวมาลี ไชยชนะ
141/11 ถ.เทศบาลดำริห์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 นางจิตตรา ขันทะสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
11 ก.ย. 60 10:47:09
136
ทำดอกไม้จันท์พระราชทาน
นางจุฬารัตน์ แสงงามปลั่ง
- นางจุฬารัตน์ แสงงามปลั่ง
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11 ก.ย. 60 10:39:09
137
ทำดอกไม้จันท์พระราชทาน
นางจุฬารัตน์ แสงงามปลั่ง
- นางจุฬารัตน์ แสงงามปลั่ง
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11 ก.ย. 60 10:23:09
138
การทำโลโก้ข้าวโพด 8 แถว
นางพัทยา จันทร์โร
90/13 หมู่ 1 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ ขวัญสด
ศูนย์ที่ 1 ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านเลือก
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
11 ก.ย. 60 10:19:09
139
การทำโลโก้ไข่เค็มและปลาย่าง
นางบุญจันทร์ อภินันทรัตน์
18/1 หมู่ 7 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ ขวัญสด
ศูนย์ที่ 1 ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านเลือก
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
11 ก.ย. 60 10:18:09
140
การทำขนมปุยฝ้าย
นางสาวมาสือนะ ปะแตบือแน
152 หมู่ที่ 2 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นางสาวปัตมา มะสะ
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
11 ก.ย. 60 10:12:09
141
การทำดอกไม้จันทร์
นายเสกสรรค์ จันทะวัง
36 หมู่ 5 ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน 55000 นางจิตตรา ขันทะสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
11 ก.ย. 60 10:11:09
142
การทำเห็ดแดดเดียวหน้าข้าวเหนียว
จรัสศรี ศิริอำนาจ
26/60 หมู่ 4 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จรัสศรี ศิริอำนาจ
วัดหนองนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
11 ก.ย. 60 10:11:09
143
การทำขนมโดนัทอบ
นางสาวคอรีเยาะ หิเล
209/1 หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นางสาวมารีเย๊าะ ยาแม
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
11 ก.ย. 60 10:07:09
144
รับบริการย้อมผ้าดำ
นางนิชาภา โอบนิธิพงศ์
- นางนิชาภา โอบนิธิพงศ์
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11 ก.ย. 60 10:06:09
145
การทำกล้วยทับ
นางสาวแวรอกายะห์ เลาะสแต
107 หมู่ที่ 2 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นางกือซง ยาแม
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
11 ก.ย. 60 10:06:09
146
การทำกล้วยทอด
นางสาวรอมือล๊ะ กาหม๊ะ
57 หมู่ที่ 2 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นางอามีเน๊าะ มามุ
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
11 ก.ย. 60 10:00:09
147
กระเป๋าผ้าเอนกประสงค์
นางนงลักษณ์ สุทธิ์ถวิลบุญ
- นางนงลักษณ์ สุทธิ์ถวิลบุญ
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11 ก.ย. 60 09:23:09
148
เครื่องม้วนขดลวด
นายสุวัฒน์ พรอินทร์
วิทยาลัยเทคนิคเลย 272 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายสุวัฒน์ พรอินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
วิทยาลัยเทคนิคเลย
11 ก.ย. 60 03:26:09
149
เครื่องหั่นอเนกประสงค์
นายสุวัฒน์ พรอินทร์
วิทยาลัยเทคนิคเลย 272 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายสุวัฒน์ พรอินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
วิทยาลัยเทคนิคเลย
11 ก.ย. 60 03:16:09
150
ปั้นขลิบใส้ไก่
นางสาวสมจิตร ทองสีใส
- นางสาวสมจิตร ทองสีใส
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11 ก.ย. 60 02:48:09
151
การเผาถ่านประหยัดพลังงาน
ศูนย์ OTOP ตำบลบ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายไพรวัลย์ สายพรม
ศูนย์บริการตำบลบ้านเดื่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
9 ก.ย. 60 07:56:09
152
แพ็คข้าวไรซ์เบอรี่
ศูนย์ OTOP ตำบลบ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายไพรวัลย์ สายพรม
ศูนย์บริการตำบลบ้านเดื่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
9 ก.ย. 60 07:38:09
153
ถังพักน้ำเกลือสำหรับเกลือภูเขา
นายววินัย อักษรผดุงกุล
บ้านบ่อหยวก ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220 นายอานุภาพ พุฒหมื่น
บ่อหยวก
วิทยาลัยการอาชีพปัว
9 ก.ย. 60 03:46:09
154
ถังพักน้ำเกลือสำหรับเกลือภูเขา
นายววินัย อักษรผดุงกุล
บ้านบ่อหยวก ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220 นายอานุภาพ พุฒหมื่น
บ่อหยวก
วิทยาลัยการอาชีพปัว
9 ก.ย. 60 03:39:09
155
ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
นายจเร เรือนวิไล
206 หมู่ 5 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายชาตรี สรงประเสริฐ
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
8 ก.ย. 60 09:39:09
156
ทำอาหารไทย
นางประนอม ยศสอน
15 หมู่ 2 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน นางสาวสุภาพร ดนัยดุริย
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(ศูนย์ถาวร)
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
8 ก.ย. 60 04:41:09
157
กล้วยตากน้ำผึ้งและกล้วยตากน้ำขิง
นางสุรางค์ ราศรี กลุ่มสตรีบ้านรางโพธิ์ทอง
17 ม.17ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม นางสาวสุมณฑ์มาศ บุตรรัก
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
8 ก.ย. 60 03:44:09
158
กล้วยฉาบสมุนไพรและกล้วยฉาบน้ำผึ้ง
นางสุรางค์ ราศรี กลุ่มสตรีบ้านรางโพธิ์ทอง
17 ม.17ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม นางสาวจุฑามาส คติธิติมา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
8 ก.ย. 60 03:34:09
159
ผลิตภัณฑ์จากสายรัดพลาสติก
กลุ่มสานสายรัดพลาสติกบ้านแจงงาม
244 ม.4 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม นางสาววารุณี มงคลหัตถี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
8 ก.ย. 60 03:22:09
160
ผ้าเช็ดมือ
นางสาวแจ่มจันทร์ เสาวโค
- นางสาวแจ่มจันทร์ เสาวโค
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
8 ก.ย. 60 01:50:09
161
อบรมหลักการตลาดกับชุมชน
ต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้-ปาท่องโก๋
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวรุ่งนภา เทพมณี
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
8 ก.ย. 60 01:47:09
162
กระเป๋าเอนกประสงค์
นางสาวสุดาทิตย์ สังข์ศรี
- นางสาวสุดาทิตย์ สังข์ศรี
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
8 ก.ย. 60 01:42:09
163
อบรมหลักการตลาดในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค
การทำผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวรุ่งนภา เทพมณี
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
8 ก.ย. 60 01:38:09
164
ที่คลุมพวงกุญแจ
นางสาวสุดาทิตย์ สังข์ศรี
- นางสาวสุดาทิตย์ สังข์ศรี
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
8 ก.ย. 60 01:32:09
165
อบรมหลักการตลาดต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
ต่อยอดการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวรุ่งนภา เทพมณี
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
8 ก.ย. 60 01:32:09
166
อบรมหลักการตลาด สิ่งแวดล้อมด้านการตลาด
ต่อยอดการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ตำบลธนู อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวรุ่งนภา เทพมณี
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
8 ก.ย. 60 01:23:09
167
ถุงมือจับของร้อน
นางสาวสุดาทิพย์ สังข์ศรี
หมู่3 บ้านหัวถนน ต.สำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ นางสาวสุดาทิพย์ สงข์ศรี
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
8 ก.ย. 60 01:22:09
168
ถุงผ้าแฟนซี
นางสาวแจ่มจันทร์ เสาวโค
หมู่ที่3 บ้านหัวถนน ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ นางสาวแจ่มจันทร์ เสาวโค
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
8 ก.ย. 60 01:07:09
169
การทำดอกไม้จันทน์
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย 231 ม.3 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นางอุดมลักษณ์ วรจักร
อบต.ทุ่งทอง
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
7 ก.ย. 60 10:39:09
170
ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในวันพิธีเปิดโครงการ
ชุมชนเทศบาลตำบลท่ายาง
เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นางสาวกานดา พรหมจรรย์ , นางภลิตา กลับวิหค
เทศบาลตำบลท่ายาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
7 ก.ย. 60 10:25:09
171
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน
นายอรุณ แก้วชูเสน
เทศบาลตำบลเชิงแส อ.กระแสสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
7 ก.ย. 60 10:17:09
172
ช่างติดตั้งจานดาวเทียม
นายธีรธรรม ศิริคำ
301 ม.4 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายธีระพงษ์ จันเขียว
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
7 ก.ย. 60 05:42:09
173
ช่างซ่อมบำรุงรักษามุ่งลวด
นายธีระพงษ์ เกษธีระกุล
เคหะบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ว่าที่ ร.ต.เสถียร แฟงมูล
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
7 ก.ย. 60 05:10:09
174
ผลิตภัณฑ์ชุมชน Top up
ชุนชนหมู่บ้านจะคือ
หมู่บ้านจะคือ ตำบลห้วยชุมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางสายฝน ใจคำ
ชุมชนบ้านจะคือ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
7 ก.ย. 60 04:16:09
175
ช่างเดินสายไฟภายในอาคาร
นายธีรพงศ์ มีเชื้อ
111 ม.7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายชูชาติ วงสอาด
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
7 ก.ย. 60 04:04:09
176
เสื่อกก
กลุ่มบ้านหนองยอ
บ้านหนองยอ ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ นางสาวปิยนุช มงคลนำ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
7 ก.ย. 60 03:02:09
177
ผสมเครื่องดื่ม
นางสาวกุลธิดา เกษประยูร
31/6 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นางสาวณัฐพรรณ ปราชญ์ปัญญา
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
7 ก.ย. 60 02:52:09
178
อบรมหลักการตลาดต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
ต่อยอดการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวรุ่งนภา เทพมณี
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
7 ก.ย. 60 01:42:09
179
น้ำยาล้างจานสมุนไพร
ชุมชนวัดอินทรวิหาร
ชุมชนวัดอินทรวิหาร นางปภาวี จรูญรัตน์
ชุมชนวัดอินทรวิหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
7 ก.ย. 60 01:42:09
180
อบรมหลักการตลาดกับชุมชน
ต่อยอดการทำ ผลิตภัณฑ์โดนัทจิ๋วและสาคูไส้ไก่
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวรุ่งนภา เทพมณี
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
7 ก.ย. 60 01:38:09
181
อบรมหลักการตลาดในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค
ทำผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวรุ่งนภา เทพมณี
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
7 ก.ย. 60 01:33:09
182
อบรมหลักการตลาด สิ่งแวดล้อมด้านการตลาด
ต่อยอดการทำ ผลิตภัณฑ์ขนมจีบและขนมรังผึ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวรุ่งนภา เทพมณี
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
7 ก.ย. 60 01:26:09
183
อบรมผลิตภัณฑ์กับชุมชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์การทำก้อนเห็ด ด้วยเครื่องอัดก้อนเห็ด
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
572/6 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นายวุฒิไกร ศาสนสุพิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
6 ก.ย. 60 12:18:09
184
อบรมผลิตภัณฑ์กับชุมชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์การทำบ่อกบเคลื่อนที่
ชุมชนดงเรือง หมู่6
120 /6 บ้านดงเรือง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นายอรุณ มหาคาม
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
6 ก.ย. 60 12:09:09
185
จักสาน
กลุ่มเเม่บ้าน
หมู่บ้านตุ๊กเเก ม.9 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ นายอนุชาติ เข็มครุฑ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
6 ก.ย. 60 11:09:09
186
พัฒนายอดผลิตภัณฑ์การทำกระเป๋าจากผ้า
นางสาวแวอาซีซ๊ะ แวเด็ง
21/1 ม.4 ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี นางสาวอลิษา อูเมาะอาลี
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
6 ก.ย. 60 09:30:09
187
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การทำของที่ระลึกและของชำรวย
นางสาวยีหซ๊ะ เจะยูนุ
167 ม.7 ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี นายวีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
6 ก.ย. 60 09:10:09
188
ขนมเปียกปูนกะทิสด
นางคำปั่น แก่นแก้ว
171 หมู่ 12 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นางกัลยวรรธน์ ศรีวรรณ์อรกุล
ศูนย์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
6 ก.ย. 60 08:56:09
189
ขนมฝอยทอง
นางนรา อดเก๋ง
214 หมู่ 1 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นางกัลยวรรธน์ ศรีวรรณ์อรกุล
ศูนย์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
6 ก.ย. 60 08:46:09
190
ขนมตะโก้
นางรัตนา ปาสา
97 หมู่ 12 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นางกัลยวรรธน์ ศรีวรรณ์อรกุล
ศูนย์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
6 ก.ย. 60 08:45:09
191
ขนมสังขยาฟักทอง
นางพัฒนา ปินตามา
227 หมู่ 1 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นางกัลยวรรธน์ ศรีวรรณ์อรกุล
ศูนย์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
6 ก.ย. 60 08:39:09
192
ขนมทองหยอด
นางสาวจินตนา ปาทายะ
5 หมู่ 1 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นางกัลยวรรธน์ ศรีวรรณ์อรกุล
ศูนย์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
6 ก.ย. 60 08:33:09
193
เครื่องเก็บตะปูเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน เวอร์ชั่น 2
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
150 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายอรรณพ ทาการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
6 ก.ย. 60 08:17:09
194
เสื้อซาฟารี เสื้อพระราชทาน
นางสุภาพร มูลตรีภักดี
97 ม.10 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี นางเบญจวรรณ บุ้งทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
6 ก.ย. 60 07:51:09
195
การทำหมวก
นางสาวฉวีวรรณ สิงห์ม่วง
27 บ.ท่าตูม ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี นางเบญจวรรณ บุ้งทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
6 ก.ย. 60 07:30:09
196
กระเป๋าเป้
นางพรพิมล เชี่ยวสงคราม
188/1 ม.8 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี นางเบญจวรรณ บุ้งทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
6 ก.ย. 60 07:03:09
197
การทำกระเป๋า
นางสาวนมภาร ไกลโหร
- นางเบญจวรรณ บุ้งทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
6 ก.ย. 60 06:50:09
198
สไบ
นางอุดม แก้วพรมมา
5 หมู่ที่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี นางเบญจวรรณ บุ้งทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
6 ก.ย. 60 06:20:09
199
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ชุมชนเทศบาลตำบลท่ายาง
เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จ.ชุมพร นางจุฑาพร ทองใหม่,นางสาวฐปนี น้อยนาเวช
เทศบาลตำบลท่ายาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
6 ก.ย. 60 03:53:09
200
อุปกรณ์ช่วยเขียนผ้าบาติก
นางเชาวลี นาคเกษม
83 หมู่ 5 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายวิทวัส สระเสียงดี
เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
6 ก.ย. 60 03:30:09
201
ผ้าทอพื้นเมือง
ชาวบ้านตำบลดอนคา
ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ นางสายสมร เเคฝอย
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
6 ก.ย. 60 03:22:09
202
บรรจุภัณฑ์น้ำพริก
กลุ่มเเม่บ้าน
ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ นางสุภลักษณ์ ประภากิตติรัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
6 ก.ย. 60 03:15:09
203
การจัดการแสดงการเสนอสินค้า
ชุมชนเทศบาลตำบลท่ายาง
เทศบาลตำบลท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพธำรงค์ , นางสาวสุดารัตน์
เทศบาลตำบลท่ายาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
6 ก.ย. 60 03:01:09
204
การทำรายรับ-รายจ่าย
ชุมชนเทศบาลตำบลท่ายาง
เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นางสาวจีรา แกล้วกล้า , นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย
เทศบาลตำบลท่ายาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
6 ก.ย. 60 02:30:09
205
สอนทำโปรเตอร์,ฉลากสินค้า
ชุมชนเทศบาลตำบลท่ายาง
เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นางพิมสิริ อู่มาลา , นางรัตนา แก้วใจดี
เทศบาลตำบลท่ายาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
6 ก.ย. 60 02:19:09
206
ดอกไม้จันทน์
-
- ครูอมรรัตน์ ตรีเศียร
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
5 ก.ย. 60 11:51:09
207
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร
นางรอมละ ราโมง
- นายฮัสลี นิฮะ
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
5 ก.ย. 60 10:53:09
208
น้ำมันไพล
นางเปรียบ ปราบโรค
ม.6 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง นางเรวดี แสงแก้ว นางวิไลรัตน์ นิ้มสันติเจริญ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ณ วัดมงคลสถาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
5 ก.ย. 60 10:50:09
209
ถักหมวกไหมพรม
นางวิว หมวกพรม
ม.5 ต.ตำบล อ.นาโยง จ.ตรัง นางเรวดี แสงแก้ว นางสุวรรณี สุขอนันต์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ณ วัดมงคลสถาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
5 ก.ย. 60 10:41:09
210
ขนมปั้นสิบ
นางสีมณี ชุมแก้ว
ม.1 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง นางเรวดี แสงแก้ว นายบุญช่วย แซ่ตั้ง
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ณ วัดมงคลสถาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
5 ก.ย. 60 10:40:09
211
กล้วยกวน
นางสุนันทา ใจแข็ง
ม.3 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง นางเรวดี แสงแก้ว นางวิไลรัตน์ นิ้มสันติเจริญ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ณ วัดมงคลสถาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
5 ก.ย. 60 10:34:09
212
เครื่องแกง
นายอำนวย นวลทอง
ม.2 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง นางเรวดี แสงแก้ว นางสุวรรณี สุขอนันต์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ณ วัดมงคลสถาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
5 ก.ย. 60 10:34:09
213
ตะกร้า และดอกไม้เสื้อฝน
นางเรียม ชูบัว
ม.7 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง นางเรวดี แสงแก้ว นายบุญช่วย แซ่ตั้ง
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ณ วัดมงคลสถาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
5 ก.ย. 60 10:03:09
214
Smart Farm
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
150 ถนนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายอรรณพ ทาการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
5 ก.ย. 60 09:36:09
215
กระเป๋าผ้าด้นมือ
นางบรรเทิง ชื่นเกษร
13 ม.3 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นางขนิษฐา ยอดทอง
เทศบาลตำบลวังทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
5 ก.ย. 60 09:26:09
216
หมวกกันน๊อคอัจฉริยะ
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
150 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายมานพ ดีหนองไชย
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
5 ก.ย. 60 03:09:09
217
การทำโลโก้กาละแม
นางสาวอุสา สุวรรณประเสริฐ
113/4 หมู่ 3 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ ขวัญสด
ศูนย์ที่ 1 ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านเลือก
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
4 ก.ย. 60 11:43:09
218
มีดกรีดยาง
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี นางสาวอมรพรรณ์ การค้า
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
4 ก.ย. 60 11:39:09
219
เครื่องอบปลาร้าพลังงานแสงอาทิตย์
อบต.เกาะเต่า
ตำบลเกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง นายสมศักดิ์ เรืองฤทธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
4 ก.ย. 60 11:38:09
220
การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม
-
- นางสาววรรณกนก สัจจา
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
4 ก.ย. 60 09:09:09
221
การทำน้ำยาล้างจาน
-
- นางสาวศศิธร นัยมาศพงศธร
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
4 ก.ย. 60 08:07:09
222
งานสานจากเส้นพลาสติก
นางสาวปราณี แสงไพศาล
148 ม.3 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นางขนิษฐา ยอดทอง
เทศบาลตำบลวังทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
4 ก.ย. 60 08:00:09
223
กระเป๋าสตางค์จากผ้า
นางสุภาวดี บุตรดี
81 ม.3 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นางขนิษฐา ยอดทอง
เทศบาลตำบลวังทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
4 ก.ย. 60 07:17:09
224
กล่องติดตามป้องกันการศูญหายของรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
150 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายมานพ ดีหนองไชย
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
4 ก.ย. 60 03:09:09
225
ตู้เก็บรักษาเครื่องแกง
นางวรรณีย์ กุลประสิทธิ์
หมู่ที่ 7 บ้านช่างแก้ว ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายอำนวย ลาพินี
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
3 ก.ย. 60 09:05:09
226
กล้วยอบกรอบ
นางลำพอง ศรพระอินทร์
42 ม.9 ต.สารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา สิบเอกธีระนันท์ สันทา
ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
3 ก.ย. 60 08:35:09
227
กล้วยอบกรอบ
นางสาวณัฐธิดา จานผักแว่น
117 ม.3 ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา สิบเอกธีระนันท์ สันทา
ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
3 ก.ย. 60 08:29:09
228
กล้วยอบสมุนไพร
นางสาววาสีนี อ่อนอารุณ
214/1 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา สิบเอกธีระนันท์ สันทา
ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
3 ก.ย. 60 08:23:09
229
กล้วยอบเนย
นางสาวกุลการ ตุ้มแก้ว
9/35 ม.3 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี สิบเอกธีระนันท์ สันทา
ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
3 ก.ย. 60 08:18:09
230
กล้วยอบสมุนไพร
นางสาวชวน ด้วงกระโทก
8 ม. 6 ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา สิบเอกธีระนันท์ สันทา
ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
3 ก.ย. 60 08:14:09
231
กล้วยอบกรอบ
นางซำ้ สีหฤทธิ์ไกร
44 ม.4 ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา สิบเอกธีระนันท์ สันทา
ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
3 ก.ย. 60 08:12:09
232
กล้วยอบกรอบ
นางสมฤทัย กาบขุนทด
2/1 ม.6 ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.หนองบุญมาก สิบเอกธีระนันท์ สันทา
ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
3 ก.ย. 60 07:53:09
233
ข้าวไรซ์เบอรี่
นางสาวมาลี ทรัพย์ฉายแสง
7 หมู่ที่ 6 ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา สิบเอกธีระนันท์ สันทา
ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
3 ก.ย. 60 07:28:09
234
สบู่ฟักข้าว
นายสุรพันธุ์ แย้มสกุล
59/30 ม.2 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา สิบเอกธีระนันท์ สันทา
ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
3 ก.ย. 60 07:16:09
235
กล้วยอบกรอบ กลุ่มแปรรูปกล้วยเจ้ราตรี
นางราตรี มะลิลา
71 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา สิบเอกธีระนันท์ สันทา
ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
3 ก.ย. 60 07:02:09
236
การใช้โซล่าเซลจากแสงอาทิตย์
นายสุพจน์ สุรเสียง
- นายสุพจน์ สุรเสียง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
2 ก.ย. 60 12:37:09
237
การทำกาแฟสด
นางสุชาวดี อัครมนตรี
247 ม.3 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางสุชาวดี อัครมนตรี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
2 ก.ย. 60 12:23:09
238
การทำดอกไม้จันทร์
นางทรงศรี บูรณปรีชา
247 ม.3 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางทรงศรี บูรณปรีชา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
2 ก.ย. 60 01:32:09
239
ไข่เค็มสมุนไพร
กลุ่มแม่บ้านและสตรีตำบลท่าคา
30/2 ม. 1 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นายธีรภัทร ธนกิจสุนทรกูล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
1 ก.ย. 60 11:38:09
240
มะพร้าวน้ำหอม
นายสมจิตต์ ทองคง
36 ม.3 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายเอกไชย นวลยัง
เทศบาลตำบลบ้านสวน
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
1 ก.ย. 60 10:55:09
241
ข้าวสังข์หยด ม.8
นางละเอียด เนียมเกตุ
183 ม.8 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุนนจ.พัทลุง นายวิสา หนูคงไหม
เทศบาลตำบลบ้านสวน
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
1 ก.ย. 60 10:52:09
242
เครื่องแกง ม.6
นางอารีย์ ไชยบาล
199/1 ม.6 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายธนโชติ สุวรรณ
เทศบาลตำบลบ้านสวน
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
1 ก.ย. 60 10:44:09
243
ปราดุกร้า
นางสุภาพร บัวแก้ว
134 ม.5 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายสุคน ชูเลื่อน
เทศบาลตำบลบ้านสวน
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
1 ก.ย. 60 10:28:09
244
ข้าวสังข์หยด ม.6
นางสมบูรณ์ อาญาเมือง
244 ม.6 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายเดี่ยว ศรีคงแก้ว
เทศบาลตำบลบ้านสวน
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
1 ก.ย. 60 10:15:09
245
ชั้นวางเห็ด
กลุ่มชุมชนเพาะเห็ดหูหนู นางฟ้า เป๋าฮื้อ บ้านห้วยน
กลุ่มชุมชนเพาะเห็ด ม.2 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายชาญกิจ จันทรรักษา
หมู่ 2 ต.นาทราย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
1 ก.ย. 60 09:09:09
246
การผลิตผักอินทรีย์ และผักไฮโดรโปนิกส์
-
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 3180200101971
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
31 ส.ค. 60 12:40:08
247
น้ำส้มควันไม้
-
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี นายวีระศักดิ์ บุตรโคษา
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
31 ส.ค. 60 11:40:08
248
เครื่องแปรรูปอาหารทะเล ด้วยระบบโซลารูล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
ต.บางปิด อ.เเหลมงอบ จ.ตราด นายสราวุธ เรืองขจิต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
31 ส.ค. 60 11:18:08
249
สบู่เหลวใส
-
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี นายวัยวุฒิ ชวนคิด
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
31 ส.ค. 60 10:57:08
250
น้ำยาล้างจานสมุนไพร
-
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี นางสาวพิไลพร ทิพย์วงศา
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
31 ส.ค. 60 10:06:08
251
เครื่องย่อยวัชพืชอเนกประสงค์
นายวิชาญ ดวงสุวรรณ
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นายวิชาญ ดวงสุวรรณ
เทศบาลตำบลบางบาล
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
31 ส.ค. 60 09:25:08
252
เครื่องกรองน้ำ
นายไพรัช ไชยชาญ
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นายไพรัช ไชยชาญ
เทศบาลตำบลบางบาล
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
31 ส.ค. 60 09:15:08
253
ไม้สอยมะม่วงถนอมผิว
นายเสาร์ ปรีชาวนา
94/1 ม.4 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 นายอุดร แจ้งสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
31 ส.ค. 60 07:48:08
254
ยาสีฟันเกลือกาญจน์
นายชาญวิทย์ ตั้งทรัพย์อนันต์
อำเภอพุทธมณฑล นายศิริศักดิ์ ท้วมยิ้ม
เทศบาลตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
31 ส.ค. 60 06:58:08
255
เครื่องเบญจรงค์
นายอภิชัย สินธุพูล
อำเภอพุทะมณฑล นายเกรียงสิทธิ์ ดลประสิทธิ์
เทศบาลตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
31 ส.ค. 60 06:54:08
256
ไข่เค็ม
นายไพบูลย์ สวัสดีชัย
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายเกรียงสิทธิ์ ดลประสิทธิ์
เทศบาลตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
31 ส.ค. 60 06:52:08
257
ข้าวตัง
นางอุไร สวัสดีแดง
บ้านศาลาดิน อำเภอพุทะมณฑล จังหวัดนครปฐม นายศิริศักดิ์ ท้วมยิ้ม
เทศบาลตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
31 ส.ค. 60 06:44:08
258
เครื่องเบญจรงค์
นายอภิชัย สินธุพูล
อำเภอพุทธมณฑล นายศิริศักดิ์ ท้วมยิ้ม
เทศบาลตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
31 ส.ค. 60 06:28:08
259
ไข่เค็ม
นายไพบูลย์ สวัสดีชัย
บ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายศิริศักดิ์ ท้วมยิ้ม
เทศบาลตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
31 ส.ค. 60 06:27:08
260
ข้าวตัง
นางอุไร สวัสดีแดง
บ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายเกรียงสิทธิ์ ดลประสิทธิ์
เทศบาลตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
31 ส.ค. 60 06:20:08
261
ยาสีฟันเกลือกาญจน์
นายชาญวิทย์ ตั้งทรัพย์อนันต์
อำเภอพุทธมณฑล นายเกรียงสิทธิ์ ดลประสิทธิ์
เทศบาลตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
31 ส.ค. 60 06:12:08
262
น้ำสมุนไพร
นางสาววาสนา ชาญธนู
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายศิริศักดิ์ ท้วมยิ้ม
เทศบาลตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
31 ส.ค. 60 06:03:08
263
แหนมเห็ด
นางอัสุมาริน ทองแสน
98 หมู่ 3 บ้านค้อ ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวขนิษฐ์ คำดี
วัดบ้านกระเดา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
31 ส.ค. 60 04:28:08
264
สบู่เหลวจากเปลือกมังคุด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรนีธรรมราช นางสาวกรรณิการ์ อำลอย
ศูนย์ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 ตำบลช้างกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
30 ส.ค. 60 12:18:08
265
ดอกไม้จันทน์
-
- ครูราชเชน ประทุมรัตน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
30 ส.ค. 60 11:29:08
266
เครื่องสูบน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายบุญฤทธิ์ รัตนคช
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
30 ส.ค. 60 10:53:08
267
เครื่องหยอดเมล็ดผัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายยืนยง มณีกาญจน์
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
30 ส.ค. 60 10:46:08
268
การปรับพื้นลานกิจกรรมด้วยอิฐตัวหนอน
นายอาทิตย์ สุทธพันธ์
302 ถ.สละชีพ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นางสาวจันทิมา พุ่มจันทร์
ศูนย์เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
30 ส.ค. 60 10:41:08
269
เครื่องซีนศูนย์ยากาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายบุญฤทธิ์ รัตนคช
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
30 ส.ค. 60 10:13:08
270
โรตีกรอบ
นางขนิษฐา ศรีรักษ์
17 ม.2 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 นายพศกร สุวรรณทวี
องค์การบริการส่วนตำบลควนปริง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
30 ส.ค. 60 09:36:08
271
งานวัสดุสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
21 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 นางสุวรรณี ณ พัทลุง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
30 ส.ค. 60 09:26:08
272
เครื่องจักรสานในครัวเรือน
ศูนย์ OTOP ตำบลบ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายไพรวัลย์ สายพรม
ศูนย์บริการตำบลบ้านเดื่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
30 ส.ค. 60 08:59:08
273
ตกแต่งศูนย์ OTOP ตามมาตรฐานศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ศูนย์ OTOP ตำบลบ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายไพรวัลย์ สายพรม
ศูนย์บริการตำบลบ้านเดื่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
30 ส.ค. 60 08:17:08
274
ที่บดเครื่องแกง
กลุ่มแม่บ้านตำบลนาทราย
กลุ่มแม่บ้านตำบลนาทราย หมู่5 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายอำนาจ ศรีจันบาล
หมู่ 6 ตำบลนาทราย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
30 ส.ค. 60 08:00:08
275
กลุ่มทอผ้ากาบบัว
นางเพียนแพง ปัสสุวรรณ
106 ม.5 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นางศริษา สาระวัล
เทศบาลตำบลคำขวาง
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
30 ส.ค. 60 03:47:08
276
ยาหม่องตะไคร้หอม
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี นางพิมพ์ทิพย์ สุภาพ
ศูนย์อำเภอเกาะจันทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
30 ส.ค. 60 02:50:08
277
การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
-
เทศบาลตำบลนาด้วง นางสาว กันนจนา หองทองคัด
ศูนย์เทศบาลตำบลนาด้วง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
30 ส.ค. 60 02:39:08
278
ทองม้วนสแตม
นางขวัญใจ แสงสว่าง
บ้านเลขที่ 267 หมู่ที่ 3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายอำพล แซ่ตั้ง
สำนักงานเทศบาลด่านซ้าย
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
30 ส.ค. 60 02:38:08
279
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
-
เทศบาลตำบลนาด้วง นางสาว นิตยา ช่วยศิริ
ศูนย์เทศบาลตำบลนาด้วง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
30 ส.ค. 60 02:04:08
280
การทำสลัดเพื่อสุขภาพ
นางสาวปาริชาติ มุขโรจน์
341/1 ม.2 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี นางจีรวรรณ เพชรมีศรี
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
30 ส.ค. 60 01:46:08
281
กล้วยฉาบสมุนไพร
กลุ่มแม่บ้าน ตำบลย่านซื่อ
ม.1 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง นายฐานันทร์ อุยสุย
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
29 ส.ค. 60 11:38:08
282
เครื่องดำนากล้าถาด
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
99 ม.2 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ นายวัลลภ ธรรมรัตนาภรณ์
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
29 ส.ค. 60 11:25:08
283
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรเชิงอนุรักษ์
นางบุญทัน แดนดิน
24 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 นางสาวฉวีวรรณ มูลคลัง
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
29 ส.ค. 60 11:25:08
284
บ่อน้ำพุร้อนโปร่งลำปาง
นายราเชนทร์ ภู่พัฒน์
129 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 นางสาวณวพร อิ่มเหว่า
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
29 ส.ค. 60 10:56:08
285
ดอกไม้จันทร์
ดอกไม้จันทร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สุภัตรา แสงขำ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
29 ส.ค. 60 09:20:08
286
พรมเช็ดเท้า
นางสมาน ศิริคำ
149 หมู่ 7 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสายธาร อระภาพ
ศาลากลาง บ้านโคกสว่างหมู่ 7
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
29 ส.ค. 60 06:13:08
287
ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง
นางไพรญา ดำละเอียด
105/4 หมู่ที่ 7 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา นางไพรญา ดำละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
29 ส.ค. 60 05:29:08
288
เครื่องขูดมะพร้าว
กลุ่มแม่บ้าน ต.ป่าขาด
ม.5 ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ. สงขลา นายเฉลิม ศรีหลัก
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
29 ส.ค. 60 04:47:08
289
การต่อยอดผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางณภัทร แสนผาบ
17 ม. 11 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม นางณภัทร แสนผาบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
29 ส.ค. 60 04:40:08
290
งานสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
21 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 นางสาวกนกวรรณ ขาวเนตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
29 ส.ค. 60 04:31:08
291
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจักสานจากต้นกก
นางภิรมย์ กุลมา
101 หมู่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นายผดุง สีเขียว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
29 ส.ค. 60 03:45:08
292
ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอพื้นเมือง
นางไกรทอง พั่วแพง
20 หมู่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นายณัฐวัฒน์ จันทะบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
29 ส.ค. 60 03:43:08
293
ผลิตภัณฑ์ชุมชนข่าผง
นางสาววรัญญา ปิ่นทอง
154 หมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นางสาวฐิติชญา ฤทธิ์บัณฑิตย์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
29 ส.ค. 60 03:34:08
294
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแหนมเห็ด
นางสำราญ ตาลประเสริฐ
17 หมู่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นางสาวชูพร จักรธำรงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
29 ส.ค. 60 03:30:08
295
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูปกล้วย
นางอำพร ปิ่นทอง
75 หมู่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นางสาวสุธานี โสโท
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
29 ส.ค. 60 03:26:08
296
ขนมทองพับทองม้วน
-
ม.2 ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง นายกึกก้อง พูนพานิช
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
28 ส.ค. 60 11:25:08
297
เสื้อเอกลักษณ์ไทย
นายสุเมธ ตันวัชรปาณี
159 ซอยถนนเชียงใหม่ เเขวง/เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 นางจินตนา สง่า
ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
28 ส.ค. 60 11:02:08
298
การจักสานสุ่ม (สุ่มไก่)
นายวันชัย วงศ์เสนา
305 หมู่ที่ 6 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 นายวันชัย วงศ์เสนา
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center Thailand 4.0) องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
28 ส.ค. 60 09:29:08
299
การจักสานไซดักปลา
นายวันชัย วงค์เสนา
305 หมู่ที่ 6 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 นายวันชัย วงศ์เสนา
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center Thailand 4.0) องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
28 ส.ค. 60 09:13:08
300
จุดชมวิวถ้ำเขานก
นางสาวสุพรรษา ไฉนนุช
122 หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 นายอภิสิทธิ์ นาจรัส
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
28 ส.ค. 60 05:50:08
301
ไม้กลายเป็นหิน
นายทรงศักดิ์ นาถิม
118 หมุ่ที่ 23 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 นายนราธิป พึ้งเพี้ย
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
28 ส.ค. 60 05:37:08
302
ส้มชนาลัย By แม่สิน
นายเสน่ห์ ฉลองชนม์
328 หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สิน อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 นางสาวฉวีวรรณ มูลคลัง
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
28 ส.ค. 60 04:37:08
303
เครื่องโม่แป้ง
-
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุร นายปิยพงษ์ ธนสมบูรณ์
ศูนย์เทศบาลตำบลปากแพรก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
28 ส.ค. 60 04:03:08
304
กลุ่มจักรสานบ้านภูนก
นางบัว ดวงเดือน
32 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 นางธีรกานต์ ทับสุข
ศูนย์ตำบลบ้านตึก
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
28 ส.ค. 60 04:01:08
305
ตัดเย็บเสื้อผ้า
นางสาวดสพิน บรรดาจันทร์
293 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตึก อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 นายปราศรัย ขุนเพ็ชร
ศูนย์ตำบลบ้านตึก
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
28 ส.ค. 60 03:41:08
306
กลุ่มนวดแผนไทย
นางสาวอรทัย สมมุติ
199 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 นางสาวเตือนจิตต์ ขุมเพชร
ศูนย์ตำบลบ้านตึก
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
28 ส.ค. 60 03:33:08
307
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
นางสาวศรีไพร คำแดง
53 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตึก อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง
ศูนย์ตำบลบ้านตึก
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
28 ส.ค. 60 03:03:08
308
กลุ่มน้ำพริก
นางสาวนฤมล รุ่งโรจน์
117 หมู่ 14 ตำบลบ้านตึก อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 นางสาวอรอนงค์ สุดสาคร
ศูนย์ตำบลบ้านตึก
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
28 ส.ค. 60 02:50:08
309
สบู่เหลวล้างมือจากผลิตภัณฑ์อีเอ็ม
นางสาวพิรุณ สอนหัด
451/295 ซ.สุวินทวงศ์ 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร นางสุกัลยา จันทร์จินดา
ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
28 ส.ค. 60 01:51:08
310
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
กลุ่มเกษตรกรองค์การบริหารส่วนตำบลละทาย
อบต.ละทาย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวปรียาภรณ์ ประภาสัย
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
28 ส.ค. 60 01:51:08
311
ผ้าบาเต๊ะ
-
ม.2 ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง นางสาวจินตนา สังข์ทอง
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
28 ส.ค. 60 01:47:08
312
น้ำยาล้างจาน (จาก EM)
นางนันท์ชพร ขำหินตั้ง
46 ซ.นิมิตรใหม่ 39 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นางสุกัลยา จันทร์จินดา
ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
28 ส.ค. 60 01:15:08
313
จัดผ้าผูกโต๊ะ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ นางสาวกนกวรรณ ขาวเนตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
27 ส.ค. 60 09:52:08
314
กลุ่มปลาเค็มกางมุ้ง
-
ม.2 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง นายกิตตินันท์ เทพเฉลิม
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
26 ส.ค. 60 12:47:08
315
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
57/7 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา นางพรเพ็ญ ขำเดช นางสาวธนกร ห้วยห้อง
ศูนย์ ณ ฐานการเรียนรู้ที่ 7 หมู่ 7 ต.รำแดง
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
26 ส.ค. 60 06:23:08
316
ทำพวงหรีด
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวจิดารัศมิ์ ดีภา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
26 ส.ค. 60 01:56:08
317
จัดดอกไม้
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวจิดารัศมิ์ ดีภา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
26 ส.ค. 60 01:02:08
318
เครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์
นางวิเชียร บัวซ้อน
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายมานิตย์ เดชารัตน์
ศูนย์เทศบาลตำบลปากแพรก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
25 ส.ค. 60 10:37:08
319
เครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิ
นายทศม เรืองพยุงศักดิ์
69/1 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายวินัย รุ่งถิ่น
ศูนย์เทศบาลตำบลปากแพรก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
25 ส.ค. 60 10:28:08
320
เครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิ
นายธัมมาภุทร์ ทองมี
บ้านสวนมะนาว ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายระพีพัฒน์ ทองพูน
ศูนย์เทศบาลตำบลปากแพรก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
25 ส.ค. 60 10:18:08
321
เครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์
ชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลปากแพรก ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายมานิตย์ เดชารัตน์
ศูนย์เทศบาลตำบลปากแพรก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
25 ส.ค. 60 10:02:08
322
ระบบลมสำหรับใช้งานศูนย์รักล้อ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
นายดุสิต พงศ์ประยูร
68/5 ม.5 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นายประวิทย์ ท้าวมั่น
ศูนย์เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
25 ส.ค. 60 08:56:08
323
เครื่องสีข้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม
ตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายทิชาพงษ์ พวงรัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
25 ส.ค. 60 03:37:08
324
การทำขนมอบ
น.ส.ณัฐริกา คำอินทร์
95หมู่ที่3 บ้านธงน้อย ตำบลดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน 55000 นางกฤตพร อดิศรศุภพงษ์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(ศูนย์ถาวร)
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
25 ส.ค. 60 01:36:08
325
การทำขนมไทย
นางจินตนา ชินายศ
5 หมุ่ที่ 9 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน นางจิตตรา ขันทะสีมา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(ศูนย์ถาวร)
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
25 ส.ค. 60 01:03:08
326
กล้วยฉาบอบเนย
นางสาวสุดารัตน์ ดอนปัญญา
บ้านเลขที่ 30 ม.7 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นางสาวนิตยา มาตย์คำ
สำนักงานเทศบาลด่านซ้าย
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
24 ส.ค. 60 10:28:08
327
เครื่องซีนปิดปากถุง
แม่บ้านข้าวเกรียบ
52/1 หมู่ที่ 5 ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา นางสาวสุภาวดี ดิสโร
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
24 ส.ค. 60 10:23:08
328
เครื่องปั่นแป้ง
แม่บ้านข้าวเกรียบ
ม 5 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นางกานจเนศ จันทรัตนา
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
24 ส.ค. 60 10:19:08
329
น้ำผักสะทอน
นางปราณี ขำวิไล
บ้านเลขที่ 108 ม. 7 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นางบุษราคัม สิงห์สถิตย์
สำนักงานเทศบาลด่านซ้าย
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
24 ส.ค. 60 09:54:08
330
แจ่วดำน้ำผักสะทอน
นางเย็นใจ พินทะ
บ้านเลขที่ 96 ม. 1 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นางพนมจันทร์ เพชรประสิทธทธิ์
สำนักงานเทศบาลด่านซ้าย
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
24 ส.ค. 60 09:39:08
331
ข้าวนางเล็ด,ข้าวแตน
นางอินกอง แสงศิริ
บ้านเลขที่ 97 ม.7 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นางพิมสมร สอนสุภาพ
สำนักงานเทศบาลด่านซ้าย
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
24 ส.ค. 60 09:01:08
332
ยาหม่องน้ำสมุนไพร
นายธีระพงศ์ อินแสง
20 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 นางกฤตพร อดิศรศุภพงษ์
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
24 ส.ค. 60 08:47:08
333
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ
ชุมชนหมู่ 3 แขวงสามวาตะวันออก
ชุมชนหมู่ 3 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. นางสุกัลยา จันทร์จินดา
ชุมชนหมู่ 3 สามวาตะวันออก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
24 ส.ค. 60 04:48:08
334
การทำน้ำพริกปลาย่าง
นางลำเลียบ เจริญสมบัติ
9 ซ.นิมิตรใหม่ 35 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นายอุกฤษ์ อะมุตะคุ
ชุมชนหมู่ 3 สามวาตะวันออก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
24 ส.ค. 60 04:43:08
335
การทำ ขนมถั่วเคลือบสามสหาย
นางลำดวน อักษร
46 ซ.นิมิตรใหม่ 39 แขวงสาวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นายอุกฤษ์ อะมุตะคุ
ชุมชนหมู่ 3 สามวาตะวันออก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
24 ส.ค. 60 04:36:08
336
การทำขนมจีบและขนมซาลาเปา
นางชวนชม รอดรัตน์
239 ซ.ไมตรีจิต 10 แยก 4 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นายอุกฤษ์ อะมุตะคุ
ชุมชนหมู่ 3 สามวาตะวันออก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
24 ส.ค. 60 04:18:08
337
พรมเช็ดเท้า
กลุ่มทำพรมเช็ดเท้า
องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา กลุ่มทำพรมเช็ดเท้า
องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
24 ส.ค. 60 03:33:08
338
ผ้าฝ้ายลายพื้นบ้าน
กลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านงัวบา
องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา กลุ่มทอผ้าฝ้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
24 ส.ค. 60 03:33:08
339
ทองม้วนโบราณ
นางมณีรัตน์ ใจพอ
100 ม.2 ต.เกะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก นางบุศรา มั่นเมือง
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
24 ส.ค. 60 01:59:08
340
พริกแกง
นางวิภาวานี สอนทิพย์
ม.4 ต.เกาะตะเภา อ. บ้านตาก จ.ตาก 63120 นางบุศรา มั่นเมือง
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
24 ส.ค. 60 01:52:08
341
ไขเค็ม
นางสาวจำลอง อุปคุต
16 ต. เกาะตะเภา อ. บ้านตาก จ.ตาก 63120 นางบุศรา มั่นเมือง
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
24 ส.ค. 60 01:42:08
342
ปุ๋ยชีวภาพ
นายอำนวย เพ็งแช่ม
93 ม.5 ตเกาะตะเภา อ. บ้านตาก จ.ตาก 63120 นางบุศรา มั่นเมือง
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
24 ส.ค. 60 01:32:08
343
ตะกร้า
นางจันทรี ดีสลิด
151/1 ต. เกาะตะเภา อ. บ้านตาก จ.ตาก 63120 นางบุศรา มั่นเมือง
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
24 ส.ค. 60 01:24:08
344
หมูฝอย
นางสุวรรณี วิเศษสุมน
24 ต. เกาะตะเภา อ. บ้านตาก จ.ตาก 63120 นางบุศรา มั่นเมือง
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
24 ส.ค. 60 01:15:08
345
ดอกไม้จันทร์
-
- นางภัทริดา ครุฑสินธุ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
23 ส.ค. 60 09:13:08
346
ดอกไม้ประดิษฐ์
-
- นางรัชนี เทียนสิงห์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
23 ส.ค. 60 08:32:08
347
การทำน้ำยาล้างจาน, ล้างมือ, และน้ำยาอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
บ้านหนองน้ำใส ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นางสาววัชราภรณ์ แน่นอุดร
ศูนย์ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ fix it center thailand 4.0 (องค์การบริหารส่วนตำบล
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
23 ส.ค. 60 04:04:08
348
เตาเผาถ่าน
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
89/1 ม.2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center thailand 4.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
23 ส.ค. 60 04:00:08
349
การย้อมผ้าด้วยสีเคมี
กลุ่มแม่บ้าน บ้านแตะหรำ
บ้านแตะหรำ หมู่ 5 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัด นายปกรณ์เกียรติ ใหมทอง
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
23 ส.ค. 60 03:20:08
350
ลูกประคบสมุนไพร
-
- นายดาวเรือง ปั้นทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
23 ส.ค. 60 02:59:08
351
น้ำปรุงรสผัดไทย
นางพชรมน ซื่อตรง
1/1 ม.6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นางพชรมน ซื่อตรง
Fix it Center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2560 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
23 ส.ค. 60 02:00:08
352
1.สอนทำขนมจีบ 2.สอนทำถั่วเคลือบ 3.สอนทำปั้นคลิป
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
79 หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี นางกรุณา สิทธิพันธ์
เทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
23 ส.ค. 60 01:39:08
353
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายเฉลา ปานทิม
198 ม.4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวภัทรสวันต์ แสงคำ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 12:44:08
354
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายนิคม จันทร์ดอนแดง
27 ม.10 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายคธาวุฒิ เครือวิริยะ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 11:54:08
355
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายเผ่า สุขจิตร
305 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายคธาวุฒิ เครือวิริยะ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 11:46:08
356
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายนิคม บุญทองเถิง
287 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายคธาวุฒิ เครือวิริยะ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 11:38:08
357
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายชิน พลศรี
175 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายคธาวุฒิ เครือวิริยะ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 11:16:08
358
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายพนม นวนเท่า
132 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายคธาวุฒิ เครือวิริยะ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 11:08:08
359
สานตะกร้าพลาสติ
นางปกครอง บุญใหญ่
ชมรมผู้สูงอายุ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด นางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
22 ส.ค. 60 11:02:08
360
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายสมชาย หงษ์สอน
328 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายคธาวุฒิ เครือวิริยะ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 10:26:08
361
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นางมณเทียน แสงอุ่น
106 ม.4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายคธาวุฒิ เครือวิริยะ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 10:26:08
362
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายคูณ
17 ม.4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายคธาวุฒิ เครือวิริยะ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 10:24:08
363
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายประเมศ อาจศัตรู
2 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายคธาวุฒิ เครือวิริยะ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 10:21:08
364
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายเทียง ชาวงศ์
86 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายคธาวุฒิ เครือวิริยะ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 10:10:08
365
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายประมวล สารผล
267 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายคธาวุฒิ เครือวิริยะ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 10:00:08
366
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายน้อย ชาวงศ์
160 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายคธาวุฒิ เครือวิริยะ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 09:52:08
367
บัญชีเบื้องต้น
นางสาววิลาวรรณ ชาวดง
30 หมู่ 7 ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ นางปิยะรัตน์ วรณกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
22 ส.ค. 60 08:55:08
368
การผลิตแพ็คเกตติ้งปุ๋ยชีวภาพ
นางปิยะรัตน์ วรรณกิจ
145 ฆฒุ๋ 9 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางสาวจุรีรัตน์ เกาประโคน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
22 ส.ค. 60 08:50:08
369
บัญชีครัวเรือน
นางสาววิลาวรรณ ชาวดง
145 ม.9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินเเดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 นางสาววิลาวรรณ ชาวดง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
22 ส.ค. 60 08:24:08
370
การผลิตแพ็คเกตติ้งน้ำเสาวรส
นางสาวจุรีรัตน์ เกาประโคน
145 ม.9 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางสาวจุรีรัตน์ เกาประโคน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
22 ส.ค. 60 08:20:08
371
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายสุรเดช สุจชารี
31 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายคธาวุฒิ เครือวิริยะ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 08:20:08
372
อบรม GPM
นางสาวจุรีรัตน์ เกาประโคน
145 ม.9 ต. โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางสาวจุรีรัตน์ เกาประโคน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
22 ส.ค. 60 08:00:08
373
พัฒนาเครื่องบดน้ำพริก
แม่มะรินทร์
กลุ่มทำน้ำพริกแม่บ้านศรีนคร 140/1 หมู่ 15 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทร. 0-5570- นายสมบัติ ชิวหา
เทศบาลตำบลเทพนคร
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 05:06:08
374
การเลี้ยงใส้เดิอน
นายสมบูรณ์ เพชรนอง
168/2 ม.1 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายภูวเดช ไชยชยวงศ์
สำนักงานเทศบาลตำบลด่านทับตะโก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
22 ส.ค. 60 03:27:08
375
การทำ E.M. น้ำซาวข้าว
-
- นางลักษณ์ อินทร์นุ่น
ศาลาเอนกประสงค์บ้านพังกาญจน์ล่าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
22 ส.ค. 60 02:55:08
376
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายคง แหวนเงิน
109 ม.9 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวภัทรสวันต์ แสงคำ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 02:37:08
377
เครื่องกวนทุเรียน
นายสมบูรณ์ มณีกร
เลขที่ 99/9 ม.10, ถนนรุจิรวงศ์, ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี, 22120 นายรัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุล
ศูนย์เทศบาลตำบลเขาบายศรี
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
22 ส.ค. 60 02:28:08
378
การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
-
- นางอำนวย อนุรักษ์
ศาลาเอนกประสงค์บ้านพังกาญจน์ล่าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
22 ส.ค. 60 02:08:08
379
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นางสาววิภา กุนกัญญา
18 ม.9 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวภัทรสวันต์ แสงคำ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 01:58:08
380
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นางสาววิสุตา โพธิวัน
125/1 ม.10 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นางสาวภัทรสวันต์ แสงคำ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 01:45:08
381
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นางสาวชนกพร อมโอ
43 ม.2 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร นางสาวภัทรสวันต์ แสงคำ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 01:39:08
382
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายสุนทร วิภักดิ์
178 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวภัทรสวันต์ แสงคำ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 01:31:08
383
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายเกษม สุจชารี
159 ม.4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวภัทรสวันต์ แสงคำ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 01:21:08
384
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายณรงศักดิ์ บัวพวง
178 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวภัทรสวันต์ แสงคำ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 01:09:08
385
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายวิลัย จุนัน
299 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวภัทรสวันต์ แสงคำ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
22 ส.ค. 60 01:00:08
386
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อขยายโอกาสในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง ผ้าฝ้ายทอมือ ไข่เค็ม น้ำยา
เทศบาลตำบลบวกค้าง จัวหวัดเชียงใหม่ นางสาวสุกัญญา คนใจดี
ศูนบริการเทศบาลตำบลบวกค้าง
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
21 ส.ค. 60 11:44:08
387
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อขยายโอกาสในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง ผ้าฝ้ายทอมือ ไข่เค็ม น้ำยา
เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสุกัญญา คนใจดี
ศูนบริการเทศบาลตำบลบวกค้าง
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
21 ส.ค. 60 11:17:08
388
ยาหม่องน้ำ
นายคมสัน พรมเสน
101 ม.1 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน นางกฤตพร อดิศรศุภพงษ์
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
21 ส.ค. 60 03:50:08
389
การทำดอกไม้จันทร์
นางสาวกรรณิการ์ แก้วศรีทอง
132 ม1 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 นางจิตตรา ขันทะสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
21 ส.ค. 60 03:43:08
390
ยาหม่องน้ำสมุนไพร
นางณัฐกานต์ สว่างเมฆ
63 หมู่ที่5 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 นางจิตตรา ขันทะสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
21 ส.ค. 60 03:00:08
391
ปุ๋ยอินทรีย์
นายทองคำ เข็มทอง
2/1 หมู่ 3 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย นายสัญชัย ปี่แก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
21 ส.ค. 60 01:51:08
392
การทำข้าวเกรียบจากอาหารทะเลและสมุนไพร
นางสุคน ปราบจิต
ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายสุธา บัวดำ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center Thailand 4.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
21 ส.ค. 60 01:25:08
393
สมุนไพรไล่แมลง
นายทองคำ เข็มทอง
2/1 หมู่ 3 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย นายสัญชัย ปี่แก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
21 ส.ค. 60 01:04:08
394
กระเป๋าผ้า บุญชู
นางบุญชู อนุสุเนทร์
81/1 หมู่ 6 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย นายสัญชัย ปี่แก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
21 ส.ค. 60 01:02:08
395
สบู่สมุนไพร
นายทัศนะ แดนโพธิ์
ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 นายทัศนะ แดนโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
20 ส.ค. 60 10:43:08
396
ชาไข่มุก
นางปาริชาติ แสงหล้า
ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 นางปาริชาติ แสงหล้า
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
20 ส.ค. 60 08:17:08
397
ประดิษฐ์นามบัตร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง นายอิศเรศ เฮงสุโข
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
19 ส.ค. 60 08:20:08
398
การทำว้าวแฟนซี
นายประวัติ เพียรชนะ
104 หมู่ที่ 3 ต. โนนข่า อ. พล จ. ขอนแก่น นายสุจิตร นาตรีชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
วิทยาลัยการอาชีพพล
18 ส.ค. 60 11:29:08
399
แหนมปลาส้มสมุนไพร
นางบังอร พิมพ์อรัญ
78 หมู่ 1 บ้านโนนก่อ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายประพัทธ์พงศ์ ทากุ
เขตพื้นที่ตำบลนนทรี
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
18 ส.ค. 60 10:51:08
400
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายคำภา วันศิล
39 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายไพทูล นามสง่า
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
18 ส.ค. 60 10:39:08
401
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นางปราณี ทวีนัน
108 ม.6 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายไพทูล นามสง่า
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
18 ส.ค. 60 10:36:08
402
ระบบโซล่าเซลล์จ่ายไฟฟ้าให้เรือนเพาะเห็ด
นายสมศักดิ์ แป้นหาญ
113 หมู่ 2 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายสาโรจน์ ซื่อสัตย์
เขตพื้นที่ตำบลนนทรี
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
18 ส.ค. 60 10:27:08
403
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นางสาวรสสุคนธ์ ล่ำสัน
66 ม.3 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร นายไพทูล นามสง่า
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
18 ส.ค. 60 10:08:08
404
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นางครวน นันทะวงศ์
112 ม.6 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายไพทูล นามสง่า
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
18 ส.ค. 60 10:06:08
405
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายสายัน วงอนุค์
4 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายไพทูล นามสง่า
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
18 ส.ค. 60 10:04:08
406
ผ้าไหมไทย
นางสุดารัตน์ เรื่องสิทธิ์
156 หมู่ที่ 5 ต. โนนข่า อำเภอพล จ. ขอนแก่น นางอมรรัตย์ แสนสุด
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
วิทยาลัยการอาชีพพล
18 ส.ค. 60 10:03:08
407
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นางพรพิมล แคนลาด
34 ม.6 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายไพทูล นามสง่า
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
18 ส.ค. 60 09:55:08
408
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นางสาวชลธิชา จันทร์รอด
จ.พิจิตร นายไพทูล นามสง่า
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
18 ส.ค. 60 09:40:08
409
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายสำเภา ดำเนตร
177 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายไพทูล นามสง่า
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
18 ส.ค. 60 09:27:08
410
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
กลุ่มแม่บ้านตำบลสุไหงปาดี
กลุ่มแม่บ้านตำบลสุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นาเรียม ทองจารุแข
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
18 ส.ค. 60 09:23:08
411
พวงกุญแจ
นางสุนิดตา จันทร์สว่าง
112 หมู่ 5 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางจันทร์นภา นาคศิริ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลสวาท
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
18 ส.ค. 60 07:20:08
412
กล่องใส่ทิชชู
นางรำไพ เมืองแพท
5 หมู่ 9 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายชโรธร แก่นจำปา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลสวาท
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
18 ส.ค. 60 06:45:08
413
การประดิษฐ์ดอกไม้จันท์
นางสุนิต ชนะโยธา
6 หมู่ที่ 1 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นางสาวเยาวลักษณ์ เชื้อเจ้าทรัพย์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
18 ส.ค. 60 05:37:08
414
พวงกุญแจจากผ้า
-
- นายจักรพันธ์ จันทร์เขียว
วัดศรีสะอาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
18 ส.ค. 60 05:28:08
415
ผลิตภัณฑ์เห็ด
นาง สังวาลย์ ควนถนอม
7 ม. 10 ต. ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี นางสาวพุทธชาติ หามนตรี
องค์การบริหารส่วนตำบล ทรายขาว
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
18 ส.ค. 60 05:20:08
416
การทำกระเป๋าจากเศษผ้า
-
- นางสาวสาวิมล คำเพ็ง
วัดศรีสะอาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
18 ส.ค. 60 05:10:08
417
พัฒนาอาชีพการทำกิ๊ฟติดผมและที่คาดผม
-
เทศบาลตำบลเหมือง อ.กรวรรณ รักบุญถิ่น
ศูนย์เทศบาลตำบลเหมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
18 ส.ค. 60 04:51:08
418
การทำกระถางดอกกุหลาบจากการบูร
-
เทศบาลตำบลเหมือง อ.ศจีรัตน์ สุวรรณโพธิ์
ศูนย์เทศบาลตำบลเหมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
18 ส.ค. 60 04:41:08
419
พัฒนาการทำพวงกุญแจจากหนัง
กลุ่มผู้สนใจ
ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี อ.แก้วตา กำมะหยี่
ศูนย์เทศบาลตำบลเหมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
18 ส.ค. 60 04:20:08
420
ที่ใส่ซองจดหมาย
นางหอม โพธิ์พาด
12 หมู่ 9 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายพานิชย์ แก้วดี
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลสวาท
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
18 ส.ค. 60 04:14:08
421
ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม
-
ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี อ.แก้วตา กำมะหยี่
ศูนย์เทศบาลตำบลเหมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
18 ส.ค. 60 04:02:08
422
กระเป๋า
นางลำไพ เมืองแพน
1 หมู่ 9 บ้านแย ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางปัญญานี กันยะกาญจน์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลสวาท
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
18 ส.ค. 60 03:42:08
423
การออกแแบบถุงบรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบ
เทศบาลตำบลชำนิ
เทศบาลตำบลชำนิ ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ นางปรียา พรธวัชชัย
เทศบาลตำบลชำนิ
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
18 ส.ค. 60 02:22:08
424
น้ำสมุนไพร
ว่าที่ ร.อ.สุรศักดิ์ จันทรานิมิตร
ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 ว่าที่ ร.อ.สุรศักดิ์ จันทรานิมิตร
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
18 ส.ค. 60 01:43:08
425
การเลี้ยงปลาดุก
นางจุฑารัตน์ พูลจรัส
หมู่ 3 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ นายสรายุทธ สุทธิเนียม
บ้านผู้ใหญ่ ม.2 ต.คลองหิน
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
18 ส.ค. 60 01:42:08
426
ผ้ามัดย้อม
นางสาวภานุมาศ ญาณทัศนาการ
ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 นางสาวภานุมาศ ญาณทัศนาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
18 ส.ค. 60 01:23:08
427
การเลี้ยงไก่ไข่
นายเฉลิม แต่งเกลี้ยง
หมู่ 3 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ นายวิชัย จรัสศรี
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ม.4 ต.คลองหิน
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
18 ส.ค. 60 01:15:08
428
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายอภิวัฒน์ อาจศัตรู
102 ม.4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
17 ส.ค. 60 12:46:08
429
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นางบัวผัน พุลเพิ่ม
164 ม.4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
17 ส.ค. 60 12:41:08
430
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นางแตงไทย อาสมาน
136 ม.4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
17 ส.ค. 60 12:37:08
431
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายเฮง แสงอุ่น
14 ม.4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
17 ส.ค. 60 12:09:08
432
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นางสมจิตร สกุลดิษฐ์
13 ม.4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
17 ส.ค. 60 12:07:08
433
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นางนพวรรณ พัฒนะไพบูลย์
6 ม.4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
17 ส.ค. 60 12:06:08
434
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายประเทือง บุญทองเถิง
40 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
17 ส.ค. 60 12:04:08
435
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นางเทียมใจ อุดสระน้อย
42 ม.4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
17 ส.ค. 60 12:00:08
436
การเลี้ยงปลาดุก
นางสาวนิพิษฐา ไกรชู
หมู่ 3 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ นายสรายุทธ สุทธิเนียม
ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.คลองยา
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
17 ส.ค. 60 11:41:08
437
ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
111 ม.7 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 นางเพลินใจ ทองจันดี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
17 ส.ค. 60 11:03:08
438
การเลี้ยงไก่ไข่
นายเฉลิม แต่งเกลี้ยง
24/1 หมู่ 3 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ นายวิชัย จรัสศรี
ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.คลองยา
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
17 ส.ค. 60 10:45:08
439
การทำปูนแดงไล่ยุง
-
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี นางสาว ยุลี แก้วเชียงหวาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
17 ส.ค. 60 10:01:08
440
เผือกฉาบ+มันรังนก
นางสาวขวัญจิตร เจริญผล
100/1 มง 1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
17 ส.ค. 60 09:54:08
441
ขนมปังกรอบเนย+กระเทียม
นางสาวขวัญจิตร เจริญผล
100/1 ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นางสาวมณฑา หมื่นชนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
17 ส.ค. 60 09:32:08
442
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
นางลมล เจริญผล
100/1 ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นางสาวสุพิชญา รักแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
17 ส.ค. 60 09:27:08
443
การเลี้ยงกบ
นางจุฑารัตน์ พูลจรัส
30/7 หมู่ 3 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ นายงพงษา กะษิบาล
ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.คลองยา
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
17 ส.ค. 60 09:10:08
444
ไข่เค็ม
นางสุภาภรณ์ ศรีเพชรพูล
54 ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
17 ส.ค. 60 09:05:08
445
โรตีกรอบ
นางลมล เจริญผล
100/1 ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
17 ส.ค. 60 09:00:08
446
กระยาสารท
นางสมศรี กำเพชร
บ้านเลขที่ 10 หมู่ 2 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะะเกษ นางสมศรี กำเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
17 ส.ค. 60 06:43:08
447
อุปกรณ์ทำรูเตาถ่าน
นายวิเชียร ควรเสก
124 หมู่ 12 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายธวัชชัย สำเภา
เขตพื้นที่ตำบลนนทรี
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
17 ส.ค. 60 05:02:08
448
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายพิชิต อาจศัตรู
115 ม.4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
17 ส.ค. 60 04:46:08
449
เครื่องสาวไหม
นางสุนิด บำรุงไร่
31 หมู่ 17 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายคธาวุฒิ จันทิมา
เขตพื้นที่ตำบลนนทรี
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
17 ส.ค. 60 04:39:08
450
เครื่องคัดเมล็ดฟักข้าว
นางบ่อทองสัมฤทธิ์ นาวัน
บ้านหินกอง หมู่ 4 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 นายเฉลิมพล วงศ์พระลับ
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำพอง
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
17 ส.ค. 60 04:33:08
451
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นางเยาว์ อาจศัตรู
16 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
17 ส.ค. 60 04:03:08
452
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นางดวน มูลสวัสดิ์
113 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
17 ส.ค. 60 04:02:08
453
ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากหวาย
นางจันทร์ติ๊บ ทุ่งสงค์
35 ม.5 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย นางวันเพ็ญ พุทธฤทธิ์
อำเภอแม่จัน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
17 ส.ค. 60 03:49:08
454
ผลิตภัณฑ์น้ำยาอเนกประสงค์ชีวภาพ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรนีธรรมราช ครูจีรศักดิ์ คงสง
ศูนย์ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 ตำบลช้างกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
17 ส.ค. 60 03:40:08
455
การทำเบเกอรี่จากข้าวไรซ์เบอรี่
นางรำพรรณ ขันสุธรรม
226 ม.8 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย นางสาวอุไร ปานเปีย
อำเภอแม่จัน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
17 ส.ค. 60 03:39:08
456
สบู่ออแกนิค (จาก EM)
นางภิรมย์ เกษมสุขประการ
18 ซ.คู้บอน 52 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นางสาวสุกัลยา จันทร์จินดา
ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
17 ส.ค. 60 03:35:08
457
การแปรรูปแคบหมูพร้อมบรรจุภัณฑ์
นางนงเยาว์ สุเตนัน
24 ม.9 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย นางสาวปิยะมาศ สั่งสอน
อำเภอแม่จัน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
17 ส.ค. 60 03:33:08
458
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นางสุวรรณ สุจชารี
194 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
17 ส.ค. 60 03:32:08
459
การจัดทำน้ำมังคุด
วืทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรนีธรรมราช นางมัณฑนา เจริญสม
ศูนย์ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 ตำบลช้างกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
17 ส.ค. 60 03:25:08
460
กลุ่มทำน้ำฟักข้าว
นายจำเริญ กระพี้แดง
บ้านหินกอง หมู่ 4 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จงขอนแก่น 40310 นายเชี่ยวชาญ ทองคำ
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำพอง
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
17 ส.ค. 60 03:23:08
461
ยาหม่องจากผลิตภัณฑ์มังคุด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรนีธรรมราช นางสาวกรรณิการ์ อำลอย
ศูนย์ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 ตำบลช้างกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
17 ส.ค. 60 03:20:08
462
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบมังคุด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรนีธรรมราช นางมัณฑนา เจริญสม
ศูนย์ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 ตำบลช้างกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
17 ส.ค. 60 03:17:08
463
การทำดอกไม้จันทน์
นางอมรัตย์ แสนสุด
164 หมู่ที่ 6 ต. หนองแวงนางเบ้า นางสุดารัตน์ เรืองสิทธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
วิทยาลัยการอาชีพพล
17 ส.ค. 60 03:13:08
464
การทำโคมไฟล้านนา
นางพรพรรณ์ ก๊อใจ
199 หมู่ 4 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นางวันเพ็ญ พุทธฤทธิ์
อำเภอแม่จัน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
17 ส.ค. 60 03:09:08
465
การแปรรูปถั่วเน่า
นางอารีย์ ขัดผาบ
33 ม.10 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย นายพลากร ปัญโญ
อำเภอแม่จัน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
17 ส.ค. 60 03:07:08
466
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นางสำรวย นิลสนธิ
3 ม.6 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
17 ส.ค. 60 02:58:08
467
ขนมจีบ-ซาลาเปา
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นางสาวปรีดา จันทร์ดำ
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
17 ส.ค. 60 02:53:08
468
สลัดผลไม้ - ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นางสาวปรีดา จันทร์ดำ
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
17 ส.ค. 60 02:26:08
469
การทำสบู่ล้างหน้า จากมังคุดและมะเฟือง
นางสายหยุด ยศกลาง
53 ซ.นิมิตรใหม่ 46 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นางสาวสุกัลยา จันทร์จินดา
ชุมชนหมู่ 3 สามวาตะวันออก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
17 ส.ค. 60 02:15:08
470
ออกเเบบบรรจุภัณฑ์ (กล้วยฉาบ,ขนมดอกจอก,ขนมขี้หมอด)
กลุ่มเเม่บ้าน บ้านล่าง หมู่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเมือง
บ้านล่าง หมู่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายบุญมั่น พ่วงรัก,นางสาวปาวีณา อินตัน
บ้านล่าง หมู่ที่4 ตำบลหงาว
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
17 ส.ค. 60 02:03:08
471
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นางสาวสายรุ้ง อาจศัตรู
115 ม.4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
17 ส.ค. 60 01:59:08
472
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายชาย แก้วนคร
104 ม.4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
17 ส.ค. 60 01:56:08
473
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายบุญลักษณ์ ประธรรมสาร
230 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
17 ส.ค. 60 01:31:08
474
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายประสิทธิ์ หนูราช
2 ม.4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
17 ส.ค. 60 01:10:08
475
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายสาคร สุจจะชารี
203 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
17 ส.ค. 60 01:07:08
476
จุลินทรีย์ชีวภาพ
นายไพ วรรณสินธ์
162 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
17 ส.ค. 60 01:06:08
477
เครื่องบรรุภัณฑ์
นางสาวนพภา สว่างโลก
38/3 หมู่ที่ 3 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี อาจารย์เกษณรงค์ ค้ำชู
ศูนย์เทศบาลตำบลพานทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
16 ส.ค. 60 11:54:08
478
ชุดทำลายวัถุระเบิด
นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค
143 ม.5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค
ศูนย์ อบต.นาเกลือ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
16 ส.ค. 60 11:21:08
479
เค้กจากจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางการุญรัตน์ วงษ์ชัยโชคลาภ
59 หมู่ 2 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี นางกัลยา ชูติวัตร
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
16 ส.ค. 60 10:49:08
480
อุปกรณ์ทำขนม
นางฐิติรัตน์ สุขทนารักษ์
52 หมู่ที่ 3 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี อาจารย์ธีรพงษ์ เกิดบุญส่ง
ศูนย์เทศบาลตำบลพานทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
16 ส.ค. 60 10:40:08
481
ชุดผสมน้ำยาล้างจาน
นางสาววิภาวดี ไพบูลย์
69 หมู่7 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี อ.วิเวทย์ พรมใจ
ศูนย์เทศบาลตำบลพานทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
16 ส.ค. 60 10:22:08
482
ยาดมสมุนไพร
ร้านค้าชุมชน
บ้านลำทหาร หมู่ 5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นางฤดี ตันติวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
16 ส.ค. 60 10:20:08
483
ขนมปังจากข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางการุญรัตน์ วงษ์ชัยโชคลาภ
59 หมู่ที่ 2 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี นายรัฐพล พรหมวงศ์
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
16 ส.ค. 60 10:04:08
484
อุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพ
นายยงยุทธ คงงาม
64/4 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี นายวีรยุทธ พันธุรัตน์
ศูนย์เทศบาลตำบลพานทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
16 ส.ค. 60 10:01:08
485
เตาอบขนม
นางดวงแก้ว ไทรย้อย
41/10 หมู่ 8 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี อ.วรวุฒิ นุตตานนท์
ศูนย์เทศบาลตำบลพานทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
16 ส.ค. 60 10:00:08
486
ช่อดอกไม้จันทร์
ร้านค้าชุมชน หมู่ 5
บ้านลำทหาร ม.5 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นางสาวสุรีย์ ภัทรพงษาธิต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
16 ส.ค. 60 09:21:08
487
บรรจุภัณฑ์เทียนหอมลอยน้ำ
นางคำพุด นาคอึ่ง
หมู่ 3 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 นางสาววรรษิษฐา พาคำ
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำพอง
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
16 ส.ค. 60 09:12:08
488
การทำแซนด์วิซ
นางสาวภานิดา กันรัมย์
17 หมู่ 12 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางสาวจรรยพร แพงนอก นางสมสมร วังคีรี
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
16 ส.ค. 60 08:48:08
489
การจัดช่อ และพวงหรีดจากดอกไม้จันทน์
นางไพฑูรย์ บุญด้วง
216/2 ม.2 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นางสาวเนาวรัตน์ ยอมี
ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
16 ส.ค. 60 05:38:08
490
การต่อยอดการสานตะกร้าจากหวายและฟางแข็ง
กลุ่มสานตะกร้าจากหวายและฟางแข็ง บ้านร่องแช่ หมู่ที
บ้านร่องแช่ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย นายสันติ พลเยี่ยม
วัดช้างค้ำ
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
16 ส.ค. 60 04:20:08
491
จุลินทรีย์ฃีวภาพ
นายประสิทธิ์ นักประพันธ์
118 ม.4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
16 ส.ค. 60 03:59:08
492
จุลินทรีย์ฃีวภาพ
นายมนตรี บรรณสี
88 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
16 ส.ค. 60 03:26:08
493
จุลินทรีย์ฃีวภาพ
นายบุญจันทร์ สารผล
267 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
16 ส.ค. 60 03:13:08
494
จุลินทรีย์ฃีวภาพ
นางละออง วรเชษฐ
256 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
16 ส.ค. 60 03:11:08
495
จุลินทรีย์ฃีวภาพ
นายประสิทธิ์ แสนนคร
76 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
16 ส.ค. 60 02:46:08
496
จุลินทรีย์ฃีวภาพ
นายแลง สิงขร
69 ม.4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
16 ส.ค. 60 02:36:08
497
เครื่องบดผักตบชวา
นายธนดล อนุเลิศ
53 หมู่ 6 ตำบลคุ้งพะยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 นายสุคนธ์ อุปนิสสัยพล
ศูนย์วัดโพธิ์บัลลังก์ ตำบลคุ้งพยอม
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
16 ส.ค. 60 02:31:08
498
จุลินทรีย์ฃีวภาพ
นางสาวเฉลา บุตรเกตุ
62 ม.4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
16 ส.ค. 60 02:29:08
499
โครงการพัฒนาทักษะการเขียนป้ายพวงหรีด
นายศมพล แสนประเสริฐ
48/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นางกิติมา ปิ่นโก
องค๋การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
16 ส.ค. 60 02:29:08
500
จุลินทรีย์ฃีวภาพ
นายพนม นวนเท่า
132 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
16 ส.ค. 60 02:09:08
501
จุลินทรีย์ฃีวภาพ
นายสมชาย สิทธิเวช
356 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
16 ส.ค. 60 02:04:08
502
น้ำสมุนไพรแม่สุบิน
นายตะวัน รอดแจ้ง
18 หมู่ 7 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 นายชาคริตย์ แก้วใส
องค๋การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
16 ส.ค. 60 02:02:08
503
จุลินทรีย์ฃีวภาพ
นายสรวิช หาดทราย
129 ม.9 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
16 ส.ค. 60 01:47:08
504
จุลินทรีย์ฃีวภาพ
นางหนูกูล พรมธิดา
269 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
16 ส.ค. 60 01:47:08
505
บรรจุภัณฑ์ดอกไม้จันทร์ดารารัตน์
นางงานนิตย์ พรมสุคน
หมู่ 16 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 นางสาวธัญรดา สีตา
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำพอง
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
16 ส.ค. 60 01:47:08
506
บรรจุภัณฑ์สบู่แฟนซี
นางจันทร์เพ็ญ เที่ยงตรงจิตร
59 หมู่ 3 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 นายเชี่ยวชาญ ทองคำ
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำพอง
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
16 ส.ค. 60 01:22:08
507
จุลินทรีย์ฃีวภาพ
นายคูณ คุณเวช
149 ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
16 ส.ค. 60 01:08:08
508
ผ้าเช็ดมือ
นางตาด โคตรอาษา
88 หมู่ 3 บ้ายแย ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 นางณิชยา แดงอาจ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลสวาท
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
15 ส.ค. 60 11:03:08
509
ที่คาดผมและกิ๊ฟติดผม
กลุ่มแม่บ้านเทศบาลเหมือง
เทศบาลเหมือง อ.กรวรรณ รักบุญถิ่น
ศูนย์เทศบาลตำบลเหมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
15 ส.ค. 60 10:21:08
510
ชุดควบคุมอุณหภูมิโรงเพาะเห็ด
นายอาภากร สำทอง
39/1 หมู่ 11 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายคูน บุตราช
เขตพื้นที่ตำบลนนทรี
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
15 ส.ค. 60 09:57:08
511
ตัดผม -เสริมสวย
นายประยงค์ อินทรืหมื่นไสย
- นายประยงค์ อินทรืหมื่นไสย
วัดสายตะคลอง
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
15 ส.ค. 60 04:18:08
512
กล้วยฉาบป้าจิตร
นางนิ่มนวล แย้มอุ่ม
73/1 หมู่ 6 ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นางสาวรจนา พันฮวบ
องค๋การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
15 ส.ค. 60 03:57:08
513
ผ้ามอญทอมือ
นางจำเนียร แย้มอุ่ม
26 หมู่ 3 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นายกิติภูมิ ใจกล้า
ศูนย์วัดโพธิ์บัลลังก์ ตำบลคุ้งพยอม
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
15 ส.ค. 60 03:33:08
514
ชุดทำลายวัถุระเบิด
นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค
- นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค
ศูนย์เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
15 ส.ค. 60 02:54:08
515
การทำน้ำมันนวดไพรสด
โรงนวดสมุนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง นางกรรณิการ์ ทอนธะสอน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
15 ส.ค. 60 02:41:08
516
ตัดผม -เสริมสวย
นางสาวปุณยนุช สัจจวีระกุล
- นางสาวปุณยนุช สัจจวีระกุล
ศาลากลางหมู่บ้านต้อน
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
15 ส.ค. 60 02:41:08
517
ตัดผม -เสริมสวย
นายประยงค์ อินทร์หมื่นไสย
- นายประยงค์ อินทร์หมื่นไสย
วัดคลองธรรมชาติ
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
15 ส.ค. 60 02:26:08
518
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ชมรมผู้สูงอายุ อบต.บ้านไร่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสาวกฤติญดา หยัดน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
15 ส.ค. 60 02:15:08
519
ตัดผม -เสริมสวย
นางสาวปุณยนุช สัจจวีระกุล
- นางสาวปุณยนุช สัจจวีระกุล
วัดสุวรรณาราม บ้านคลองไผ่งาม
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
15 ส.ค. 60 02:11:08
520
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
นาย อนุชาติ เข็มครุก
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา นาย อนุชาติ เข็มครุฑ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
15 ส.ค. 60 01:49:08
521
การทำกระเป๋าจากผ้าขาวม้า
นางทองสา นามมูล
33 หมู่ที่ 6 ต. หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ. ขอนแก่น นางทองสา นามมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
วิทยาลัยการอาชีพพล
15 ส.ค. 60 01:14:08
522
สกีนเสื้อ
-
- -
ศูนย์วัดนก
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
14 ส.ค. 60 10:45:08
523
ลูกประคบ
-
- -
ศูนย์วัดนก
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
14 ส.ค. 60 10:37:08
524
เกลือสปา
-
- -
ศูนย์วัดนก
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
14 ส.ค. 60 10:28:08
525
ต่อยอดผลิตภัณฑ์
นายโรมรัน ลาดเหลา
ถนนเทศบาล 1 อ.บ้านหมอ อำเภอ บ้านหมอ สระบุรี 18270 นายโรมรัน ลาดเหลา
Fix It Center Thailand 4.0 อบต.เมืองขีดขิน
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
14 ส.ค. 60 03:24:08
526
ขนมจีบ
นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์
เลขที่ 319 ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 045-631369 โทรสาร 045 นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์
องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
13 ส.ค. 60 03:53:08
527
การปลูกดาวเรือง การปลูกปอเทือง
หมู่ 1 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี นายจรัญ การกรณ์ นางลักษณ์ อินทร์นุ่น
ศาลาเอนกประสงค์บ้านพังกาญจน์ล่าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
12 ส.ค. 60 11:07:08
528
ทำขนมไทย
กลุ่มแม่บ้าน
ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด นางสาวเบญญาภา สุรสุข
เทศบาลตำบลโพนทราย
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
12 ส.ค. 60 06:25:08
529
น้ำยาล้างจาน ชุมชนบ้านนาวัง
นายมณเฑียร บุญกระจ่าง
ชุมชนบ้านนาวัง หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง นางสาวอรวรรณ นิยมสิทธิ์
ชุมชนบ้านนาวัง หมู่ที่ 4
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
12 ส.ค. 60 05:10:08
530
น้ำปลา
กลุ่มน้ำปลาคุณภาพ ตำบลบ้านใหม่
หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 นายอุบล ฟูคำมี
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
12 ส.ค. 60 02:56:08
531
น้ำพริกสำเร็จรูป
กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกสัมมาชีพ ชุมชุนบ้านใหม่ดง
หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 นายอุบล ฟูคำมี
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
12 ส.ค. 60 02:53:08
532
จักสานตะกร้าจากทางมะพร้าว
กลุ่มแม่บ้านหมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่
หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 นายอุบล ฟูคำมี
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
12 ส.ค. 60 02:31:08
533
หมวกกันฝนสำหรับต้นยางพารา
กลุ่มเกตรกรสวนยาง ตำบลบ้านใหม่
หมู่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 นายอุบล ฟูคำมี
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
12 ส.ค. 60 02:06:08
534
จักสานตะกร้าจากทางมะพร้าว
กลุ่มแม่บ้านหมู่ 4 บ้านใหม่หลวง
หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 นายอุบล ฟูคำมี
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
12 ส.ค. 60 01:05:08
535
ขายของออนไลน์ (แซนวิชออนไลน์)
นางเรียม วรรณโก
214 หมู่ 4 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นางสาวลักษณพร มีสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
11 ส.ค. 60 11:50:08
536
ภาชนะจากใบตอง
นางอรทัย เตรียมเชิดวงศ์
42/15 ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นางอรทัย เตรียมเชิดวงศ์
เทศบาลตำบลเชิงทะเล
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
11 ส.ค. 60 11:12:08
537
ไส้กรอกอีสาน
-
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก นางณัชชา กุมารสิงห์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
11 ส.ค. 60 10:59:08
538
ขนมจีบและซาลาเปา
-
- นางณัชชา กุมารสิงห์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
11 ส.ค. 60 10:32:08
539
การออกแบบและจัดวางสินค้าเพื่อจำหน่ายและการออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า
กลุ่มแม่บ้าน บ้านวังยาว
ม.4 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 นายถวิล เดชบุรัมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
11 ส.ค. 60 09:54:08
540
การจัดทำของชำร่วย
กลุ่มแม่บ้าน บ้านวังยาว
หมู่ 4 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 นางอรชา เงินอินต๊ะ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
11 ส.ค. 60 09:50:08
541
หลักการตลาดชุมชนและการจัดทำบัญชี
กลุ่มแม่บ้าน บ้านวังยาว
สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังยาว ม.4 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 นางประทุมวรรณ คันยุไร นางมลิวรรณ ศรีมงคล
องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
11 ส.ค. 60 09:48:08
542
การแปรรูปอาหาร
กลุ่มแม่บ้าน บ้านวังยาว
ม.4 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 นางพวงแก้ว กำธรเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
11 ส.ค. 60 09:29:08
543
“7 ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” ความหมายลึกซึ้งถึง “ในหลวง ร.9”
เทศบาลตำบลคลองพิไกร
เลขที่ 64 หมู่ 8 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพิไกร, ถนนกำแพงเพชร-พิษณุโลก, ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระ นางสาวสมฤดี แก้วกระจ่าง
(Fix it Center Thailand ๔.๐) เทศบาลตำบลคลองพิไกร
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
11 ส.ค. 60 06:47:08
544
น้ำยานวดสมุนไพร
นางบุญชู อนุสุเนทร์
81/1 หมู่ 6 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย นายสัญชัย ปี่แก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
11 ส.ค. 60 04:55:08
545
พิมเสนน้ำ บุญชู
นางบุญชู อนุสุเนทร์
81/1 หมู่ 6 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรกลาง จ.สุโขทัย นายสัญชัย ปี่แก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
11 ส.ค. 60 04:47:08
546
ลูกประคบสมุนไพร
นางบุญชู อนุสุเนทร์
81/1 หมู่ 6 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย นายสัญชัย ปี่แก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
11 ส.ค. 60 04:01:08
547
พัฒนาแพ็คเก็จข้าวเครือบสมุนไพร
นางบรรจง รองแก้ว
- นางสาวรัตนา กลุ่มแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
11 ส.ค. 60 03:28:08
548
คอนเฟลคนำ้ผึ้งคาราเมล
ชุมชนเสริมปรีดี
ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ5แยก5 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 นางลัดดาวัลย์ แดงใหญ่
ชุมชนเสริมปรีดี
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
11 ส.ค. 60 02:44:08
549
ขนมพื้นเมืองบ้านไร่เกตรี
นางสาวรอฮาหนา กองพล
193 ม.1 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล 91000 นายสุธา บัวดำ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center Thailand 4.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
11 ส.ค. 60 02:36:08
550
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อขยายโอกาสในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง ผ้าฝ้ายทอมือ ไข่เค็ม น้ำยา
ศูนย์ ICT เทศบาลตำบลบวกค้า ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสุกัญญา คนใจดี
ศูนบริการเทศบาลตำบลบวกค้าง
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
11 ส.ค. 60 02:29:08
551
พวงกุญแจเมย่า
นางอุดม ปรางทอง
61/2 หมู่ 1 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย นายสัญชัย ปี่แก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
11 ส.ค. 60 02:20:08
552
กระเป๋าผ้าเมย่า
นางอุดม ปรางทอง
61/2 หมู่ 1 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย นายสัญชัย ปี่แก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
11 ส.ค. 60 02:11:08
553
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อขยายโอกาสในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง ผ้าฝ้ายทอมือ ไข่เค็ม น้ำยา
ศูนย์ ICT เทศบาลตำบลบวกค้าง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสุกัญญา คนใจดี
ศูนบริการเทศบาลตำบลบวกค้าง
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
11 ส.ค. 60 02:11:08
554
นำ้มันหอมระเหย
ชุมชนเสริมปรีดี
ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ5แยก5 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 นางโชติมา แทนฟัก
ชุมชนเสริมปรีดี
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
11 ส.ค. 60 02:11:08
555
นำ้ตะไคร์หอมไล่ยุง
ชุมชนเสริมปรีดี
ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ5แยก5 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 นางณัฐกานต์ ชูพันธ์
ชุมชนเสริมปรีดี
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
11 ส.ค. 60 02:10:08
556
สบู่เหลวสมุนไพร
ชุมชนเสริมปรีดี
ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ5แยก5 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 นางสุถิรากร น้อยสอน
ชุมชนเสริมปรีดี
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
11 ส.ค. 60 02:01:08
557
น้ำพริกแกงส้ม
นางชลอ มามาก
66/3 หมู่ 2 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย นายสัญชัย ปี่แก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
11 ส.ค. 60 01:54:08
558
น้ำพริกแกงเผ็ด
นางชลอ มามาก
66/3 หมู่ 2 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย นายสัญชัย ปี่แก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
11 ส.ค. 60 01:43:08
559
อุปกรณ์การต่อสาย RJ-45 ระบบ NETWORK
ชุมชนเสริมปรีดี
ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ5แยก5 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 นางสาวพรหมมา มณินทุ
ชุมชนเสริมปรีดี
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
10 ส.ค. 60 11:21:08
560
1. สอนทำขนมจีบ 2. สอนทำถั่วเคลือบ 3. ปั้นคลิป
แผนกอาหาร วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
79 หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี นางกรุณา สิทธิพันธ์
เทศบาลตำบลบางหลวง
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
10 ส.ค. 60 10:05:08
561
บรรจุภัณฑ์แชมพูและสบู่สมุนไพร
ชุมชนวัดเทพากร
จรัญฯ68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. นางดีรีฎา บุญยืน
ศูนย์บริการชุมชนเขตบางพลัด (4 ชุมชน)
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
10 ส.ค. 60 09:21:08
562
อุปกรณ์แม่พิมพ์ดอกไม้จันทร์
นางอภิญญา ชมภูพันธ์
491/1 ถนนเพชรเกษม - วังน้ำเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายองค์อาจ รุ่งเรือง
หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
10 ส.ค. 60 09:20:08
563
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
-
- นางเสาวลักษณ์ พูลมี
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
10 ส.ค. 60 03:30:08
564
การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ (เทคนิคมาบลิง)
-
- ผศ.จรูญ คล้ายจ้อย
ศูนย์วัดนก
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
10 ส.ค. 60 03:11:08
565
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
นางนพรัตน์ ว่องนาวี
1250/267 ม.4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000 นางนพรัตน์ ว่องนาวี
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center Thailand 4.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
9 ส.ค. 60 10:05:08
566
การทำเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด
นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร
59 หมู่ 1 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร
ศาลาประชาคม ตำบลช้างใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
9 ส.ค. 60 08:26:08
567
การทำซูชิ
นางสาวอโนทัย ใบสี
- นางสาวอโนทัย ใบสี
ศาลากลางหมู่บ้านต้อน
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
9 ส.ค. 60 03:09:08
568
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดารารัตน์
นางอรทัย ทาทิพย์
- นางอรทัย ทาทิพย์
วัดสายตะคลอง
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
9 ส.ค. 60 02:46:08
569
การทำพวงกุญเเจ
นางพิมใจ ฉัตรศรีพงษ์
- นางพิมใจ ฉัตรศรีพงษ์
วัดคลองธรรมชาติ
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
9 ส.ค. 60 02:37:08
570
การบรรจุสูญญากาศหน่อไม้ดอง
นางสาวฉลวย ปานรอด
243 หมูที่ 2 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์พิพัฒน์ จีนด้วง
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริการส่วนตำบลสมอแข
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
9 ส.ค. 60 02:35:08
571
การเพ้นท์พวงกุญเเจ
นางจำนงค์ บำรุงชัย
- นางจำนงค์ บำรุงชัย
วัดสุวรรณาราม บ้านคลองไผ่งาม
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
9 ส.ค. 60 02:27:08
572
การออกแบบฉลากสินค้า
นางสาวฉลวย ปานรอด
243 หมู่ที่ 2 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์พิพัฒน์ จีนด้วง
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริการส่วนตำบลสมอแข
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
9 ส.ค. 60 02:05:08
573
เครื่องผสมน้ำยาในครัวเรือน
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นาย เอกลักษณ์ เกิดพรม
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
9 ส.ค. 60 02:04:08
574
วิชางานประดิษฐ์ของชำร่วย
นางกรรณิการ์ แก้วบ้านตรุด
35 อ.นาทวี จ.สงขลา นางกรรณิการ์ แก้วบ้านตรุด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
9 ส.ค. 60 01:45:08
575
วิชาการเย็บกระเป๋าจากผ้า
นางสุทภา เฟื่องฟูขจร
23 ม.2 ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นางสุทธภา เฟื่องฟูขจร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
9 ส.ค. 60 01:38:08
576
การทำเหรียญโปรยาน
นางเบญจมาศ นามศิริพงศ์พันธุ์
- นางเบญจมาศ นามศิริพงศ์พันธุ์
วัดสายตะคลอง
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
9 ส.ค. 60 01:24:08
577
น้ำพริกปลาย่าง
นางชลอ มามาก
66/3 หมู่ 2 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย นายสัญชัย ปี่แก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8 ส.ค. 60 12:50:08
578
บริการรับคมเครื่องมือตัดและอุปกรณ์การตัดการเกษตร
นายโชคชัย มูลกว้าง
หมู่ที่ 2 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา นายโชคชัย มูลกว้าง
ศูนย์ตำบลกะทุ่ม
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
8 ส.ค. 60 03:30:08
579
ซาลาเปาไส้ต่าง
นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร
59 หมู่ 1 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร
ศาลาประชาคม ตำบลช้างใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
8 ส.ค. 60 03:29:08
580
ชูซิโรบัน
นางชนัดฎา วงศ์วิเชียร
59 หมู่ 1 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นางชนัดฏา วงศ์วิเชียร
ศาลาประชาคม ตำบลช้างใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
8 ส.ค. 60 03:10:08
581
รับคมเครื่องมือตัดและอุปกรณ์การตัดการเกษตร
นายโชคชัย มูลกว้าง
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายโชคชัย มูลกว้าง
ศูนย์เทศบาลตำบลโรงช้าง
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
8 ส.ค. 60 02:52:08
582
ขายของออนไลน์ (ป้ายสลักหินออนไลน์)
นางสาวศิรินทรา พัดเงิน
209/1 หมู่ 4 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายประสิทธิ์ หนูเตี้ย
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
7 ส.ค. 60 11:41:08
583
การทำขนมไทย (ขนมอาลัวและวุ้นกรอบ)
นายอดิศร ถนิมภรณ์
512 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายอดิศร ถนิมภรณ์
เทศบาลตำบลเชิงทะเล
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
7 ส.ค. 60 11:21:08
584
ขายของออนไลน์ (เทียนเจลออนไลน์)
นางสาวภาวิณี ผาศิริ
403 หมู่ 8 ตำบลเพนียด อำเภอ โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นางสาวยุพา ปู่เณรน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
7 ส.ค. 60 11:09:08
585
ขายของออนไลน์ (หมวกเดคูพาจออนไลน์)
นางปรียาวัลย์ ภาสะดับจิตต์
75 หมู่ 5 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นางสาวยุพา ปู่เณรน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
7 ส.ค. 60 10:55:08
586
ขายของออนไลน์ (ขนมกล้วยออนไลน์)
นางนงนภัส สำลี
19 หมู่ 8 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายประสิทธิ์ หนูเตี้ย
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
7 ส.ค. 60 10:43:08
587
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
นางสุพรรณี ท่าดี
648 หมู่ที่ 10 ต.ระเเงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ นายสิทธิพงศ์ หมายมี
องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
7 ส.ค. 60 08:45:08
588
การทำขนมหรั่ง
นางประกาย ใสสะอาด
วิทยาลัยการอาชีพไชยา เลขที่ 221 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางประกาย ใสสะอาด
ศูนย์ สภ.อ.ท่าชนะ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
7 ส.ค. 60 06:43:08
589
สานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง
นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด
118 ม.6 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก นางรัตณาวรรค์ โพธิ์ปลัด
ตำบล เนินเพิ่ม
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7 ส.ค. 60 02:29:08
590
ไตปลาแห้ง และน้ำพริกตะไคร้ส้มแขก
นายเชิดศักดิ์ เตรียมเชิดวงศ์
42/15 ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายเชิดศักดิ์ เตรัียมเชิดวงศ์
เทศบาลตำบลเชิงทะเล
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
7 ส.ค. 60 01:28:08
591
การทำกระบะปลูกต้นไม้จากยางรถยนต์เก่า(บ้านดอนบ่อ)
นายวัลลพ โพธิ์สุวรรณ
39 หมู่ที่ 20 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
6 ส.ค. 60 03:53:08
592
การทำกระบะปลูกต้นไม้จากยางรถยนต์เก่า(บ้านดอนแย้)
นายสุรศักดิ์ ธัญญเจริญ
56 หมู่ที่ 11 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
6 ส.ค. 60 03:51:08
593
กบสมุนไพร (บ้านดอนแย้)
นายสุรศักดิ์ ธัญญเจริญ
56 หมู่ที่ 11 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
6 ส.ค. 60 03:51:08
594
ปลาดุกแดดเดียว (บ้านดอนแย้)
นายสุรศักดิ์ ธัญญเจริญ
56 หมู่ที่ 11 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
6 ส.ค. 60 03:51:08
595
กบสมุนไพร (บ้านดอนบ่อ)
นายวัลลพ โพธิ์สุวรรณ
39 หมู่ที่ 20 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
6 ส.ค. 60 03:49:08
596
ปลาดุกแดดเดียว (บ้านดอนบ่อ)
นายวัลลพ โพธิ์สุวรรณ
39 หมู่ที่ 20 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
6 ส.ค. 60 03:38:08
597
ถั่วงอกอินทรีย์ในขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้ (บ้านดอนบ่อ)
นายวัลลพ โพธิ์สุวรรณ
39 หมู่ที่ 20 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
6 ส.ค. 60 03:33:08
598
การทำปุ๋ยหมัก
นายสิทธโชค พองพันธ์
31/2 หมู่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.กระบี่ นายธีรทัต กาญจนเพ็ญ
บ้านในสระ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
6 ส.ค. 60 03:16:08
599
ถั่วงอกอินทรีย์ในขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้ (บ้านดอนแย้)
นายสุรศักดิ์ ธัญญเจริญ
56 หมู่ที่ 11 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
6 ส.ค. 60 03:10:08
600
สบู่สมุนไพร
นางวิไลพร อรรคชัย
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นางวิไลพร อรรคชัย
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ Fix It Center Thailand 4.0 ตำบลขนุน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
5 ส.ค. 60 11:33:08
601
ประดิษฐ์นามบัตร
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย
55 หมู่ 10 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทร 035-267141 แฟกซ์ 035-267141 ต่อ 17 อีเมลล นายอิศเรศ เฮงสุโข
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
5 ส.ค. 60 08:25:08
602
ขนมทองม้วน
นางยุพิลย์ ศรีอุบล
เลขที่ 122 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี นายชิตณรงค์ อักษรศรี
อบต.สองคอน
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
5 ส.ค. 60 03:59:08
603
ผ้าพันคอ/ผ้าขาวม้า
นางบรรจง สองสี
เลขที่ 62 หมู่ที่ 6 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี นายกร วนะรมณ์
อบต.สองคอน
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
5 ส.ค. 60 03:53:08
604
ข้าวกล้องงอกผง
นางสาวเทียนชัย คนเที่ยง
เลขที่ 25 หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี นายกร วนะรมณ์
อบต.สองคอน
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
5 ส.ค. 60 03:49:08
605
ทอเสื่อ
นางบัวลี มีเลิศ
เลขที่ 104 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี นายชิตณรงค์ อักษรศรี
อบต.สองคอน
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
5 ส.ค. 60 03:45:08
606
พัฒนาผลิตภันณ์ชุมชน ขนมผูกโบว์
นางสาวรัยยาน ตาเยะ
81 หมู่5 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ปัทมา ปาเนาะ
อาคารผู้สูงอายุ ตำบลตะโละแมะนา
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
5 ส.ค. 60 03:37:08
607
ทอเสื่อ
นางศิริตรี พาระวัน
เลขที่ 57 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี นายชิตณรงค์ อักษรศรี
อบต.สองคอน
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
5 ส.ค. 60 03:35:08
608
ทอเสื่อ
นางบัวลี มีเลิศ
เลขที่ 104 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี นายกร วนะรมณ์
อบต.สองคอน
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
5 ส.ค. 60 03:19:08
609
พัฒนาผลิตภันณ์ชุมชน บูดูดาระ
นางสาวดารีนา เด็ง
6/26 หมู่5 ตำบลน้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ธวัขขัย สุขสันติดิลก
อาคารผู้สูงอายุ ตำบลตะโละแมะนา
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
5 ส.ค. 60 03:18:08
610
ข้าวกล้องงอกผง
นางสาวเทียนชัย คนเที่ยง
เลขที่ 25 หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี นายชิตณรงค์ อักษรศรี
อบต.สองคอน
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
5 ส.ค. 60 03:16:08
611
ผ้าพันคอ/ผ้าขาวม้า
นางบรรจง สองสี
เลขที่ 62 หมู่ที่ 6 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี นายชิตณรงค์ อักษรศรี
อบต.สองคอน
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
5 ส.ค. 60 03:08:08
612
ทอเสื่อ
นางศิริตรี พาระวัน
เลขที่ 57 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี นายกร วนะรมณ์
อบต.สองคอน
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
5 ส.ค. 60 03:03:08
613
การทำขนมโค
นางจารุวรรณ์ มีธรรม
วิทยาลัยการอาชีพไชยา เลขที่ 221 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางจารุวรรณ์ มีธรรม
ศูนย์ตำบลเวียง
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
5 ส.ค. 60 02:19:08
614
กล้วยถิ่นไทย
นางสนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด นายชูชาติ แซ่เตียว
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0)
วิทยาลัยเทคนิคตราด
5 ส.ค. 60 01:42:08
615
การทำพวงกุญแจรูปดาว
นางศรีสุดา ยงกิจ
204 ม.2 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ นางศรีสุดา ยงกิจ
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
4 ส.ค. 60 12:45:08
616
เครื่องผสมปุ๋ย
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 ม.10 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา นายสุริยา แม่หล่าย
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
4 ส.ค. 60 11:56:08
617
ข้าวแตน
ชุมชนบ้านตูม ต.สำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
53 หมู่ 8 บ้านตูม ต. สำโรง อ.ปักธงชัย จ. นครราชสีมา นางวิลาสินี สุวรรณรัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
4 ส.ค. 60 11:46:08
618
นางเล็ด
ชุมชนบ้านตูม ต.สำโรง อ.ปักธงชัย จ. นครราชสีมา
53 หมู่ 8 บ้านตูม ต.สำโรง อ.ปักธงชัย จ. นครราชสีมา นางสาวพัชรินทร์ ช่องฉิมพลี
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
4 ส.ค. 60 11:22:08
619
บรรภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
นางสาวอรัญญา ศรีดำ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นางสาวอรัญญา ศรีดำ
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
4 ส.ค. 60 10:54:08
620
ต่อยอดผลิดภัณฑ์ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ งานพระราชทานพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชการที่ 9
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
95 หมู่ 5 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา นายสราวุฒิ งามศักดิ์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
4 ส.ค. 60 10:52:08
621
บรรจุภัณฑ์ผ้าทอ
นางสาวอรัญญา ศรีดำ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นางสาวอรัญญา ศรีดำ
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
4 ส.ค. 60 10:37:08
622
ขนมหวานทับทิมกรอบ
-
เทศบาลตำบลเหมือง อ.วนิดา คณะธรรม
ศูนย์เทศบาลตำบลเหมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
4 ส.ค. 60 10:30:08
623
ประดับตกแต่งหัตกรรม
ม.7 ต.อุทัยเก่า
ม.7 ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี นางสาวปวรืศา บุญอาจ
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
4 ส.ค. 60 08:03:08
624
บัวลอยสาคูมะพร้าวอ่อน
-
เทศบาลตำบลเหมือง อ.รจนา ปั้นปิตานุสรณ์
ศูนย์เทศบาลตำบลเหมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
4 ส.ค. 60 04:49:08
625
การผลิตสารชีวภาพ
องค์การบริการส่วนตำบลม่วหมู่
241 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี นายเอกชัย ยุทธชัยวรกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
4 ส.ค. 60 01:30:08
626
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าชุมชน
นางทองพูล ผ่องศรี
บ้านบัวงาม หมู่ 12 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวประภาดา พวงพุฒ
เทศบาลตำบลบัวงาม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3 ส.ค. 60 12:10:08
627
เครื่องแกงกระทิ
เครื่องแกงกระทิ
66/1 ม.7 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรี 80000 นางศิราพร พวงพัน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
3 ส.ค. 60 10:55:08
628
กะปิไตปลา
กะปิไตปลา
66/1 ม.7 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 นางศิราพร พวงพัน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
3 ส.ค. 60 10:51:08
629
เครื่องแกงส้ม
เครื่องแกงส้ม
66/1 ม.7 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 นางศิราพร พวงพัน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
3 ส.ค. 60 10:42:08
630
ปลาแดดเดียว
ปลาแดดเดียว
66/1 ม.7 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 นางศิราพร พวงพัน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
3 ส.ค. 60 10:40:08
631
น้ำสมุนไพร
นางจิตตรา สิริรักษ์
29 ม.1 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง นายธีระไชัย ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
องค์การบริการส่วนตำบลควนปริง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
3 ส.ค. 60 10:36:08
632
กะปิหวาน
กะปิหวาน
66/1 ม.7 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 นางศิราพร พวงพัน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
3 ส.ค. 60 10:04:08
633
กลุ่มขนมพื้นเมือง
นางขนิษฐา ศรีรักษ์
17 หมู่ 2 ต.ควนปริง อฬเมือง จ.ตรัง นางสาวณัฐฎิกา พัฒนประชากร
องค์การบริการส่วนตำบลควนปริง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
3 ส.ค. 60 09:49:08
634
กลุ่มเครื่องแกงตำมือ
นางวิภา ศิริรักษ์
36/7 หมู่ 1 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง นางวนิดา งามเนตร
องค์การบริการส่วนตำบลควนปริง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
3 ส.ค. 60 09:27:08
635
กลุ่มขนมไทย
นางศิราภร อรรถสงเคราะห์
38 หมู่ 4 ต.ควนปริง อ.เมือง จฬตรัง นางสาวสุกัญญา คชเวช
องค์การบริการส่วนตำบลควนปริง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
3 ส.ค. 60 09:16:08
636
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ำบ้านท่ามะพร้าว (ปลาหวาน)
นางสาวประภาพร เพชรดำ
39/1 ม.9 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ นายชินาธิป ศรีสุขใส
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
3 ส.ค. 60 03:15:08
637
บรรจุภัณฑ์ข้าวสาร
นางสาวอรัญญา ศรีดำ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 45 ม.3 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 นางสาวอรัญญา ศรีดำ
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
3 ส.ค. 60 03:14:08
638
ข้าวคั่ว
ชุมชนบ้านตุม ต.สำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
53 หมู่ 8 บ้านตูม ต. สำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา นางปาณิสรา การนอก
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
3 ส.ค. 60 02:44:08
639
พริกป่น
ชุมชนบ้านตูม ตำบลสำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
53 หมู่ 8 บ้านตูม ต.สำโรง อ.ปักธงชัย จ. นครราชสีมา นางวิลาสินี สุวรรณรัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
3 ส.ค. 60 02:35:08
640
พริกแกง
กลุ่มแม่บ้านบ้านตูม
53 ม.8 ต.สำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 นางสาวดลภัต มังสังข์
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
3 ส.ค. 60 02:28:08
641
กลุ่มทอผ้าฝ้าย-ผ้าไหม
นางอำคา นามปัญญา
หมู่ 3 บ้านบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์
เทศบาลตำบลบัวงาม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3 ส.ค. 60 02:16:08
642
กางเกงขาสั้น
นางสาวโชติกา สุพรรณดร
- นางสาวโชติกา สุพรรณดร
ที่ทำการกำนันสำนักท้อน หมู่ 3
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
3 ส.ค. 60 02:14:08
643
ดอกไม้จันทร์
-
11 หมู่ 2 ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 นางสาวขวัญตา วรรณา
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
3 ส.ค. 60 01:35:08
644
กระเป๋า
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
49 หมู่ 3 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัด จันทบุรี 22170 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองกูล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
3 ส.ค. 60 01:18:08
645
ซาลาเปาและขนมจีบ
-
49/26 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 นางณัชชา กุมารสิงห์
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
2 ส.ค. 60 12:37:08
646
การเขียนแผนธุรกิจ
นางเพ็ญธิตา คงแก้ว
555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 นางเพ็ญธิตา คงแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
2 ส.ค. 60 12:20:08
647
มอบเครื่องช่วยเลี้ยงนกกระทา
นายหาด มามาตย์
30 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ นายสุเมธ มามาตย์
ตำบลคลองยาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
2 ส.ค. 60 11:12:08
648
แหนมสด
-
23/4 ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 นางสาวจิตรา แดนสีแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
2 ส.ค. 60 11:04:08
649
เครื่องขูดหัวเท้ายายม่อม
นายสมนึก กรอกกลาง
44/13 หมู่ที่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสมนึก กรอกกลาง
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
2 ส.ค. 60 10:27:08
650
สบู่ฟักข้าว
นางสาวทองเปลว ยอดขำ
643 ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี นางกัลยา ชูติวัตร
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
2 ส.ค. 60 10:18:08
651
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นางการุญรัตน์ วงษ์ชัยโชคลาภ
59 หมู่ที่ 2 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี นางกัลยา ชูติวัตร
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
2 ส.ค. 60 10:03:08
652
ขนมหม้อแกง
นางการุญรัตน์ วงษ์ชัยโชคลาภ
59 หมู่ที่ 2 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี นางกัลยา ชูติวัตร
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
2 ส.ค. 60 10:00:08
653
เครื่องขูดหัวเท้ายายม่อม
นายสมนึก กรอกกลาง
44/13 หมู่ที่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสมนึก กรอกกลาง
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
2 ส.ค. 60 09:20:08
654
การทำขนมทองม้วนสมุนไพร
นางคันศร คันธะมาลา
15 ม.2 ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.สอง นางสุภิญญา สอิ้งแก้ว
ตำบลสะเอียบ
วิทยาลัยการอาชีพสอง
2 ส.ค. 60 04:27:08
655
ขนมอบยอดนิยม
นางสาวบุญนิรันดร์ ปัติมิน
11 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ นางสาวบุญนิรันดร์ ปัตติมิน
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
2 ส.ค. 60 03:53:08
656
การทำแคบหมู
นางกมลชนก ปั้นสุวรรณ
92/1 ม.1 ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ นางสุภิญญา สอิ้งแก้ว
ตำบลเตาปูน
วิทยาลัยการอาชีพสอง
2 ส.ค. 60 03:48:08
657
การทำเครื่องแกงน้ำพริก
นางศรัณย์พร จันตา
176 ม.7 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ นายรัชประเสริญ เปล่งแสง
ตำบลสะเอียบ
วิทยาลัยการอาชีพสอง
2 ส.ค. 60 03:34:08
658
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
นางสาวมนต์จันทร์ ตี้กุล
66 ม.2 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ นางสาวมนต์จันทร์ ตี้กุล
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
2 ส.ค. 60 03:27:08
659
หมี่ผัดทรงเครื่อง
นางปุณญิศา ศรีสุขใส
82 ม.9 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ นางปุณญิศา ศรีสุขใส
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
2 ส.ค. 60 02:42:08
660
การบรรจุภัณฑ์
นางสาวพิมรัมภา ชูรูป
555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 นางสาวพิมรัมภา ชูรูป
องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
2 ส.ค. 60 02:29:08
661
เครื่องซีนถุงผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ
นายธรรมนูญ สารีวงษ์
เลขที่ 42 หมู่ 1 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี นางกัญญา บุญศิริ
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
2 ส.ค. 60 02:26:08
662
บัญชีครัวเรือน
นางสกุลตา กีรติกุลศักดิ์
555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 นางสกุลตา กีรติกุลศักดิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
2 ส.ค. 60 02:04:08
663
ซองใส่กระดาษทิชชูจากผ้ากาบบัว
-
35/7 ถนนจงกลนิธารณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 นางอนงค์พรรณ สำเภาทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
2 ส.ค. 60 01:51:08
664
กระเป๋าสะพายใส่โทรศัพท์มือถือ
-
35/6 ถนนจงกลนิธารณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 นางอุษา บุตรบุราณ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
2 ส.ค. 60 01:32:08
665
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าพลาสติกและโมบายดอกไม้
นางเจรจา แต้มทอง
28 หมู่ 4 ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 นางประภารัตน์ วารีร้อย
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center Thailand 4.0) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
1 ส.ค. 60 11:33:08
666
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน
นายบัว คุณนาม
บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 10 บ้านศาลา ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 นางสังกรณ์ ดำขำ
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center Thailand 4.0) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
1 ส.ค. 60 11:09:08
667
น้ำปลาหนองหลวง
กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านร้องหวาย
1 ม.6 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 นางพัชราวลัย เพชรพิพัฒน์
เทศบาลตำบลห้วยสัก
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
1 ส.ค. 60 10:23:08
668
การผลิตดอกดาวเรือง
อบต.จรเข้มาก
ศาลาประชาคม หมู่ 11 อบต.จรเข้มาก นายชาญชัย คะชุนรัมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
1 ส.ค. 60 08:45:08
669
ผลิตภณฑ์ขนมครก
บ้านโภชน์ ม.8
- นางสาวพิไลพร ทิศเหนือ
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านโภชน์
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
1 ส.ค. 60 08:44:08
670
จับจีบผ้า
อ.เทิดเกียรติ ยนต์ชัย
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 316 ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร อ.เทิดเกียรติ ยนต์ชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
1 ส.ค. 60 08:25:08
671
ผลิตภณฑ์ผักปลอดสารพิษ
นางเกษร กำไรทอง
19 ม.4 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางสาวพิไลพร ทิศเหนือ
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านโภชน์
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
1 ส.ค. 60 08:22:08
672
การทำน้ำสมุนไพร
ประชาชนบ้านบุ
บ้านบุ หมู่๕ ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ อ.ภัทรา อดุลย์ศักดิ์ อ.ปรมินทร์ตา ปุยะติ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
1 ส.ค. 60 08:12:08
673
การทำน้ำยาล้างจาน
ประชาชน หมุ่ 9
ศาลาประชาคมบ้านโคกเมือง นางสาวภัทรา อดุลย์ศักดิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
1 ส.ค. 60 08:11:08
674
กลุ่มทอผ้ากาบบัว มัดหมี่
นางพุทธา แผลงงาม
หมู่ที่14 บ้านบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายณัฐพัชร์ วรพิมรัฐ
เทศบาลตำบลบัวงาม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1 ส.ค. 60 06:33:08
675
แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเหรี่ยง
หมู่บ้านแม่ลาก๊ะ
หมู่ 6 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม อ.เมือง นางราตรี ปรีชญาวิชัยกุล
ตำบลเมืองปอน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
1 ส.ค. 60 05:54:08
676
การแปรรูปหน่อไม้
หมู่บ้านหางปอน
หมู่ 3 ต.เมืองปอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายสุรเชษฐ ฟองมูล
ตำบลเมืองปอน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
1 ส.ค. 60 05:38:08
677
น้ำพริกเครื่องแกง
นางพะเยีย ศรีคำภา
3540600462048 นายรัชประเสริญ เปล่งแสง
ตำบลเตาปูน
วิทยาลัยการอาชีพสอง
1 ส.ค. 60 03:38:08
678
การเพาะเห็ดหูหนูบนขอนไม้
นายสำเนาว์ ฤทธิ์นุช
134 หมู่ที่ 3 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170 นายสำเนาว์ ฤทธิ์นุช
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
1 ส.ค. 60 02:40:08
679
ขนมไทยสร้างอาชีพ
นางประพาภรณ์ ใจชื่น
2/1 หมูที่ 5 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวปรียาภรณ์ จำนงพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
1 ส.ค. 60 02:08:08
680
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางจรัญญา นามลี
3/1 หมู่ 9 ต.ยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 นางสาวสาริกา ศรีดา
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center Thailand 4.0) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
1 ส.ค. 60 01:57:08
681
ผลิตภัณฑ์ถุงมือหนัง
นายเฉลิมชัย ลาเลิศ
132 หมู่ที่ 2 ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 นายปรีชา ศรชัย
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center Thailand 4.0) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
1 ส.ค. 60 01:55:08
682
สติ๊กเกอร์
นางเจริญรัตน์ โชติพงษ์พุฒิ
30/10 หมู่ 5 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม ครูจิราพร ทองเนาวรัตน์
เทศบาลตำบลบางหลวง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
31 ก.ค. 60 09:58:07
683
ข้าวเกรียบปากหม้อ
นางชนัดฎา วงศ์วิเชียร
59 ม.1 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นางชนัดฎา วงศ์วิเชียร
ศาลาประชาคม ตำบลช้างใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
31 ก.ค. 60 09:48:07
684
การพัฒนาการสานตะกร้าพลาสติก
นางจินดา จันทร์รินทร์
52 ม.5 ต.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ นางหงษ์ทอง คำเวบุญ
ศาลาประชาคม บ้านโคกพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
31 ก.ค. 60 09:40:07
685
สติ๊กเกอร์,กล่องใส,สายคาด
นางสุภาพร ศรีประมงค์
8 หมู่ 5 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม นันท์นภัส เก่งกล้า
เทศบาลตำบลบางหลวง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
31 ก.ค. 60 09:33:07
686
ถั่วแปบ
นางชนัดฎา วงศ์วิเชียร
59 ม.1 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นางชนัดฎา วงศ์วิเชียร
ศาลาประชาคม ตำบลช้างใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
31 ก.ค. 60 09:13:07
687
เข็มขัดคาดแก้ว
นายชาญณรงค์ จิระวโภาส
17 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม ครูจิราพร ทองเนาวรัตน์
เทศบาลตำบลบางหลวง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
31 ก.ค. 60 09:09:07
688
สติ๊กเกอร์,กล่องใส,สายคาด
นางทองดี คงคาหลวง
72/1 หมู่ 13 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ครูนันท์นภัส เก่งกล้า
เทศบาลตำบลบางหลวง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
31 ก.ค. 60 09:03:07
689
สกรีนเสื้อ
นางสุริยา กิ้มเอ๊ะ
66/5 ม.4 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง นายภควัธณ์ แก้วศรีขาว
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
31 ก.ค. 60 08:48:07
690
ข้าวกล้อง
นางล้าน จั่นจตุรพันธ์
103 ม. 5 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง นายภควัธณ์ แก้วศรีขาว
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
31 ก.ค. 60 08:38:07
691
น้ำผึ้งป่า
นางสุภา คงอินทร์
114 ม. 15 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง นายภควัธณ์ แก้วศรีขาว
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
31 ก.ค. 60 08:14:07
692
ผลิตภณฑ์การทอเสื่อ
นางอุทัยวรรณ ก่อกำลัง
10/2 ม.13 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางสาวพิไลพร ทิศเหนือ
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านโภชน์
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
31 ก.ค. 60 06:49:07
693
ผลิตภณฑ์กล้อยฉาบ
นายสุรพงษ์ สุนทร
227/1 ม.11 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางจิราภา กงยนต์
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านโภชน์
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
31 ก.ค. 60 06:45:07
694
ผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้
นางสำลี บุญทวี
24/1 ม.6 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางจิราภา กงยนต์
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านโภชน์
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
31 ก.ค. 60 06:16:07
695
การพัฒนาเว็บไซต์ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงบ้านสุดา
นางสุดา บริพันธุ์
101 ม.4 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นางสาวศิริภรณ์ สังข์สุวรรณ
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
31 ก.ค. 60 03:51:07
696
1402-2104 กุยฉ่ายใส่ใจคุณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
300 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ครูวรินทร ประทุมพงษ ์
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
31 ก.ค. 60 03:30:07
697
ชุดอ่างทำความสะอาดไข่เค็ม
นางผิ้น ซิ่วห้วน
52/2 หมู่ที่ 2 บ้านโหนด ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง นายธนา หยีหล้าหนี
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
31 ก.ค. 60 03:27:07
698
จัดสวนสวย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
300 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 นายอรุณ หวังอารี
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
31 ก.ค. 60 03:22:07
699
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระติบข้าว
นายหนูกี เรืองวงค์
65 ม.4 ต.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ นายบุญเรือง ศรีมนตรี
วัดบ้านนาผือ
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
31 ก.ค. 60 02:42:07
700
การพัฒนาเว็บไซต์ต่อยอดผลิตภัณฑ์ แป้งข้าวหมาก
นางอาภรณ์ ปริญญา
45 ม.5 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นางสุชาดา อัตโถปกร
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
31 ก.ค. 60 01:55:07
701
บรรจุภัณฑ์ชาใบหม่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร นางเจียมใจ ฤทธิ์ฤาชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
31 ก.ค. 60 01:49:07
702
ผ้าคลุมตะกร้าสาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร นางสาวศจีมาฎ ชาวชายโขง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
31 ก.ค. 60 01:43:07
703
บรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องข้าวฮาง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร นางสาวอริสรา กลัดชื่น
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
31 ก.ค. 60 01:32:07
704
การพัฒนาเว็บไซต์ต่อยอดผลิตภัณฑ์ งานถักไหมพรม
นางสาวโสภิณ ภักดีโชติ และนางนุกรณ์ ฤทธิฉิม
102 ม.5 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นายโกศล แก้วรัตน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
31 ก.ค. 60 01:26:07
705
การพัฒนาเว็บไซต์ต่อยอดผลิตภัณฑ์ อาหารและขนม
นางสาวมนัสนันท์ ชูจิตต์
ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โกศล แก้วรัตน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
31 ก.ค. 60 01:18:07
706
บรรจุภัณฑ์ผ้าขาวม้า ผ้าคราม
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร นางสำรวย แสนรัษฎากร
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
31 ก.ค. 60 01:16:07
707
การพัฒนาเว็บไซต์ วังเทพทาโร
นายจรูญ แก้วละเอียด
33/1 ม.5 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นายโกศล แก้วรัตน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
31 ก.ค. 60 01:10:07
708
บรรจุภัณฑ์ขนมทองม้วนจากใบหม่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร นางอาทิตยา บุญตาท้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
31 ก.ค. 60 01:03:07
709
โดนัด
น.ส.รัชนก โทจักษณ์
44/1 หมู่ที่ 6 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร น.ส.รัชนก โทจักษณ์
ที่ทำการกำนันสำนักท้อน หมู่ 3
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
30 ก.ค. 60 08:41:07
710
แกงไตปลาแห้ง
นางสาวอัมจณา คชินทร์
69/7 ม.9 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นางเสาวลักษณ์ สุขสวัสดิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
30 ก.ค. 60 04:23:07
711
น้ำมันนวดสมุนไพรจากขมิ้นฤาษี
นางอนุสรา ทวีแก้ว
47 ม.3 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นางเสาวลักษณ์ สุขสวัสดิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
30 ก.ค. 60 03:42:07
712
น้ำยาล้างจานจากมะละกอและมะนาวโห่/สลากผลิตภัณฑ์
นายพศิน บุบผัน
ม.8 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นางเสาวลักษณ์ สุขสวัสดิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
30 ก.ค. 60 03:18:07
713
ครีมอาบน้ำจากเปลือกมังคุด
นางสงวน คีรีสุทธิ์
98/1 ม.5 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นางเสาวลักษณ์ สุขสวัสดิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
30 ก.ค. 60 03:13:07
714
สลากผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชุมชน
นายพลรักษ์ พละบุญ
105 ม.1 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นางเสาวลักษณ์ สุขสวัสดิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
30 ก.ค. 60 02:56:07
715
พวงกุญแจไหมพรม สมาคมคนพิการจังหวัดชัยภูมิ
สมาคมคนพิการ จังหวัดชัยภูมิ
สมาคมคนพิการ จังหวัดชัยภูมิ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จัวหวัดชัยภูมิ สมาคมคนพิการ จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
30 ก.ค. 60 01:56:07
716
กลุ่มสมุนไพรอินทรีย์
กลุ่มแม่บ้าน ตำบลท่ามะไฟหวาน
ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มแม่บ้าน ตำบลท่ามะไฟหวาน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
30 ก.ค. 60 01:51:07
717
สบู่สมุนไพร สมาคมคนพิการจังหวัดชัยภูมิ
สมาคมคนพิการ จังหวัดชัยภูมิ
สามคมคนพิการ จัวหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สมาคมคนพิการ จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
30 ก.ค. 60 01:45:07
718
กลุ่มดอกไม้จันทน์ สมาคมคนพิการจังหวัดชัยภูมิ
สมาคมคนพิการ จังหวัดชัยภูมิ
ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สมาคมคนพิการ จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
30 ก.ค. 60 01:45:07
719
ไหมพรมถัก (พวงมาลัย) สมาคมคนพิการจังหวัดชัยภูมิ
สมาคมคนพิการ จังหวัดชัยภูมิ
ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สมาคมคนพิการ จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
30 ก.ค. 60 01:30:07
720
กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้าน
ตำบลท่ามะไฟหวาน
7 หมู่ 11 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นางสุนันทา โรจน์เรืองไร
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
30 ก.ค. 60 01:17:07
721
กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า ท่าเว่อ
กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า บ้านท่าเว่อ
บ้านท่าเว่อ ม.7 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มแม่บ้าน บ้านท่าเว่อ
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
30 ก.ค. 60 01:16:07
722
การทำซิสสกรีนต์
นางสาวโสพิน วิวัฒน์อรรถกุล
156 ม.1 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ นางอุบลรัตน์ มณีมัย
บ้านในสระ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
29 ก.ค. 60 11:57:07
723
การทำไข่เค็ม
นางสาวอรธีรา บำรุง
148/3 ม.1 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ นางเสาวลักษณ์ ผกามาศ
บ้านในสระ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
29 ก.ค. 60 11:46:07
724
การทำน้ำดื่มสมุนไพร
นางสาวภุมรินร์ คงเดิม
141 ม.1 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ นางสาวกมลเนตร์ ยอดระบำ
บ้านในสระ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
29 ก.ค. 60 11:36:07
725
“7 ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” ความหมายลึกซึ้งถึง “ในหลวง ร.9”
เทศบาลตำบลบ้านพราน
หมู่ 3 28 ตำบล พรานกระต่าย อำเภอ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 นายศรัณยพงษ์ ฟอกสันเทียะ
(Fix it Center Thailand ๔.๐) เทศบาลตำบลบ้านพราน
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
29 ก.ค. 60 02:04:07
726
น้ำยาล้างจานสมุนไพร
น้ำยาล้างจานสมุนไพร
ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม นางปภาวี จรูญรัตน์
ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
28 ก.ค. 60 11:53:07
727
เครื่องอัดกรีบดอกไม้จันทร์
-
- นายรชต มิ่งขวัญ
เทศบาลตำบลรำมะสัก
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
28 ก.ค. 60 08:10:07
728
การสานกระเป๋า
นางพรทิพย์ เจริญทอง
5 ม.8 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ นางพรทิพย์ เจริญทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพน
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
27 ก.ค. 60 11:48:07
729
โลชั่นตะไคร้หอม
นางบัวคำ เปพันธุ์ดุง
456/16 หมู่ 8 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเพชร์พะเยาว์ แย้มยินดี
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริการส่วนตำบลสมอแข
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
27 ก.ค. 60 10:43:07
730
การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเสื่อ
นางทรัพย์ สมหมาย
ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ นายวันเฉลิมชัย พลนวพัฒน์
ศาลาประชาคม บ้านโคกพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
27 ก.ค. 60 09:43:07
731
สบู่ตะไคร้หอม
นางบัวคำ เปพันธุ์ดุง
456/16 หมู่ 8 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางพูลทรัพย์ สุภา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริการส่วนตำบลสมอแข
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
27 ก.ค. 60 09:35:07
732
สเปรย์ตะไคร้หอม
นางบัวคำ เปพันธุ์ดุง
456/16 หมู่ 8 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเพชร์พะเยาว์ แย้มยินดี
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริการส่วนตำบลสมอแข
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
27 ก.ค. 60 09:14:07
733
แผ่นแปะเข่าสมุนไพร
นางบัวคำ เปพันธุ์ดุง
456/16 หมู่ 8 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางพูลทรัพย์ สุภา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริการส่วนตำบลสมอแข
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
27 ก.ค. 60 09:13:07
734
สมุนไพรน้ำมันไพร ยาดมบำรุงหัวใจ
นางสาวสมศรี ไชยสุข ร้านขายยาเดชา สมงามโอสถ
183 หมู่ที่ 8 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวสมศรี ไชยสุข
เทศบาลตำบลสระพังทอง
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
27 ก.ค. 60 05:42:07
735
การทำขนม
ชาวบ้าน
- นายวันเลิศ อนุบุตร
ศูนย์บ้านนางโอ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
26 ก.ค. 60 12:58:07
736
เทียนหอมตะไคร้ไล่ยุง
นางสมบัตร อนงค์ทอง
80 หมู่ 2 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นางสาวญวนจิต ทุมสิทธิ์
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
26 ก.ค. 60 11:59:07
737
กระเป๋าจากหนังวัว
นางนลิน อรรถภาพ
กลุ่มเซนา คริ เอชั่น 61/2 ม.7 ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.อยุธยา นายสุรพล เจตตกร นายวรพงศ์ มนูญธรรมพร นายเชษฐพงษ์
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
26 ก.ค. 60 11:52:07
738
กล้วยฉาบอบเนย
นายพีระ วิเชียรมณี
237/1 หมู่ที่ 5 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางสสาวดวงกมล ศรีบุรี
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
26 ก.ค. 60 11:48:07
739
ฉลากโลโก้ฝรั่ง (คลุกบ๊วย)
นางสุวรรศญา สดเจริญ
162 หมู่ 5 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายไชยวัฒน์ ใหม่วงค์
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
26 ก.ค. 60 11:34:07
740
ข้าวตังสมุนไพร
นางสายัญ บุญใหม่
72 หมู่ที่ 2 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายไชยวัฒน์ ใหม่วงศ์
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
26 ก.ค. 60 11:32:07
741
โลโก้ฉลากผลิตภัณฑ์สับปะรด
นายวิชัย ลุงทอง
36 หมู่ที่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายวัชระ พงษ์รอด
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
26 ก.ค. 60 11:30:07
742
สบู่ว่านหางจระเข้
นางสมใจ ใจมุ่ง
216 หมู่ 5 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นางสาวดวงกมล ศรีบุรี
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
26 ก.ค. 60 11:10:07
743
เครื่องตัดหญ้าขนาดเล็ก
นายสมบุญ วิชาคำ
116 หมู่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายหัสชัย ชัยหา
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
26 ก.ค. 60 11:06:07
744
เครื่องซีนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
นายเล็ก สวรรค์
0/89 หมู่ที่ 5 ต.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายวัชระ พงษ์รอด
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
26 ก.ค. 60 11:01:07
745
อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
143 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายชาญชัย แฮวอู
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
26 ก.ค. 60 10:53:07
746
เครื่องผ่าลูกจาก
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
143 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายจิระพงศ์ อ่อนหนู
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
26 ก.ค. 60 10:45:07
747
เสื่อกก
นายทองสุข พินิจมนตรี
ม.6 บ.โป่งแค ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น นางอุดม พิณหอม
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
26 ก.ค. 60 10:38:07
748
น้ำยาล้างจาน
นางสุนิษา วงศ์ษา
16 หมู่ที่ 6 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายหัสชัย ชัยหา
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
26 ก.ค. 60 10:35:07
749
เครื่องหว่านลูกหอยแครงกึ่งอัตโนมัติ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
143 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
26 ก.ค. 60 10:03:07
750
การเย็บผ้าห่ม
นายประไพบูลย์ ต้นกันยา
ม.11 บ.ห้วยโจด ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น นางพิกุล แสนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
26 ก.ค. 60 09:04:07
751
การทำดอกไม้จันทร์จากเปลือกข้าวโพด
นายนิยม สังข์เอียด
หมู่ที่ 3 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ครูมนิดา พรหมนิมิตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
26 ก.ค. 60 04:00:07
752
กาแฟเพื่อสุขภาพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าบัวแก้ว
53/1 ม.2 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง นางพิมพ์สุคนธ์ ศรีน้อย
เทศบาลตำบลจองถนน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
26 ก.ค. 60 03:59:07
753
เสื่อกก
กลุ่มทอเสื่อกก
หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา นายจตุวิทย์ พวงมาลัย
เทศบาลตำบลบ้านแม่ปืม
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
26 ก.ค. 60 03:22:07
754
บรรจุภัณฑ์ดอกไม้จันทร์
นางพรทิพย์ กลัดแก้ว
59 ม.1 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี นายกันตวีย์ ก้อนคำ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
26 ก.ค. 60 03:14:07
755
มุ้งลวด
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
39 หมู่ 8 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี นายศักดิศาสตร์ บุตรสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
26 ก.ค. 60 02:55:07
756
การผลิตบรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสินค้า
กลุ่มแม่บ้านหัวหนอง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหว
บ้านหัวหนอง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1331000148217
ศูนย์ตำบลสีแก้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
26 ก.ค. 60 01:42:07
757
เครื่องทำลวดลายด้ามไม้กวาด
นายถนัด พิมแสน
88 ม.8 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 นายยงยุทธ สิงหเดช
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
26 ก.ค. 60 01:32:07
758
ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานพลาสติก
นางโสภี เหวขุนทด
104 ม.26 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว อ.กัญญณัฏฐ์ บัวงาม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
25 ก.ค. 60 11:28:07
759
ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ มะม่วงส่งออก
นายเทพ มุ่งช่วยกลาง
63 ม.15 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว อ.ณัฎฎาพร สุขเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
25 ก.ค. 60 10:58:07
760
ผลิตภัณฑ์การถักเปล
บ้านหนองหวาย หมู่ 8
บ้านหนองหวาย หมู่ 8 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นางวาสนา เวฬุวนารักษ์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
25 ก.ค. 60 10:57:07
761
ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ น้ำเสาวรส
นางสาวชุติกาญน์ จงปลูกกลาง
7 ม.21 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว อ.ศิริพงศ์ ฟองสันเทียะ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
25 ก.ค. 60 10:51:07
762
ผลิตภัณฑ์การถักตะกร้าพลาสติก
ชุมชนบ้านหนองสมบูรณ์
บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ 6 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นางขอพิศ เวิดสูงเนิน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
25 ก.ค. 60 10:44:07
763
ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ เปลญวณ
นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์
61/1 ม.10 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว อ.อุษณีย์ ชงสุวรรณ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
25 ก.ค. 60 10:25:07
764
ผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม
ชุมชนบ้านพุขาม
หมู่ 1 บ้านพุขาม ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนพดล เมืองเหมอะ
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
25 ก.ค. 60 10:19:07
765
ผลิตภัณฑ์พริกแกง
หมู่4 บ้านพุขาม
หมู่ 4 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นางบอพิศ เวิดสูงเนิน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
25 ก.ค. 60 10:06:07
766
ผลิตภัณฑ์การถักตะกร้าหวาย
ชุมชนบ้านหนองสมบูรณ์
บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ 6 ตำบลพุขาม อำเภิวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นางวาสนา เวฬุวนารักษ์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
25 ก.ค. 60 10:02:07
767
ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ พรมเช็ดเท้า
นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์
61/1 ม.10 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว อ.ทรงเผ่า ช่วยคงมา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
25 ก.ค. 60 10:01:07
768
ปลาแดดเดียวสมุนไพร
กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านนาพญา
148 ม.8 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล อัสด๊ะ เสนสาย
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
วิทยาลัยการอาชีพละงู
25 ก.ค. 60 09:57:07
769
ปลาส้ม
กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 6
203 ม.6 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นางแระนะ สัมถู
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
วิทยาลัยการอาชีพละงู
25 ก.ค. 60 09:48:07
770
ขนมปังปอนสอดไส้
กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 6
203 หมู่ที่ 6 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นางดารุณี ปาลาสัน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
วิทยาลัยการอาชีพละงู
25 ก.ค. 60 09:40:07
771
กระเป๋าด้นมือ
นางแสงดาว ใจหาญ
129 หมู่ 10 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี นายณรงค์ชัย อินทร์น้อย และนายสุชาติ รอดชู
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
25 ก.ค. 60 09:26:07
772
นำ้พริกปลาทรงเครื่อง
กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านหลอมปืน
30 ม. 14 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล รอปาหวัน นาคสง่า
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
วิทยาลัยการอาชีพละงู
25 ก.ค. 60 09:19:07
773
ตะกร้าจากหวายเทียม
นางสุชาดา หมั่นเพียร
90 หมู่ 6 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี นายณรงค์ชัย อินทร์น้อย และนายสุชาติ รอดชู
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
25 ก.ค. 60 09:19:07
774
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่งอก
นางจำนงค์ อาจขำ
14/2 หมู่ 6 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี นายณรงค์ชัย อินทร์น้อย และนายสุชาติ รอดชู
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
25 ก.ค. 60 09:10:07
775
ปลาหวาน
กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านนาพญา
148 ม. 8 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล อัสด๊ะ เสนสาย
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
วิทยาลัยการอาชีพละงู
25 ก.ค. 60 09:06:07
776
น้ำพริกปลาร้า
นางชลอ มามาก
66/3 หมู่ 2 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย นายสัญชัย ปี่แก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
25 ก.ค. 60 08:58:07
777
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่
นางสาววราภรณ์ ใจเหี้ยม
1/3 หมู่ 10 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี นายณรงค์ชัย อินทร์น้อย และนายสุชาติ รอดชู
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
25 ก.ค. 60 08:23:07
778
แหนมเห็ด
นางอังสุมาริน ทองแสน
98 หมู่3 นางอังสุมาริน ทองแสน
บ้านไผ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
25 ก.ค. 60 06:52:07
779
การบรรจุภัณฑ์หมวกสาน
นางพัชรินทร์ มีมาสุข
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบุง หมู่ 5 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นางขนิษฐา ยอดทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
25 ก.ค. 60 05:09:07
780
ฉลากผลิตภัณฑ์ ถั่วอินทรีย์คั่วเกลือ กล้วยอบเนยรสหวาน ถั่วเน่าแผ่นย่าง ชาหญ้าเอ็นยืด
กลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อบต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นายชุติพงคฺ์ สิทธิประเสริฐ
อบต.สันป่ายาง
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
25 ก.ค. 60 04:22:07
781
การบรรจุภัณฑ์หมอนฟักทอง
นางสาวจรูญ ใหญ่โต
40/1 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม นางขนิษฐา ยอดทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
25 ก.ค. 60 04:20:07
782
การบรรจุภัณฑ์ไม้กวาด
นางซ่อนกลิ่น ประดับลาย
88 ม.5 ต.ศรีภิรมย์ อ.พหมพิราม จ.พิษณุโลก นางขนิษฐา ยอดทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
25 ก.ค. 60 04:19:07
783
การบรรจุภัณฑ์ดอกไม้ดินไทย/ดอกไม้จันทร์
นางน้อย ใหญ่โต
40/2 ม.5 ต. ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นางขนิษฐา ยอดทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
25 ก.ค. 60 04:17:07
784
การบรรจุภัณฑ์พวงกุญแจ
นางสังวาล เกิดแก้ว
11 ม.5 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นางขนิษฐา ยอดทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
25 ก.ค. 60 04:05:07
785
กล้วยอบน้ำผึ้ง
นายกองเงิน จุละนันท์
13 หมู่ที่ 5 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางสาวญวนจิต ทุมสิทธิ์
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
25 ก.ค. 60 04:05:07
786
แปรรูปอาหาร
กลุ่มชุมชนตำเบลแม่ปืม
กลุ่มชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา นายประเสริฐ ดีเรือน
เทศบาลตำบลบ้านแม่ปืม
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
25 ก.ค. 60 03:45:07
787
น้ำพริกลาบ
กลุ่มน้ำพริกลาบ
ชุมชน ม.4 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา นายประเสริฐ ดีเรือน
เทศบาลตำบลบ้านแม่ปืม
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
25 ก.ค. 60 03:16:07
788
อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
143 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายชาญชัย แฮวอู
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
25 ก.ค. 60 02:57:07
789
เครื่องย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
143 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายนพดล ชูสิทธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
25 ก.ค. 60 02:41:07
790
เครื่องหว่านลูกหอยแครงกึ่งอัตโนมัติ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
143 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
25 ก.ค. 60 02:34:07
791
เครื่องผ่าลูกจาก
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
143 ถ.ดอนนก ต.ตลา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
25 ก.ค. 60 01:41:07
792
เครื่องย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
143 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายนพดล ชูสิทธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
25 ก.ค. 60 01:21:07
793
แหนมเห็ด
นางอังสุมาริน ทองแสน
543 หมู่ 7 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นางอังสุมาริน ทองแสน
เทศบาลตำบลบัวหุ่ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
24 ก.ค. 60 12:31:07
794
การทำผลิตภัณฑ์ไอศกริมเมล่อน ,น้ำสมุนไพรพร้อมดื่มและทองม้วนกลอย
กลุ่มแม่บ้านไทรย้อย หมู่ 12
หมู่12 บ้านไทรย้อย ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ นางฉวีวรรณ วิเศษอุด
ศูนย์ไทรย้อย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
24 ก.ค. 60 12:25:07
795
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (กระเป๋าผ้า)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านคลอง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านคลอง ตำบลสายลำโพงใต้ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ นางธารทิพย์ ธนะภักดิ์ และนางสาววิไล อินทร์ธุรัตน
บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
24 ก.ค. 60 11:10:07
796
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์
อบต.นาขุนไกร
ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยม
อบต.นาขุนไกร
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
24 ก.ค. 60 09:47:07
797
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำ
นายสุรชัย สังขารา
ศาลาประชาคมศาลปู่โพธิ์ ม.5 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 นายสุรชัย สังขารา
เทศบาลตำบลท่าจีน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
24 ก.ค. 60 08:25:07
798
น้ำมะม่วงเบาพร้อมดื่ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปมะม่วงเบาบ้านนาออก
เลขที่ 147/4 หมู่ที่ 5 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90000 นิคม เกิดทิพย์, อรรถพล ดือเร๊ะ, สลิลพรรณ ดำฤทธิ์
ศูนย์เทศบาลเมืองสิงหนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
24 ก.ค. 60 07:27:07
799
วุ้นกรอบ มะม่วงเบาเเช่อิ่ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปมะม่วงเบาบ้านนาออก
เลขที่ 147/4 หมู่ที่ 5 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90000 นิคม เกิดทิพย์, อรรถพล ดือเร๊ะ, สลิลพรรณ ดำฤทธิ์
ศูนย์เทศบาลเมืองสิงหนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
24 ก.ค. 60 07:18:07
800
ผลิตภัณฑ์ฑ์สำเร็จรูปจากผ้าพื้นบ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว
ตำบล บุ่งแก้ว อำเภอ โนนสะอาด อุดรธานี 41240 นายวีระพันธ์ ดีเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
24 ก.ค. 60 06:42:07
801
มันเคลือบ
นายราชินทร์ วิทโยปกรณ์
8/1 หมู่ 6 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี นายณรงค์ชัย อินทร์น้อย และนายสุชาติ รอดชู
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
24 ก.ค. 60 05:30:07
802
เทียนหอม
นางสมบูรณ์ ธรรมจักร
หมู่ 5 ตำบลดงมหาวัน อำเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นายริน ยาวิชัย
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
24 ก.ค. 60 02:36:07
803
กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธ์ุประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง
นายติ๊บ บั้งเงิน
หมู่ที่ 7 ต.ป่าซาง อ.เวียงาเชียงรุ้ง จ.เชียงราย นายวราวุธ ราชเนตร์
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
24 ก.ค. 60 02:22:07
804
ผลิตและแปรรูปสับปะรดภูแลเวียงเชียงรุ้ง
นางเกศินี พันธ์ประยูร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสับปะรดภูแลเวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย นางระวีวรรณ กุณาวงค์
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
24 ก.ค. 60 01:52:07
805
การออกแบบรายผ้าไหม
นายธงทอง วันลักษณ์
252 หมู่13 นางสาวภทรินทร์ อะสงค์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixitcenter Thailand 4.0 อบต.โพนครก
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
24 ก.ค. 60 01:24:07
806
นำสิ่งประดิษฐ์เครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์มาใช้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วิยาลัยอาชีวศึกษาสขลา
74 ถ.รามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 นางกรรณิการ์ ชุติมาศ และ นางกฤษณา คุณเอนก
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำน้อย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
24 ก.ค. 60 01:11:07
807
พัฒนาผลิตภันณ์ชุมชน ปลาส้ม
นางสาวมาซีเตาะ แอแบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ม.2 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ธวัขขัย สุขสันติดิลก
อาคารผู้สูงอายุ ตำบลตะโละแมะนา
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
23 ก.ค. 60 10:50:07
808
ธุรกิจอาหารญี่ปุ่น (ซูชิ)
-
- นางสาวสายนภา รามพงษ์
ศูนย์วัดนก
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
23 ก.ค. 60 10:47:07
809
พัฒนาผลิตภันณ์ชุมชน ปลาส้มทรงเครื่อง
นางสาวมาซีเตาะ แอแบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ม.2 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ปัทมา ปาเนาะ
อาคารผู้สูงอายุ ตำบลตะโละแมะนา
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
23 ก.ค. 60 10:30:07
810
ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บกระเป๋า
นาวสาวอมรุณี รัตนะรัต
124/3 หมู่ที่ 11 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นาวสาวอมรุณี รัตนะรัต
เทศบาลเมืองปากพูน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
23 ก.ค. 60 10:11:07
811
ขนมทองม้วน
นางสาวสุกัญญา สุวรรณกาญจน์
165/1 หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวสุกัญญา สุวรรณกาญจน์
เทศบาลเมืองปากพูน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
23 ก.ค. 60 10:03:07
812
กล้วยฉาบ
นายประยูร ทองอ่อน
230/3 หมู่ที่ 9 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายประยูร ทองอ่อน
เทศบาลเมืองปากพูน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
23 ก.ค. 60 10:00:07
813
โดนัทเค้กกล้วยหอม
นางสาวรัชนก โทลักษณ์
- นางสาวรัชนก โทลักษณ์
ที่ทำการกำนันสำนักท้อน หมู่ 3
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
23 ก.ค. 60 04:08:07
814
พัฒนาผลิตภันณ์ชุมชน ไข่เค็มสมุนไพร
นางสาวอุร๊ะ เจะมิง
5/3 ม.4 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ปัทมา ปาเนาะ
อาคารผู้สูงอายุ ตำบลตะโละแมะนา
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
23 ก.ค. 60 02:12:07
815
ดอกกระเจียว
นางรัชนก โทลักษณ์
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ. ระยอง 21150 นางสาวรัชนก โทลักษณ์
ที่ทำการกำนันสำนักท้อน หมู่ 3
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
23 ก.ค. 60 02:07:07
816
อบรมการซ่อมผ้าเบื้องต้น
ชุมชนบ้านหนองตะเคียน
ชุมชนบ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง นางสาวโชติกา สุพรรณดร
อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองตะเคียน หมู่ 7
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
23 ก.ค. 60 01:33:07
817
กล้วยฉาบ
นางอภิญญา จันทร์แสง
17 ม.2 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
22 ก.ค. 60 11:51:07
818
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่ม
นายสุรชัย สังขารา
ศาลประชาคมวัดใหญ่จอมปราสาท ม.5 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 นายสุรชัย สังขารา
เทศบาลตำบลท่าจีน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
22 ก.ค. 60 11:23:07
819
อบรมการซ่อมผ้าเบื้องต้น
ชุมชนบ้านหนองตะเคียน
หมู่ที่ 7 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นางสาวโชติกา สุพรรณดร
อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองตะเคียน หมู่ 7
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
22 ก.ค. 60 02:22:07
820
การทำเพจร้านค้าออนไลน์
กลุ่มชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน นายมงคล แก่กล้า
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
22 ก.ค. 60 02:10:07
821
การทำเพจร้านค้าออนไลน์
กลุ่มชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน นายมงคล แก่กล้า
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
22 ก.ค. 60 02:02:07
822
พรมเช็ดเท้า
นายสังวาลย์ คชประเสริฐ
บ้านเขาไม้ไผ่ ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก นางสาวพรเพ็ญ พุทธิมา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโรงเรียนวัดโคกสว่าง ตำบลเขาเพิ่ม
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
22 ก.ค. 60 01:35:07
823
แหนมเห็ด
นางแพรเงิน ธิโสภา
บ้านเขาไม้ไผ่ ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก นางอินทุกานต์ พิงชัยภูมิ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโรงเรียนวัดโคกสว่าง ตำบลเขาเพิ่ม
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
22 ก.ค. 60 01:09:07
824
ข้าวปลอดสารพิษ
นายสิงห์ หลักทรัพย์
86 หมู่ที่ 6 ต.คอรุม อ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นางมณีเนตร วรรณประทีป
องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
21 ก.ค. 60 11:17:07
825
โคมไฟจากกระติบข้าว
นายอาทิตย์ สมประสงค์
96 ม.1 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร นายอาทิตย์ สมประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
21 ก.ค. 60 10:42:07
826
กระเป๋าผ้าด้นมือ
นางสาวธนัฎฐา ธนะโสภณ
50 หมู่ที่ 6 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นางนิตยา บุญเลิศล้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
21 ก.ค. 60 10:36:07
827
การเพาะเห็นฟางในตระกร้า
นายสำเนาว์ ฤทธิ์นุช
เลขที่134 หมู่3 ตำบลหางน้ำสาคร ออำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170 นายสำเนาว์ ฤทธิ์นุช
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
21 ก.ค. 60 09:18:07
828
ดอกไม้จันทร์
-
98 หมู่ 3 ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวปฐมพร พรมลาย
เทศบาลตำบลบัวหุ่ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
21 ก.ค. 60 06:21:07
829
การฝึกอบรมทำแหนมเห็ด
นางอังสุมาริน ทองแสน
3330100617401 นางอังสุมาริน ทองแสน
วัดบ้านหนองบัวดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
21 ก.ค. 60 06:13:07
830
การทำขนมปังแซนวิส
ชาวบ้าน
ม.2 บ้านช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นางสูสานา อาแวกือจิ
ศูนย์บ้านช้างให้ อาคารเอนกประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
20 ก.ค. 60 12:12:07
831
ลูกแป้งข้าวหมาก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
49 หมู่ 3 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองกูล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
20 ก.ค. 60 11:45:07
832
มะม่วงเบาเเช่อิ่ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปมะม่วงเบาบ้านนาออก
เลขที่ 147/4 หมู่ที่ 5 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90000 นิคม เกิดทิพย์, อรรถพล ดือเร๊ะ, สลิลพรรณ ดำฤทธิ์,
ศูนย์เทศบาลเมืองสิงหนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
20 ก.ค. 60 11:37:07
833
การทำไข่เค็มฝาง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
49 หมู่ 3 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองกูล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
20 ก.ค. 60 11:22:07
834
มะกรูดบรรเทาปวด
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
49 ม.3 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองกูล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
20 ก.ค. 60 11:21:07
835
มะม่วงกวนสามรส
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปมะม่วงเบาบ้านนาออก
เลขที่ 147/4 หมู่ที่ 5 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90000 นิคม เกิดทิพย์, อรรถพล ดือเร๊ะ, สลิลพรรณ ดำฤทธิ์
ศูนย์เทศบาลเมืองสิงหนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
20 ก.ค. 60 11:12:07
836
การทำดอกไม้จันทร์
นางสาวชนิลรักษ์ รักษาสุข
410 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นางสาวชนิลรักษ์ รักษาสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
20 ก.ค. 60 09:51:07
837
น้ำส้มสายชูกล้วยหอม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
49 หมู่ 3 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองกูล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
20 ก.ค. 60 09:27:07
838
การทำดอกไม้จันทน์
นางปราณี พรมกอง
68 ม.10 ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นางสาวชนิลรักษ์ รักษาสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
20 ก.ค. 60 09:15:07
839
การทำเครื่องแกง
นางสาวสุลีวัล ท่องวารี
56/2 ม.7 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง นายศราวุธ แก้วฉิมพลี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
20 ก.ค. 60 08:55:07
840
การทำเครื่องแกง
นางสาวกาญจนา คงสมุทร
70/3 ม.7 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง นายศราวุธ แก้วฉิมพลี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
20 ก.ค. 60 08:51:07
841
การทำเครื่องแกง
นางสมใจ หมาดทิ้ง
68/1 ม.7 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง นายศราวุธ แก้วฉิมพลี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
20 ก.ค. 60 08:48:07
842
การทำเครื่องแกง
นางสาวดารารัตน์ หมื่นท่องวารี
61 ม.7 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง นายศราวุธ แก้วฉิมพลี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
20 ก.ค. 60 08:33:07
843
การทำเครื่องแกง
นางอารี หมื่นท่องวารี
10 ม.7 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง นายศราวุธ แก้วฉิมพลี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
20 ก.ค. 60 08:28:07
844
การทำเครื่องแกง
นางสาวสิริมา หมาดทิ้ง
22/1 ม.7 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง นายศราวุธ แก้วฉิมพลี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
20 ก.ค. 60 08:25:07
845
การทำผ้าบาติก
นางอำพร มณีเนตร
227 ม.2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง นายประเสริฐ ดำทิพย์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
20 ก.ค. 60 08:24:07
846
การทำเครื่องแกง
นางสาวยุวดี รักแหลมแค
39 ม.7 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง นายศราวุธ แก้วฉิมพลี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
20 ก.ค. 60 08:11:07
847
การทำเครื่องแกง
นางสาวพนมสวรรค์ เขียดเรือง
12/1 ม.7 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง นายศราวุธ แก้วฉิมพลี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
20 ก.ค. 60 08:09:07
848
การทำEM -ขยาย ทำปุ๋ยโบกาฉิ
จุลิลทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโลโลยีศรีสะเกษ นายวัฒนา บุญมา
โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
20 ก.ค. 60 01:00:07
849
ดอกไม้จันทน์
นายสำรวย เดโชเม็ง
ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี นางสาวจีรวรรณ จันทร์ศิริ
ตำบลดอนแตง
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
19 ก.ค. 60 11:59:07
850
ดอกไม้จันทน์
นายสำรวย เดโชเม็ง
ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี นางสาวจีรวรรณ จันทร์ศิริ
ตำบลดอนแตง
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
19 ก.ค. 60 11:30:07
851
เห็ดสมุนไพรสามรส
นางสาวมะลิวัลย์ เมธยาวุฒิ
บ้านเขาไม้ไผ่ ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก นางภัคจิรา จิตรมิตร
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโรงเรียนวัดโคกสว่าง ตำบลเขาเพิ่ม
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
19 ก.ค. 60 11:30:07
852
ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์สบู่
กลุ่มชุมชนบ้านเด่นอุดม
บ้านเด่นอุดม หมู่7 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง นายณัฐชัย อ้ายฝอย
ศูนย์เทศบาลตำบลเเม่มอก
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
19 ก.ค. 60 10:59:07
853
การทำเครื่องแกง
นางวรรณดี ระเด่น
75 ม.7 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง นายศราวุธ แก้วฉิมพลี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
19 ก.ค. 60 10:59:07
854
การทำเครื่องแกง
นางจงจิต หมัดระฮะ
50 ม.7 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง นายศราวุธ แก้วฉิมพลี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
19 ก.ค. 60 10:50:07
855
การทำเครื่องแกง
นางจิตร วาราช
65/1 ม.7 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง นายศราวุธ แก้วฉิมพลี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
19 ก.ค. 60 10:38:07
856
การทำเครื่องแกง
นางสาวสุดา เก็บบาเส
41 ม.7 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง นายศราวุธ แก้วฉิมพลี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
19 ก.ค. 60 10:30:07
857
นำ้พริกเผาเห็ด
นางสมพร นาคศรี
บ้านเขาไม้ไผ่ ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก นางสุพรรณี คู่เจริญถาวร
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโรงเรียนวัดโคกสว่าง ตำบลเขาเพิ่ม
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
19 ก.ค. 60 10:23:07
858
การทำเครื่องแกง
นางจิรภา สะมะแอ
72 ม.7 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง นายศราวุธ แก้วฉิมพลี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
19 ก.ค. 60 10:11:07
859
การทำเครื่องแกง
นางจรรยา หมาดทิ้ง
68/2 ม.7 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง นายศราวุธ แก้วฉิมพลี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
19 ก.ค. 60 10:10:07
860
การทำเครื่องแกง
นางวราภรณ์ ธัญวารี
80 ม.7 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง นายศราวุธ แก้วฉิมพลี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
19 ก.ค. 60 10:10:07
861
ทองม้วนเห็ด
นางชลธิชา คชประเสริญ
บ้านเขาไม้ไผ่ ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก นางจงจิต บูรณศรี
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโรงเรียนวัดโคกสว่าง ตำบลเขาเพิ่ม
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
19 ก.ค. 60 10:06:07
862
อุปกรณ์บรรจุปุ๋ยอินทรีย์
หมู่ที่ 4 ต.เกษตรพัฒนา
หมู่ที่ 4 ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายปราโมทย์ ขอเหล็ก และนายเกียรติชัย ศรีดอนไผ่
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
19 ก.ค. 60 09:39:07
863
เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์
หมู่ที่ 4 ต.เกษตรพัฒนา
หมู่ที่ 4 ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายปราโมทย์ ขอเหล็ก และนายรุ่งโรจน์ อินจีน
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
19 ก.ค. 60 09:32:07
864
อุปกรณ์ขนถ่ายปุ๋ยอินทรีย์
หมู่ที่ 4 ต.เกษตรพัฒนา
หมู่ที่ 4 ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายปราโมทย์ ขอเหล็ก และนายก่อพงศ์ ไวยานิกรณ์
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
19 ก.ค. 60 07:56:07
865
ขนมทองม้วน
นางยุพิลย์ ศรีอุบล
เลขที่ 122 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี นายกร วนะรมณ์
อบต.สองคอน
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
19 ก.ค. 60 04:10:07
866
การทำดอกไม้จันน์
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
401 ม.3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 นางสาวลาวัลย์ ทินวงษ์
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
19 ก.ค. 60 02:38:07
867
ผ้าทอมือ
นางใส สมศิริ
18 หมู่ 3 ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ นางสาวสุกัญญา บรรณสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
19 ก.ค. 60 02:30:07
868
บรรจุภัณฑ์ดอกไม้จันทร์
นางพรทิพย์ กลัดแก้ว
59 ม.1 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี นางสาวนัทมน แก้วคำ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
19 ก.ค. 60 01:19:07
869
บรรจุภัณฑ์ดอกไม้จันทร์
นางพรทิพย์ กลัดแก้ว
59 ม.1 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี นายกันตวีย์ ก้อนคำ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
19 ก.ค. 60 01:09:07
870
การต่อยอดการทำไข่เค็มดินปลวก
กลุ่มไข่เค็มโรงเรียนบ้านร่องแช่
64 หมู่ 16 บ้านม่วงไพรวัลน์ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย นายอภิชิต หงษาคำ
โรงเรียนบ้านร่องแช่
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
18 ก.ค. 60 09:12:07
871
การติดตั้งพลังงานโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในการเกษตรและครัวเรือน
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
115/3 ม.13 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ นายรัตพล บุตรลพ/นายอนาวิน กุลวงษ์
ศูนย์ อบต.ดงขุย
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
18 ก.ค. 60 06:35:07
872
ถังขยะเก็บสารพิษ
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ นายชาติชัย แสงสว่างวัฒนะ
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
18 ก.ค. 60 04:19:07
873
ปลาหยอง , นำ้พริกนรกปลาหยอง
นางวราลักษณ์ สุขสรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร อาจารย์ลดาวัลย์ ภู่พลับ , อาจารย์ณิชาภัทร์ จรัสแผ้
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ศูนย์หมู่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
18 ก.ค. 60 03:40:07
874
การจัดทำสติ๊กเกอร์พันรอบไม้กวาดดอกอ้อ
นางสาวณิชาภัทร์ จรัสแผ้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร นางวราลักษณ์ สุขศรี , นางลดาวัลย์ ภู่พลับ , นางสาว
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ศูนย์หมู่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
18 ก.ค. 60 03:16:07
875
เครื่องล้างละมุด
กลุ่มหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 3 ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ นายเจนณรงค์ คำบรรลือ
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
17 ก.ค. 60 06:54:07
876
เครื่องตัดไม้ไผ่
กลุ่มแม่บ้านตำบลบางมะฝ่อ
ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ นายสาธิต เขียวปั้น
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
17 ก.ค. 60 06:47:07
877
มีดหั่นเครือกล้วย
กลุ่มเกษตรกรตำบลบางมะฝ่อ
ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ นายประดิษฐ ทองด้วง
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
17 ก.ค. 60 06:36:07
878
กบจักรตอก
กลุ่มแม่บ้านตำบลบางมะฝ่อ
ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ นายธนชัย นพวัฒน์
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
17 ก.ค. 60 06:01:07
879
กลุ่มทอตัดเย็บผ้า
นางหาญ จันทร์ผอง
หมู่ที่ 14 บ้านบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายวีรศักดิ์ เรียงเงิน
เทศบาลตำบลบัวงาม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
17 ก.ค. 60 05:49:07
880
แจกันไม้ไผ่
นางถาพร ศรีลารักษ์
บ้านบัวงาม หมู่ที่1 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายดานุพงษ์ แสงทอง
เทศบาลตำบลบัวงาม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
17 ก.ค. 60 04:34:07
881
เทียนเจล
นางอาภร คงชู
55 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:57:07
882
การทำผ้าบาติก
นางวัชรี เรืองศรี
19/2 ม.2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง นายประเสริฐ ดำทิพย์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:56:07
883
การทำผ้าบาติก
นางละออง แสงแก้ว
58 ม.2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง นายประเสริฐ ดำทิพย์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:48:07
884
การทำผ้าบาติก
นางกฤษติกา ชูชัยศรี
228 ม.2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง นายประเสริฐ ดำทิพย์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:47:07
885
เทียนเจล
นางอารี จันทร์เรืองศรี
174/1 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:47:07
886
การทำผ้าบาติก
นายอุกฤษ ทองหอม
27 ม.2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง นายประเสริฐ ดำทิพย์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:44:07
887
เย็บพรมเช็ดเท้าแฟนซี
กลุ่มเย็บพรมเช็คเท้าแฟนซี
ชุมชน ม.11 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา นายประเสริฐ ดีเรือน
เทศบาลตำบลบ้านแม่ปืม
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
17 ก.ค. 60 03:44:07
888
การทำผ้าบาติก
นายหย่ง แสงศรีจันทร์
21/1 ม.2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง นายประเสริฐ ดำทิพย์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:43:07
889
การทำผ้าบาติก
นางจิรวดี พูดเพราะ
121 ม.2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง นายประเสริฐ ดำทิพย์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:42:07
890
เทียนเจล
นางอรัญญา เพช็รแก้ว
49 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:35:07
891
การทำผ้าบาติก
นายเจษฎา ทองหอม
8/5 ม.2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง นายประเสริฐ ดำทิพย์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:33:07
892
การทำผ้าบาติก
นางจามรี คนเที่ยง
210 ม.2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง นายประเสริฐ ดำทิพย์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:30:07
893
การทำผ้าบาติก
นางณัฐวดี เมืองแก้ว
7 ม.2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง นายประเสริฐ ดำทิพย์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:28:07
894
การทำผ้าบาติก
นางนงเยาว์ ทองเกิด
3 ม.2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง นายประเสริฐ ดำทิพย์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:28:07
895
การทำผ้าบาติก
นางกัญจนพร แท่นพิทักษ์
20 ม.2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง นายประเสริฐ ดำทิพย์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:27:07
896
เทียนเจล
นางสาวปฏิมา คงชุม
106 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:27:07
897
เทียนเจล
นางแจ้ว เพชรแก้ว
73 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:24:07
898
เทียนเจล
นางชุติมา พุทธพงษ์
56 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:23:07
899
เทียนเจล
นางเยื้อน เครือเพ็ง
3 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:22:07
900
การทำผ้าบาติก
นางสุดารัตน์ ดำมีศรี
97 ม.2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง นายประเสริฐ ดำทิพย์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:21:07
901
การทำผ้าบาติก
นายเพลิน เกลี้ยงช่วย
19/3 ม.2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง นายเพลิน เกลี้ยงช่วย
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:10:07
902
เทียนเจล
นางเพชรชฎา เพชรแก้ว
47/1 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:02:07
903
การทำผ้าบาติก
นางปภัสสร ทุ่งหว้า
204/2 ม.2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง นายประเสริฐ ดำทิพย์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:01:07
904
เทียนเจล
นางพัชรี พรเดชอนันต์
70/2 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 03:00:07
905
เทียนเจล
นางสุนิษา เปาะทอง
1 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 02:59:07
906
ปุ๋ยอินทรีย์
ห้วยทรายเหนือ
หมู่ 1 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นายประสิทธิ์ เทียนสวัสดิ์
บ้านทุ่งจับญวน ห้วยทรายเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
17 ก.ค. 60 02:58:07
907
เทียนเจล
นางชอบ สามงามทอง
110/1 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 02:48:07
908
เทียนเจล
นางพิมชนก พุทธพงษ์
56 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 02:41:07
909
เทียนเจล
นางสุจิตร จันทร์เศษ
1350ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 02:37:07
910
เทียนเจล
นางสุวรรณา ไกรเทพ
106 ม.7 ต.นาเมืองเเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 02:35:07
911
เทียนเจล
นางจิตรา ชมชื่น
2 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 02:32:07
912
เทียนเจล
นางธนบรรณ กล้าเวช
126 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 02:31:07
913
เทียนเจล
นายวีระวุฒ จันทร์เศษ
135 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 02:29:07
914
ไวห์สับปะรด , ไว้ท์ส้มจื๊ด , ไตยปลาคั่วกลิ้ง , นำ้นมข้าวโพดผสมฝักทอง
นางลดาวัลย์ ภู่พลับ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร อาจารย์ลดาวัลย์ ภู่พลับ , อาจารย์ณิชาภัทร์ จรัสแผ้
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ศูนย์หมู่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
17 ก.ค. 60 02:26:07
915
เทียนเจล
นายแคล้ว แท่นทอง
41 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 02:24:07
916
เทียนเจล
นางสาวสาลิณี ชูชมชื่น
130 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 02:16:07
917
เทียนเจล
นางอนงค์ นานอน
3/1 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 02:16:07
918
เทียนเจล
นางสาวอรพรรณ ชูบุญส่ง
70 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
17 ก.ค. 60 02:08:07
919
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน
นายสุรชัย สังขารา
ศาลาประชาคมเคหะฯโครงการเก่า ม.4 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 นายสุรชัย สังขารา
เทศบาลตำบลท่าจีน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
16 ก.ค. 60 10:57:07
920
กระดาษสา
นางเลียม บางเลี่ยม
72 ม.6 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางภิญญารัตน์ เกตุอินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
16 ก.ค. 60 09:57:07
921
น้ำพริกแจ่วหม้อ
นางวิจิตรา เภารอด
52/1 ม.3 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางสาวคมคาย นาคคชสีห์
องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
16 ก.ค. 60 09:32:07
922
ไม้กวาดดอกหญ้า
กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า บ้านโนนมี่ หมู่ที่ 2
บ้านโนนมี่ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายถวัลย์ ประชาชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
16 ก.ค. 60 09:18:07
923
น้ำตาลมะพร้าว
นายจำรัส บัวหลาย
50/4 ม.11 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางภิญญารัตน์ เกตุอินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
16 ก.ค. 60 09:08:07
924
การทำผลิตภัณฑ์น้ำเมล่อนพร้อมดื่มและคุกกี้กลอย
กลุ่มแม่บ้านไทรย้อย หมู่ 12
586 ม.8 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ นางฉวีวรรณ วิเศษอุด
ศูนย์ไทรย้อย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
16 ก.ค. 60 07:02:07
925
เครื่องผ่ารีดไม้
กลุ่มแม่บ้านวังตะคร้อ
ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย นายเสวก วันสอน
ศูนย์อบต.วังตะคร้อ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
16 ก.ค. 60 02:17:07
926
เครื่องไสหนวดดอกไม้จันทน์
กลุ่มแม่บ้านวังตะคร้อ
ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย นายอติชาติ ประเจิดสกุล
ศูนย์อบต.วังตะคร้อ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
16 ก.ค. 60 02:12:07
927
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน
นายสุรชัย สังขารา
ศาลาประชาคมวัดน้อยนางหงษ์ ม.5 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 นายสุรชัย สังขารา
เทศบาลตำบลท่าจีน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
16 ก.ค. 60 01:57:07
928
เครื่องหั่นหยวกกล้วย
กลุ่มเกษตรเลี้ยงวัวขุนสามพวง
ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย นายรังสรรค์ ทุเรียน
ศูนย์อบต.สามพวง
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
15 ก.ค. 60 12:50:07
929
การปลูกส้มโอและกล้วยหอม
นางมาลี เครือหงษ์
92 หมู่ 8 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นายจงสวัสดิ์ หุนตระกูล
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
15 ก.ค. 60 11:12:07
930
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากหนังเทียม
นางดอกไม้ บุญอยู่
9/2 หมู่ 6 ต.ท้ายตลาด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี นางอุทัยพร กุลประดิษฐ์
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
15 ก.ค. 60 05:03:07
931
ขนมกล้วย ขนมเผือก ขนมฟักทอง
นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร
59 หมูู่ 1 ต.โพแตง อ.บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290 นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร
ศาลาประชาคม ตำบลช้างใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
15 ก.ค. 60 03:36:07
932
ขนมปังสังขยา
นางชนัดฎา วงศ์วิเชียร
59 หมู่ 1 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 ครูชนัดฎา วงศ์วิเชียร
ศาลาประชาคม ตำบลช้างใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
15 ก.ค. 60 03:31:07
933
การบรรจุภัณฑ์
นางสาวพิมรัมภา ชูรูป
ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี นางสาวพิมรัมภา ชูรูป
เทศบาลตำบลเสาไห้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
15 ก.ค. 60 02:49:07
934
บัญชีครัวเรือน
นางณัฐชวนันท์ รัตนวิเชียร
ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี นางณัฐชวนันท์ รัตนวิเชียร
เทศบาลตำบลเสาไห้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
15 ก.ค. 60 02:34:07
935
การเขียนแผนธุรกิจ
นางเพ็ญธิตา คงแก้ว
ตำบลเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี นางแสงเดือน พรรัตน์
เทศบาลตำบลเสาไห้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
15 ก.ค. 60 02:17:07
936
เครื่องพ่นยากันยุง
กลุ่มเกษตรเลี้ยงวัวขุนสามพวง
ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย นายกมล ทองศรี
ศูนย์อบต.สามพวง
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
15 ก.ค. 60 01:43:07
937
มะกรูดสามรส
นางจิดาภา รอดพึ่ง
195/6 ม 5 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นายศิริชัย ผ่องศิริ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
14 ก.ค. 60 11:39:07
938
น้ำพริกแกง
นางสาวยุภา ประทุมมา
407 หมู่ 5 ต. ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ. กาญจนบุรี นางสาวเสาวภา สร้อยจำปา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
14 ก.ค. 60 11:05:07
939
กระหรี่ฟัฟ แหนมปลา
-
- นางสาวยานุมาศ กองร้อยอยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
14 ก.ค. 60 05:12:07
940
การทอสื่อกก
นางสาวพรรณิ ศิริโส
4 หมู่ที่ 11 ตำบลบัวขาว อำเภอกุดฉินนารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ นางกันยกร ไหมพรม
องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
14 ก.ค. 60 04:43:07
941
การทำปูนแดงไล่ยุง
-
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี นางสาวยุลี แก้วเชียงหวาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
14 ก.ค. 60 03:42:07
942
การทำน้ำนมจมูกข้าวจากข้าวฮางงอก
นางสาวปิยนันท์ เวียงนนท์
18 หมู่ที่ 5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด นายวีรศักดิ์ หวานใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
14 ก.ค. 60 03:24:07
943
การปลูกดอกมะลิ ตามรอยพ่อ
นายอุทัย ชาตรีกุล
56/1 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
14 ก.ค. 60 02:54:07
944
การทำวุ้นตาลกะทิ
-
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี นางรัชกร พิลาชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
14 ก.ค. 60 02:52:07
945
การปลูกดอกมะลิ ตามรอยพ่อ
นายประเสริฐ เทือกทักษ์
162 ม.6 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
14 ก.ค. 60 02:49:07
946
การทำกระติบข้าวนึ่งสมัยใหม่
-
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ว่าที่ ร.อ.รามิน แสงประดิษฐ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
14 ก.ค. 60 02:49:07
947
การทำฟรุ๊ตี้ช็อค
-
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี นางสาวธารารัตน์ บุญทวิโรจน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
14 ก.ค. 60 02:47:07
948
การปลูกดอกมะลิ ตามรอยพ่อ
นางสิริวิสรณ์ เจ้ยชูผล
82 ม.6 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
14 ก.ค. 60 02:46:07
949
การปลูกดอกมะลิ ตามรอยพ่อ
นางจุติมา อั้นทอง
186 ม.6 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
14 ก.ค. 60 02:44:07
950
การปลูกดอกมะลิ ตามรอยพ่อ
นายสาโรจน์ ทองคำ
83/1 ม.6 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
14 ก.ค. 60 02:36:07
951
การปลูกดอกมะลิ ตามรอยพ่อ
นางวรรณา ทองย้อย
42/1 ม.6 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
14 ก.ค. 60 02:35:07
952
การปลูกดอกมะลิ ตามรอยพ่อ
นางนฤมล แจ่มกำเนิด
73/1 ม.6 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
14 ก.ค. 60 02:18:07
953
การปลูกดอกมะลิ ตามรอยพ่อ
นางพร้อม ใหม่จุ้ย
151 ม.6 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
14 ก.ค. 60 02:11:07
954
การทำดอกไม้จันทร์
-
วิทยาลัยบริหารธึุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี นางสาวอภิณพร ชำนาญเท
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
14 ก.ค. 60 02:08:07
955
การปลูกดอกมะลิ ตามรอยพ่อ
นายบุญสม คงอ่อนศรี
19/4 ม.6 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
14 ก.ค. 60 02:07:07
956
เคอรี่พัฟ
นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร
59 หมู่ 1 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร
ศาลาประชาคม ตำบลช้างใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
14 ก.ค. 60 01:36:07
957
ปลูกดอกมะลิ ตามรอยพ่อ
นางสมใจ ช่วยธานี
18/1 หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
14 ก.ค. 60 01:23:07
958
การปลูกดอกมะลิ ตามรอยพ่อ
นายอำนวย ช่วยพันธ์
45 ม.6 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
14 ก.ค. 60 01:17:07
959
การปลูกดอกมะลิ ตามรอยพ่อ
นายประวิทย์ นาทุ่งนุ้ย
140 ม.6 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
14 ก.ค. 60 01:16:07
960
ผลิตภันฑ์จากผ้าขาวม้า
นางสุวรรณ์ เลื่อมใส
99 หมู่ที่ 15 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ นางสุวรรณ์ เลื่อมใส
อบต.เขาชนกัน
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
13 ก.ค. 60 11:24:07
961
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก
นางจิณาริน แสงเรือง
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี นางจิณาริน แสงเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
13 ก.ค. 60 06:43:07
962
การจัดดอกไม้สด
นางสาวนงลักษณ์ ริมคีรี
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี นางสาวนงลักษณ์ ริมคีรี
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
13 ก.ค. 60 06:09:07
963
บรรจุภัณฑ์ดอกไม้จันทร์
นางพรทิพย์ กลัดแก้ว
59 ม.1 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี นางสาวนัทมน แก้วคำ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
13 ก.ค. 60 04:29:07
964
ท่อกันสัตว์
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
12 ม.2 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายสุรสิงห์ โพธิ์ทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
13 ก.ค. 60 02:58:07
965
เครื่องอัดสบู่
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
12 ม.2 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายรัชพงษ์ กาบจันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
13 ก.ค. 60 02:35:07
966
เครื่องจักสาน
กลุ่มแม่บ้าน อบต.หนองบัว
ม.1 ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นางสำรวย เวียนสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
13 ก.ค. 60 02:34:07
967
ที่ล็อคแบบมิดชิด
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
12 ม.2 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายอาคม ไกรรักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
13 ก.ค. 60 02:27:07
968
กลุ่มผสมปุ้ยเคมี
กลุ่มแม่บ้านตำบลตะแพน
ม.2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง นางจุไรรัตน์ ทองเที่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
13 ก.ค. 60 01:55:07
969
เครื่องเหลาตอก
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
12 ม.2 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายสุรสิงห์ โพธิ์ทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
13 ก.ค. 60 01:44:07
970
กลุ่มทำขนม
กลุ่มแม่บ้านตำบลตะแพน
ม.6 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง นางจุไรรัตน์ ทองเที่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
13 ก.ค. 60 01:29:07
971
กลุ่มทำเครื่องแกง
กลุ่มแม่บ้านตำบลตะแพน
ม.2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง นางทิพวรรณ อินเกตุ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
13 ก.ค. 60 01:19:07
972
กลุ่มผูกผ้า
กลุ่มแม่บ้านตำบลตะแพน
ม.4 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง นางสาวสุภาวณี ภูมิประไพ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
13 ก.ค. 60 01:00:07
973
ผ้าย้อมคราม
กลุ่มผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย
บ้านดอยกอย ม. 2 ต. สว่าง อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร นางสาวประภัสสร อินทรวิศิษฎ์
เทศบาลตำบลบัวสว่าง
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
12 ก.ค. 60 10:26:07
974
ข้าวกล้องงอก
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
58 หมู่ที่ 6 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร นายสัมฤทธิ์ โคตรพรม
เทศบาลตำบลบัวสว่าง
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
12 ก.ค. 60 10:13:07
975
กล่องบรรจุภัณฑ์ดอกไม้จันทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
300 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ครูพลพิมล ดำนิล
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
12 ก.ค. 60 09:36:07
976
ปุ๋ยอินทรีสูตรใหม่,ปุ๋นอินทรีอัดเม็ด
นางทองม้วน ไชยโดตร
125/4 ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร นายสุริยา ขจรจิตร
อำเภอนิคมคำสร้อย
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
12 ก.ค. 60 08:46:07
977
นาฬิกากราฟิกส์
นางสาวรำไพ อมรเจริญกุล
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นางสาวรำไพ อมรเจริญกุล
บ้านหนองตานา หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
12 ก.ค. 60 07:36:07
978
สกรีนเสื้อ
นายปิยะ วันทาแท่น
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นายปิยะ วันทาแท่น
บ้านหนองตานา หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
12 ก.ค. 60 07:30:07
979
ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
นายยศวัฒน์ บุญมาปัด
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นายยศวัฒน์ บุญมาปัด
บ้านหนองตานา หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
12 ก.ค. 60 07:26:07
980
ของชำร่วยจากไหมพรม
นางสาวธนาวรรณ จิตตธรรมบุตร
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นางสาวธนาวรรณ จิตตธรรมบุตร
บ้านหนองตานา หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
12 ก.ค. 60 07:16:07
981
ดอกไม้จันทน์
นายรัชภูมิ คุ้มบุ่งคล้า
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นายรัชภูมิ คุ้มบุ่งคล้า
บ้านหนองตานา หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
12 ก.ค. 60 07:01:07
982
กลุ่มจักรสาน
กลุ่มจักรสานบ้านต้อง
ชุมชนบ้านต้อง ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา นางปรวรรณ ทองภู
เทศบาลตำบลแม่ยม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
12 ก.ค. 60 05:02:07
983
กลุ่มจักรสาน
กลุ่มจักรสานบ้านธาตุ หมู่ที่ 4
บ้านธาตุขิงแกง หมู่ที่ 4 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา นาวสาวมลิวัลย์ พันธ์พืช
เทศบาลตำบลแม่ยม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
12 ก.ค. 60 04:45:07
984
การสานตระกล้าจากเส้นพลาสติก
นางอุไร รำมะนา
6 หมู่ 8 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นางวันเพ็ญ สีสัน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
12 ก.ค. 60 03:50:07
985
การทอเสื่อจากผือ
นางนิตย์ เกาะน้ำใส
62 หมู่ 2 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นางสาวเกศสุดา วิเศษวงษา
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
12 ก.ค. 60 03:09:07
986
การทำดอกไม้จันทน์
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
หมู่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นางเกษศิรินทร์ จันทร์ส่งแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
12 ก.ค. 60 01:44:07
987
ดอกไม้จันทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
240 หมู่ 1 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 นางสนมรัตน์ สีหอำไพ, นางสาวสุกัญญา เอกอุ
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
11 ก.ค. 60 12:02:07
988
การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย
นายสิทธิชัย ชอบธรรม
771 ม.7 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายสิทธิชัย ชอบธรรม
ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
11 ก.ค. 60 10:31:07
989
กล้วยฉาบ
นางหทัยรัตน์ จิตรเพชร
77 ม.7 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง นายภควัธณ์ แก้วศรีขาว
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
11 ก.ค. 60 09:23:07
990
แกงไตปลาแห้ง
นางหทัยรัตน์ จิตรเพชร
77 ม.7 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง นายภควัธณ์ แก้วศรีขาว
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
11 ก.ค. 60 09:14:07
991
ขนมชั้น
นายชาติชาย จันทร์แสง
17 ม.2 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นางสาวสุพิชญา รักแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
11 ก.ค. 60 05:40:07
992
ข้าวเหนียวแก้วข้าวเหนียวแดง
นางอภิญญา จันทร์แสง
17 ม.2 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นางสาวสุพิชญา รักแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
11 ก.ค. 60 05:40:07
993
วุ้น
นายชาติชาย จันทร์แสง
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นางสาวสุพิชญา รักแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
11 ก.ค. 60 05:37:07
994
ขนมดอกจอก
นายชาติชาย จันทร์แสง
อ.พุนพิน จ.สฎ. นางสาวสุพิชญา รักแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
11 ก.ค. 60 05:15:07
995
การทำดอกไม้จันทน์
-
- นางสาวชิรญา พรมทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11 ก.ค. 60 04:51:07
996
การทำน้ำพริกลงเรือ
-
- นายวิษณุพงษ์ ศรีบุญเพ็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11 ก.ค. 60 04:32:07
997
การทำดอกไม้จันทน์
-
- นายเศวตโชติ บุญจีน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11 ก.ค. 60 04:31:07
998
การทำกุนเชียง ไส้กรอก
-
- นายพรเทพ กลิ่นแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11 ก.ค. 60 04:29:07
999
การทำดอกไม้จันทน์
-
- นางพรสวรรค์ สระบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11 ก.ค. 60 04:10:07
1000
การทำกระเป๋าผ้า
-
- นางสาวพจนา สลับลึก
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11 ก.ค. 60 04:08:07
1001
การตกแต่งเสื้อยืดด้วยผ้าญี่ปุ่น
-
- นางสาวพรรณี สุคันธิน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11 ก.ค. 60 04:06:07
1002
อบรมนวดแผนไทย
โรงพยาบาลขุนหาญ
อ.ขุนหาญ พยาบาล จากโรงพยาบาลขุนหาญ
องค์การบริหารส่วนตำบลไพร
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
11 ก.ค. 60 03:56:07
1003
สอนทำลูกประคบนวดแผนไทยจากสมุนไพร
โรงพยาบาลขุนหาญ
อ.ขุนหาญ พยาบาล จากโรงพยาบาลขุนหาญ
องค์การบริหารส่วนตำบลไพร
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
11 ก.ค. 60 03:51:07
1004
ฝึกอบรมด้านการตัดผม หญิง
นางมนัสนันท์ ณัฏฐ์ธนชาติ
อำเภอขุนหาญ นายนิรุจ ภูพาดแร่
องค์การบริหารส่วนตำบลไพร
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
11 ก.ค. 60 03:32:07
1005
พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มหมอนมงคล
-
- นายณัฐวุฒิ อบภิรมย์
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
11 ก.ค. 60 03:32:07
1006
พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กลุ่มทอเสื่อ
-
- นายวิสาขะ เรืองปัญญา
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
11 ก.ค. 60 03:29:07
1007
ฝึกอบรมด้านการตัดผม ชาย
นางมนัสนันท์ ณัฏฐ์ธนชาติ
อ.ขุนหาญ นางมนัสนันท์ ณัฏฐ์ธนชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลไพร
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
11 ก.ค. 60 03:29:07
1008
พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กลุ่มทอเสื่อกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
-
- นายสมนึก อุ่นแก้ว
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
11 ก.ค. 60 03:24:07
1009
พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กลุ่มทอเสื่อกลุ่มขนมทองม้วน
-
- นายวุฒิชัย ศรีสุวอ
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
11 ก.ค. 60 03:14:07
1010
ฝึกอบรมในทำสมุนไพรพื้นบ้าน
โรงพยาบาลขุนหาญ
อ.ขุนหาญ วิทยากร จากโรงพยาบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลไพร
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
11 ก.ค. 60 03:01:07
1011
การต่อยอดการทำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แปรรูปอาหาร
โรงเรียนบ้านร่องแช่
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย นายกมลชน ศรีวิลัย
โรงเรียนบ้านร่องแช่
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
11 ก.ค. 60 02:20:07
1012
การผลิตบรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสินค้า
กลุ่มแม่บ้านเมืองเปลือย
อบต. เมืองเปลือย ต. เมืองเปลือย อ. ศรีสมเด็จ จ. ร้อยเอ็ด นายธานี กิ่งศักดิ์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
11 ก.ค. 60 02:16:07
1013
เครื่องขูดหัวเท้ายายม่อม
นายสมนึก กรอกกลาง
44/13 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสมนึก กรอกกลาง
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
10 ก.ค. 60 01:55:07
1014
เครื่องขูดหัวเท้ายายม่อม
นายสมนึก กรอกกลาง
44/13 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสมนึก กรอกกลาง
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
9 ก.ค. 60 10:52:07
1015
เครื่องขูดหัวเท้ายายม่อม
นายสมนึก กรอกกลาง
44/13 ม.2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสมนึก กรอกกลาง
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
9 ก.ค. 60 10:51:07
1016
เครื่องขูดหัวเท้ายายม่อม
นายสมนึก กรอกกลาง
44/13 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสมนึก กรอกกลาง
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
9 ก.ค. 60 10:47:07
1017
เครื่องขูดหัวเท้ายายม่อม
นายสมนึก กรอกกลาง
3301000027653 นายสมนึก กรอกกลาง
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
9 ก.ค. 60 10:06:07
1018
เครื่องขูดหัวเท้ายายม่อม
นายสมนึก กรอกกลาง
44/13 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสมนึก กรอกกลาง
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
9 ก.ค. 60 10:01:07
1019
เครื่องอัดกลับดอกไม้จันทน์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จงกาญจนบุรี นายวิโรจน์ มั่นคง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
9 ก.ค. 60 02:28:07
1020
เครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์
วิทยาลัยการอาชีกาญจนบุรี
ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายวิโรจน์ มั่นคง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
9 ก.ค. 60 02:19:07
1021
เครื่องตัดกลับดอกไม้จันทน์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
296 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายสุรชัย ทันสมัย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
8 ก.ค. 60 11:51:07
1022
เครื่องตัดกลับดอกไม้จันทน์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
296 ม.2 ตงวังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายสุรชัย ทันสมัย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
8 ก.ค. 60 11:25:07
1023
สกรีนเสื้อ
นางสาวรำไพ อมรเจริญกุล
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นางสาวรำไพ อมรเจริญกุล
เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
7 ก.ค. 60 04:55:07
1024
ุน้ำดื่มอนามัยแก้วเจ้าจอม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
300 ถ,ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพขรบุรี ครูจรรยาพร
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
7 ก.ค. 60 04:48:07
1025
นาฬิกากราฟิกส์
นายปิยะ วันทาแท่น
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นายปิยะ วันทาแท่น
เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
7 ก.ค. 60 04:01:07
1026
ของชำร่วยจากไหมพรม
นางสาวธนาวรรณ จิตตธรรมบุตร
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นางสาวธนาวรรณ จิตตธรรมบุตร
เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
7 ก.ค. 60 02:43:07
1027
ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
นายสุริยา พลทะยาน
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นายสุริยา พลทะยาน
เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
7 ก.ค. 60 02:18:07
1028
ดอกไม้จันทน์
ดอกไม้จันทน์
444 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นางอรวรรณ กำลังเลิศ
ชุมชนแฟลตทหารเรือบางนา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
7 ก.ค. 60 02:00:07
1029
การพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนสอนอาชีพทำอาหาร
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
11 หมู่ 10 ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 นายอภิชาติ โคเวียง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
7 ก.ค. 60 01:24:07
1030
พัฒนาอาชีพสู่ชุมชน สอนอาชีพทำขนม
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
11 หมู่ 10 ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 นางสาวจารึก สุรินทร
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
7 ก.ค. 60 01:17:07
1031
พัฒนาอาชีพสู่ชุมชน สอนอาชีพทำดอกไม้
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
11 หมู่ 10 ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 นางสาวอุมาภรณ์ สุภาว์
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
7 ก.ค. 60 01:14:07
1032
เครื่องสับย่อยเอนกประสงค์
สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายปิยะ พุฒภูงา
องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
6 ก.ค. 60 12:46:07
1033
เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ข้าว
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายสนธยา สุนทรารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
6 ก.ค. 60 12:45:07
1034
เครื่องคัดแยกข้าวสาร
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายสนธยา สุนทรารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
6 ก.ค. 60 12:11:07
1035
เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์ข้าว
สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายวิชัย บุญโก่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
6 ก.ค. 60 12:09:07
1036
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
สาขาวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายวโรฒน์ ศรีมงคล
องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
6 ก.ค. 60 12:09:07
1037
ออกแบบขวดบรรจุภัณฑ์
กลุ่มชุมชนบ้านเด่นอุดม
หมู่บ้านเด่นอุดม หมู่ 7 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง นายณัฐชัย อ้ายฝอย
ศูนย์เทศบาลตำบลเเม่มอก
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
6 ก.ค. 60 11:58:07
1038
ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ไส้เดือน
กลุ่มชุมชนบ้านเด่นอุดม
บ้านเด่นอุดม หมู่ 7 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง นายณัฐชัย อ้ายฝอย
ศูนย์เทศบาลตำบลเเม่มอก
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
6 ก.ค. 60 11:47:07
1039
เครื่องกวนสบู่
ชุมชนบ้านเด่นอุดม หมู่7 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
หมู่บ้านเด่นอุดม หมู่7 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง นายณัฐชัย อ้ายฝอย
ศูนย์เทศบาลตำบลเเม่มอก
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
6 ก.ค. 60 11:43:07
1040
แหนมหมู
นางสาวสิริโสภา เป็งดิบ
2/1 ม.6 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ นางสาวสินีนุช หมื่อาสา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
วิทยาลัยการอาชีพลอง
6 ก.ค. 60 10:26:07
1041
ขนมไทย
นางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง
239 ม.4 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ นางสาวสินีนุช หมื่อาสา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
วิทยาลัยการอาชีพลอง
6 ก.ค. 60 10:18:07
1042
น้ำพริกน้ำย้อย
นางนวลนภา ภู่สวาสดิ์
133/2 ม.5 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ นางสาวสินีนุช หมื่อาสา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
วิทยาลัยการอาชีพลอง
6 ก.ค. 60 10:00:07
1043
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แบบต่างๆ
นางเตียงคำ สมบูรณ์
ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นางสาวส่งศรี เหรียญมณี
เทศบาลตำบลหัวทะเล
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
6 ก.ค. 60 02:35:07
1044
ออกเเบบจัดทำโลโก้ผลิตภัณฑ์เเชมพูเเละน้ำยาล้างจาน
กลุ่มชาวบ้านผลิตเเชมพู
หมู่ที่5 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นายประจักษ์ บัวอาจ
อบต.มะขามเฒ่า
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
5 ก.ค. 60 11:54:07
1045
ออกเเบบจัดทำโลโก้ผลิตภัณฑ์เเชมพูเเละน้ำยาล้างจาน
กลุ่มชาวบ้านผลิตเเชมพู
หมู่ที่3 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นายวรพงศ์ สว่างศรี
อบต.มะขามเฒ่า
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
5 ก.ค. 60 11:43:07
1046
จัดทำตารางเเนะนำการใช้เครื่องเชื่อมเเบบต้านทาน
กลุ่มชาวบ้านจักสาร
หมู่ที่3 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นายพรชัย ฉัตรชัยวัฒนา
อบต.มะขามเฒ่า
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
5 ก.ค. 60 11:33:07
1047
สร้างเครื่องผสมเเชมพูเเละน้ำยาล้างจาน
กลุ่มชาวบ้านผลิตเเชมพู
หมู่ที่5 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นายขวัญชัย โพธิ์ขวัญ
อบต.มะขามเฒ่า
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
5 ก.ค. 60 11:33:07
1048
สร้างและปรับปรุงหัวเชื่อมแบบความต้านทาน
กลุ่มชาวบ้านจักสาน
หมู่3 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นายมานพ จันทรา
อบต.มะขามเฒ่า
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
5 ก.ค. 60 11:10:07
1049
จัดทำตารางเเนะนำการใช้เครื่องเชื่อมเเบบความต้านทาน
กลุ่มชาวบ้านจักสาน
หมู่ที่3 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นายพรชัย ฉัตรชัยวัฒนา
อบต.มะขามเฒ่า
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
5 ก.ค. 60 11:06:07
1050
พัฒหนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น.ส.สมปอง คำนนท์
191/3 ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อ จ.มุกดาหาร นางประเสริฐศรี สุทธิพันธ์
อำเภอนิคมคำสร้อย
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
5 ก.ค. 60 10:55:07
1051
แหนมหมู
นางสาวสิริโสภา เป็งดิบ
2/1 ม.6 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ นางสาวสินีนุช หมื่นอาสา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
วิทยาลัยการอาชีพลอง
5 ก.ค. 60 10:54:07
1052
สร้างเครื่องผสมแชมพูและน้ำยาล้างจาน
กลุ่มชาวบ้านผลิตแชมพู
หมู่5 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นายอดิศร เปลี่ยนดิษฐ
อบต.มะขามเฒ่า
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
5 ก.ค. 60 10:54:07
1053
สร้างชุดควบคุมการทำงานเครื่องเชื่อมแบบความต้านทาน
กลุ่มชาวบ้านจักสาน
หมู่3 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นายมานพ จันทรา
อบต.มะขามเฒ่า
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
5 ก.ค. 60 10:19:07
1054
น้ำพริกน้ำย้อย
นางนวลนภา ภู่สวาสดิ์
133/2 ม.5 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ นางสาวสินีนุช หมื่นอาสา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
วิทยาลัยการอาชีพลอง
5 ก.ค. 60 10:12:07
1055
ขนมไทย
นางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง
239 ม.4 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 นางสาวสินีนุช หมื่นอาสา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
วิทยาลัยการอาชีพลอง
5 ก.ค. 60 10:09:07
1056
อาหารเลี้ยงมดแดง
นางระเบียบ ลำงาม
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 11 หมู่ 10 ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 นางระเบียบ ลำงาม
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
5 ก.ค. 60 09:03:07
1057
เครื่องผสมน้ำยาในครัวเรือน
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นาย เอกลักษณ์ เกิดพรม
องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
5 ก.ค. 60 01:13:07
1058
พัฒนาบรรจุภัณฑ์เม็ดบัวอบกรอบ
นายเอกชัย เรืองยะกลับ
9/1 ม.4 ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร นางอันธิกา ทนงกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
4 ก.ค. 60 12:54:07
1059
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก
นายสมยศ สกุลทอง
93 ม.2 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร อาจารย์อันธิกา ทนงกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
4 ก.ค. 60 12:41:07
1060
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสารปลอดสารพิษ
นางธีรนุช รอดรังษี
120 หมู่2 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร นางอันธิกา ทนงกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
4 ก.ค. 60 01:23:07
1061
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์มะม่วงกวน
นางนงค์นารถ พงศ์กิตติวิบูลย์
170 ถ.ฝั่งสถานีรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร นางอันธิกา ทนงกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
4 ก.ค. 60 01:14:07
1062
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์องุ่นอบแห้ง
นายสมภพ โตคำ
92 หมู่ 6 ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร นางอันธิกา ทนงกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
4 ก.ค. 60 01:04:07
1063
น้ำว่านหางจรเข้/น้ำสำรอง
นางจิราทิพย์ แก้วงาม
97 ม.11 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี รุ่งอรุณ เปรมศรี
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
3 ก.ค. 60 11:57:07
1064
น้ำพริก
บังอร วันน้อย
160/4 ม.10 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี รุ่งอรุณ เปรมศรี
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
3 ก.ค. 60 11:09:07
1065
พวงกุญแจ ลูกปัด
นางวันเพ็ญ อุดมนา
33/1 หมู่ 1 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นางสางนงลักษณ์ จันรรงค์
ศูนย์ซ่อมสรา้งเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกภู
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
3 ก.ค. 60 05:20:07
1066
พัฒนา ฉลากบรรจุภัณฑ์ สินค้า
นายชาญชัย พรมโสภา
บ้านพักครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 255 ม.3 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 นายชาญชัย พรมโสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
3 ก.ค. 60 04:02:07
1067
การพัฒนาขนมถ้วยฟูผสมแก้วมังกร
สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
1/2 ม. ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร นางสาววรัญญา เฮงเจริญ
ศูนย์ OTOP ดอนไก่ดี
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
3 ก.ค. 60 03:55:07
1068
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันปลา
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 นางสาวเยาวรัตน์ โกรพบุรี
ศูนย์ OTOP ดอนไก่ดี
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
3 ก.ค. 60 03:50:07
1069
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สุมทรสาคร 74110 นางสาวเยาวรัตน์ โกรพบุรี
ศูนย์ OTOP ดอนไก่ดี
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
3 ก.ค. 60 03:45:07
1070
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
สาขาวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายวโรฒน์ ศรีมงคล
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
3 ก.ค. 60 02:49:07
1071
เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ข้าว
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายทองเงิน มั่นวงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
3 ก.ค. 60 02:26:07
1072
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่ไสกล้วย(กล้วยฉาบ)
นายชาญชัย พรมโสภา
บ้านพักครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 255 ม.3 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 นายชาญชัย พรมโสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
2 ก.ค. 60 09:48:07
1073
การทำครองแครงกรอบ และบรรจุภัณฑ์
-
- นางสาวมรกต วรรณดี
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
2 ก.ค. 60 02:04:07
1074
การทำเอแคร์ และบรรจุภัณฑ์
-
- นางสาวพยุงพร พุ่มคง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
2 ก.ค. 60 01:47:07
1075
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ยาหม่อง
นายทวีศักดิ์ สาฤทธิ์ดี
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นายมรกต ปานสุวรรณ
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ศูนย์เทศบาลตำบลลำนารายณ์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
1 ก.ค. 60 12:47:07
1076
พัฒนาบรรจุภัณฑ์สบู่เหลว
นางสาวภัทธีญา อุตมะพันธ์
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นางสาวณัฎฐากาญจน์ คงเจริญ
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ศูนย์เทศบาลตำบลลำนารายณ์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
1 ก.ค. 60 12:26:07
1077
การทำสบู่ใบหม่อน
-
- นางสาวพยุงพร พุ่มคง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
1 ก.ค. 60 09:55:07
1078
การทำขนมดอกจอก และบรรจุภัณฑ์
-
- นางสาวพยุงพร พุ่มคง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
1 ก.ค. 60 09:41:07
1079
การทำขนมชั้น และบรรจุภัณฑ์
-
- นางสาวมรกต วรรณดี
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
1 ก.ค. 60 09:18:07
1080
สบู่สมุนไพร
สุธน ลบแท่น
155/118 ม.8 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ชญานิตย์ พูลสวัสดิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
30 มิ.ย. 60 09:57:06
1081
จักรสาน
นางเย็นจิต ศรีมาก
7/1 หมู่ 7 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นคสวรรค์ นางละมัย พหลยุทธ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
29 มิ.ย. 60 11:33:06
1082
การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ (เทคนิคมาบลิง)
-
- -
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
29 มิ.ย. 60 09:49:06
1083
ลูกประคบ
-
- -
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
29 มิ.ย. 60 09:48:06
1084
เกลือสปา
-
- -
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
29 มิ.ย. 60 09:34:06
1085
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างตราสินค้า
-
- อาจารย์ณัฐวิภา ปะวันโน
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
29 มิ.ย. 60 09:01:06
1086
ดอกไม้จันทน์
นายรัชภูมิ คุ้มบุ่งคล้า
วิยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นายรัชภูมิ คุ้มบุ่งคล้า
เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
29 มิ.ย. 60 01:01:06
1087
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top Up) การทอเสื่อ
กลุ่มทอเสื่อตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง หมู่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 นางบุญน้อม แสนสีมล
เทศบาลตำบลหนองหลวง
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
28 มิ.ย. 60 09:52:06
1088
OTOP น้ำพริกลาบ
ชุมชนตำบลสบป้าด
235 ม.1 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง นางสาวรัตนา แก้วบุยเรือง
ตำบล สบป้าด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
28 มิ.ย. 60 08:19:06
1089
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่
นางกัญญา วงศ์สุวรรณ
บ้านพักครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 255 ม.3 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 นางกัญญา วงศ์สุวรรณ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
28 มิ.ย. 60 04:45:06
1090
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (กล่องใส่ขนมจีนน้ำยา)
นายชาญชัย พรมโสภา
บ้านพักครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 255 ม.3 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 นายชาญชัย พรมโสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
28 มิ.ย. 60 04:26:06
1091
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตะไคร้หอมไล่ยุง
นางกัญญา วงศ์สุวรรณ
บ้านพักครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 255 ม.3 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 นางกัญญา วงศ์สุวรรณ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
28 มิ.ย. 60 04:24:06
1092
แชมพูสระผม (เกาะจันทร์)
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 1 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี นางพิมพ์ทิพย์ สุภาพ
ศูนย์อำเภอเกาะจันทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
27 มิ.ย. 60 11:55:06
1093
สเปรย์ฉีดยุงตะไคร์หอม
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี นางพิมพ์ทิพย์ สุภาพ
ศูนย์อำเภอเกาะจันทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
27 มิ.ย. 60 11:49:06
1094
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (เสริม การทำดอกไม้จันทร์)
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี นางพิมพ์ทิพย์ สุภาพ
ศูนย์อำเภอเกาะจันทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
27 มิ.ย. 60 11:40:06
1095
พรมทอมือเอนกประสงค์
นคร วรรัตน์
9/3 ม.1 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี รุ่งอรุณ เปรมศรี
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
27 มิ.ย. 60 03:30:06
1096
ดอกไม้จันทน์
นางจรัสศรี พิทักษ์
908 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี นางจรัสศรี พิทักษ์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เทศบาลบ้านนาปรือ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
26 มิ.ย. 60 10:04:06
1097
เครื่องคัดแยกข้าวสาร
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายสนธยา สุนทรารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
26 มิ.ย. 60 09:50:06
1098
เครื่องสับย่อยเอนกประสงค์
สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายเกษม เกลียวทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
26 มิ.ย. 60 09:35:06
1099
เครื่องคัดแยกเล็ดพันธ์ข้าว
สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายเกียรติศักดิ์ สมนึก
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
26 มิ.ย. 60 09:34:06
1100
ไม้กวาดทางมะพร้าว
นางสาวจันทร์เพ็ญ ประพาน
55 หมู่ 5 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง นายยศวีร์ บุญธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
26 มิ.ย. 60 02:13:06
1101
การใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี
นางสาวอมรรักษ์ ติง
121 หมู่ที่ 4 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นางสาวอมรรักษ์ ติง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
26 มิ.ย. 60 01:14:06
1102
ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
หมู่ 5 หนองชุมแสง
หมู่บ้านหนองชุมแสง หมู่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสุภาพร คุนุ
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
25 มิ.ย. 60 12:55:06
1103
น้ำหมัก EM
บ้านนาคำน้อย
บ้านนาคำน้อย หมู่6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นางภัททิรา สงพัฒน์
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
25 มิ.ย. 60 12:36:06
1104
ทอเสื่อกก
ชุมชนบ้านสะอาดนาดี
ม.5 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 นางสาวดรุณี พละสุข
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
25 มิ.ย. 60 12:27:06
1105
บรรจุภัณฑ์ใส่ถ่าน
นางสาวอรัญญา ศรีดำ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 45 ม.3 ต.น้ำซึม จ.อุทัยธานี นางสาวอรัญญา ศรีดำ
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
25 มิ.ย. 60 11:47:06
1106
บรรจุภัณฑ์น้ำพริก
นางสาวอรัญญา ศรีดำ
ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นางสาวอรัญญา ศรีดำ
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
25 มิ.ย. 60 11:35:06
1107
ดอกไม้จากผ้าใยบัว
บ้านหนองหิน หมู่ 7 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี
บ้านหนองหิน หมู่ 7 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรัชดาภรณ์ นวลแย้ม
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
25 มิ.ย. 60 11:33:06
1108
กระถางดอกไม้จากยางรถยนต์
หนองชุมแสง หมู่4
บ้านหนองชุมแสง หมู่4 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไมตรี ภูหัดการ
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
25 มิ.ย. 60 11:26:06
1109
ไม้กวาดดอกอ้อ
นายวัชรา เรืองฤทธิ์
20 ม.8 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง นางจริญญา เปียปะโมง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
25 มิ.ย. 60 10:07:06
1110
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีบสองสหาย
สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 นายสุวัฒน์ เนตรเจริญ
ศูนย์ OTOP ดอนไก่ดี
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
25 มิ.ย. 60 09:56:06
1111
บรรจุภัณท์ข้าวสาร
นางสาวอรัญญา ศรีดำ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นางสาวอรัญญา ศรีดำ
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
25 มิ.ย. 60 09:21:06
1112
บรรจุภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
นางสาวอรัญญา ศรีดำ
45 ม.3 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 นางสาวอรัญญา ศรีดำ
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
25 มิ.ย. 60 08:53:06
1113
การทำสบู่ข้าวไรซ์เบอร์รี่น้ำแร่
นางสาวขนิษฐา อุทัศน์
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นางสาวขนิษฐา อุทัศน์
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
25 มิ.ย. 60 04:38:06
1114
พัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำยาซักผ้า
นางสาวไพลิน ยงยิ่ง
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นางสาวสุกัญญา เทพบุตร
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ศูนย์เทศบาลตำบลลำนารายณ์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
24 มิ.ย. 60 11:55:06
1115
พัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำยาถูพื้น
นางสาวกนก เขียวลอย
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นายจักร์กรินทร์ บุญจันทร์
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ศูนย์เทศบาลตำบลลำนารายณ์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
24 มิ.ย. 60 11:44:06
1116
ข้าวเปลือกไก่ชน
นายเชาวนิตย์ วัดขวาง
29 ม.4 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง นางสาวธัญลักษณ์ ปรือปรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
24 มิ.ย. 60 11:30:06
1117
การพัฒนาไส้กรอกข้าวคั่วกิ้งปลา
สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นางสาววรัญญา เฮงเจริญ
ศูนย์ OTOP ดอนไก่ดี
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
24 มิ.ย. 60 11:23:06
1118
ไม้กวาดดอกหญ้า
นางบัวผัน คำเครือ
76 ตำบลบุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง ว่าที่ ร.ต.สุกิจ ขัดชอนใบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
23 มิ.ย. 60 10:02:06
1119
การผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตร
นางธนพร บุตรแสน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด นางธนพร บุตรแสน
ศูนย์ อบต.สะอาดสมบูรณ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
22 มิ.ย. 60 10:49:06
1120
การทำน้ำมันไพลสดและการทำยาดมสมุนไพร
กลุ่มแม่บ้านตำบลเมืองแหง
หมู่ 2 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350 นางกฤษณฤดี หลุยจำวัล, นางสาวจุฬารัตน์ ยะกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
22 มิ.ย. 60 02:40:06
1121
ไม้กวาดดอกหญ้า
นางราตรี กิจสวัสดิ์
125 ม.3 ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายนกุล ตันไพบูลย์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
21 มิ.ย. 60 03:44:06
1122
การผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตร
นางธนพร บุตรแสน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 235 หมู่ 4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นางธนพร บุตรแสน
ศูนย์ อบต.สะอาดสมบูรณ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
20 มิ.ย. 60 12:20:06
1123
การเข้าช่อประธานดอกไม้จันทน์
นายทัตพล กรอบทอง
42 หมู่ 12 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายเกียรติศักดิ์ ดวงเพชร
ตำบลโพตลาดแก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
20 มิ.ย. 60 12:11:06
1124
การทำพานพุ่มดอกไม้ฉันทน์
นางสาวละม้าย เปี่ยมจิตร์
97 ซอยวัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 นายเกียรติศักดิ์ ดวงเพชร
ตำบลโพตลาดแก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
20 มิ.ย. 60 12:11:06
1125
พัฒนาแพ็คเก็จข้าวเครือบสมุนไพร
นางบรรจง รองแก้ว
302 ม.11 ต.ระเว อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ 34110 นางสาวรัตนา กลุ่มแก้ว
ศูนย์บ้านระเวใต้ หมู่ 2 ศาลาประชาคม SML
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
20 มิ.ย. 60 10:35:06
1126
การทำพวงหรีด
นางณัฐชานันท์ เพ็ชร์มะณี
100/35 ถนนพหลโยธิน ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 นายเกียรติศักดิ์ ดวงเพชร
ตำบลโพตลาดแก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
20 มิ.ย. 60 01:40:06
1127
การทำการบูร และบรรจุภัณฑ์
-
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี นางสาวมรกต วรรณดี
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
19 มิ.ย. 60 08:00:06
1128
ธุรกิจอาหารญี่ปุ่น (ซูชิ)
-
- อาจารย์ณัฐวิภา ปะวันโน
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
18 มิ.ย. 60 12:52:06
1129
ผลิตภัณฑ์ข้าวสารท้องถิ่นบ้านน้ำจืดน้อย
นายสมจิตต์ ชัมภูทนะ
33/1 ม.5 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง นางเมษา ลิ่มศิลา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
18 มิ.ย. 60 11:41:06
1130
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์
อบต.นาขุนไกร
ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยม
อบต.นาขุนไกร
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
18 มิ.ย. 60 11:33:06
1131
การทำพิมเสนน้ำ และบรรจุภัณฑ์
-
ถ.ชุมพร - ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร นางสาวมรกต วรรณดี
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
18 มิ.ย. 60 06:14:06
1132
พัฒนาบรรจุภัณฑ์พิมเสนน้ำ
นางสาวเดือนนภา วัฒนวงษ์
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นางสาวศุภรัสมิ์ เศรษฐโอฬารกิจ
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ศูนย์เทศบาลตำบลลำนารายณ์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
17 มิ.ย. 60 11:46:06
1133
พัฒนาบรรจุภัณฑ์นำ้ยาล้างจาน
นางสาวกาญจนา แก้วอ้น
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นางสาวบุหงา พึ่งธรรม
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ศูนย์เทศบาลตำบลลำนารายณ์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
17 มิ.ย. 60 10:49:06
1134
อุปกรณ์แพ็คกิ้ง
นายอุดรณ์ แจ่มจำรัส
โรงเรียนวัดหนองยาง นายภิญโญ ขำประดิษฐ์
โรงเรียนวัดหนองยาง
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
17 มิ.ย. 60 07:26:06
1135
อุปกรณ์แพ็คกิ้ง
นายอุดรณ์ แจ่มจำรัส
โรงเรียนวัดหนองยาง นายสุทธิพร คงเพ็ชร์
โรงเรียนวัดหนองยาง
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
17 มิ.ย. 60 07:12:06
1136
น้ำนมข้าวโพด
ชาวบ้านบ้านสบค่อม
ตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นางสาวอัมพิกา สุมา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
17 มิ.ย. 60 02:15:06
1137
พัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่ม
นางสาวศรีสุดา เรียนทำนา
ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นางสาวนภาศิริ สร้อยทิพย์
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ศูนย์เทศบาลตำบลลำนารายณ์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
15 มิ.ย. 60 10:56:06
1138
พัฒนาบรรจุภัณฑ์การบรูแฟนซี
นางสาวธนันญา ด้วงทอง
ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายอำพลศักดิ์ ดุงสูงเนิน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ศูนย์เทศบาลตำบลลำนารายณ์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
15 มิ.ย. 60 10:32:06
1139
การทำชาใบหม่อน
-
- นางสาวพยุงพร พุ่มคง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
13 มิ.ย. 60 09:02:06
1140
บรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป
นายนวมินทร์ เหงขุนทด
130/1557 หมู่ 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 นายเกียรติศักดิ์ ดวงเพชร
ตำบลโพตลาดแก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
13 มิ.ย. 60 02:42:06
1141
บรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์คอร์นเฟลคธัญพืช
นายนวมินทร์ เหงขุนทด
130/1557 หมู่ 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 นายเกียรติศักดิ์ ดวงเพชร
ตำบลโพตลาดแก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
13 มิ.ย. 60 02:07:06
1142
บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน
นายนภา แสงไชยราช
199/9 หมู่ 9 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย นายนภา แสงไชยราช
ศูนย์ตำบลคลองมะพลับ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
10 มิ.ย. 60 11:41:06
1143
กระเป๋าผ้า
ชาวบ้านบ้านสบค่อม
ตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นางพัชรินทร์ มีทรัพย์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
10 มิ.ย. 60 04:30:06
1144
ผงโรยข้าว
ชาวบ้านบ้านค่ากลาง
ตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นางสาวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
4 มิ.ย. 60 02:27:06
1145
ดอกไม้จันทร์
นางสาวกมลรัตน์ แก้วทองโต
22/2 หมู่ที่ 5 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก นางสาวกมลรัตน์ แก้วทองโต
วังพิกุล
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
4 มิ.ย. 60 02:16:06
1146
ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด
ชาวบ้านบ้านค่ากลาง
ตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นางสาวอารีย์ ชั่งชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
3 มิ.ย. 60 11:36:06
1147
ชาไหมข้าวโพด
ชาวบ้านบ้านทุ่งโจ้
ตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นางสาวนภษร จุ้ยอินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
28 พ.ค. 60 03:41:05
1148
ุยาหม่องเจล
ชาวบ้านบ้านทุ่งโจ้
บ้านทุ่งโจ้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นางสาวฉันทนา หอมขจร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
27 พ.ค. 60 03:48:05
1149
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานไม้ไผ่
ตำบลแม่สาคร
ตำบลแม่สาคร นายพูลสวัสดิ์ เหลาแตว
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
24 พ.ค. 60 09:45:05
1150
ออกแบบโลโก้ต่อยอดผลิตภัฑณ์ทองม้วน
กลุ่มสัมมาชีพชุมชน บ้านหนองแดง
ศูนย์พัฒนาสัมมาชีพชุมชนหนองแดง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี นายวราพล ละออสุวรรณ
ศูนย์ OTOP บ่อพลอย
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
8 พ.ค. 60 11:26:05
1151
ปลาร้าสับ
แม่บ้านกลุ่มปลาร้าดอนคา
ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นางฉวี ชินพัณณ์
ตำบลดอนคา
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
6 พ.ค. 60 11:40:05
จำนวน 1151 รายการ