Choose Skin
Fix it Center สำนักความร่วมมือ

ศูนย์บริการปฏิบัติงานวันนี้

ศูนย์บริการ สถานศึกษา
 เทศบาลตำบลบ้านแป้น วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
 ศูนย์ ตำบลควนกาหลง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
 ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
เพิ่มเติม...

แผนภูมิ จำนวนศูนย์บริการแยกตามภาค

แผนภูมิ จำนวนศูนย์บริการแยกตามประเภทสถานศึกษา

แผนภูมิ สถานศึกษาบริการซ่อมมาก 10 อันดับ