แสดงข้อมูล

ลำดับ ภาพศูนย์บริการ ชื่อศูนย์บริการ ซ่อม/ชิ้น สร้างอาชีพ พัฒนา จัดการข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
712 2 0
ศูนย์บริการอำเภอปากท่อ
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
เปิดศูนย์บริการ NO
642 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
เปิดศูนย์บริการ NO
597 4 6
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
เปิดศูนย์บริการ NO
587 6 6
ศูนย์ อบตหัวทะเล
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
เปิดศูนย์บริการ NO
568 0 1
เทศบาลตำบลศิลาดาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
เปิดศูนย์บริการ NO
565 1 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (องค์รักษ์)
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เปิดศูนย์บริการ NO
545 6 1
ณ ศูนย์อบต.สระจระเข้
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
เปิดศูนย์บริการ NO
538 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
เปิดศูนย์บริการ NO
503 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
501 4 10
ศูนย์ที่ 2 เขตพื้นที่เทศบาลเมืองกันตัง
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
เปิดศูนย์บริการ NO
500 1 0
ศูนย์บริการอำเภอสวนผึ้ง
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
เปิดศูนย์บริการ NO
500 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
เปิดศูนย์บริการ NO
495 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลถำ้รงค์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
เปิดศูนย์บริการ NO
486 1 1
เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
ปิดศูนย์บริการ YES
482 2 1
ที่ทำการชุมชนบ้านพลง
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
เปิดศูนย์บริการ NO
471 14 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
เปิดศูนย์บริการ NO
471 2 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ปิดศูนย์บริการ YES
463 12 4
ศูนย์ชุมชนธนินทร1
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ปิดศูนย์บริการ YES
450 3 3
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ปิดศูนย์บริการ YES
448 2 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 เทศบาลตำบลท่าวังทอง
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
เปิดศูนย์บริการ NO
448 5 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
ปิดศูนย์บริการ YES
441 2 3
เทศบาลตำบลเนินขาม
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
เปิดศูนย์บริการ NO
441 0 0
ณ ศูนย์โรงเรียนบ้านหนองปรือ
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
เปิดศูนย์บริการ NO
440 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
เปิดศูนย์บริการ NO
440 2 0
องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
เปิดศูนย์บริการ NO
438 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 เทศบาลตำบลสันป่าม่วง
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
เปิดศูนย์บริการ NO
435 6 3
ศูนย์ อบตห้วยยายจิ๋ว
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
เปิดศูนย์บริการ NO
434 1 0
ศูนย์เกาะลันตา
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
เปิดศูนย์บริการ NO
434 0 0
เทศบาลตำบลสร้างค้อ
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
เปิดศูนย์บริการ NO
430 1 1
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
เปิดศูนย์บริการ NO
430 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ปิดศูนย์บริการ YES
422 7 1
ศูนย์เทศบาลตำบลดงมะยาง
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
เปิดศูนย์บริการ NO
421 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
เปิดศูนย์บริการ NO
421 1 0
เทศบาลเมืองสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
เปิดศูนย์บริการ NO
420 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
เปิดศูนย์บริการ NO
419 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (บางพลับ)
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เปิดศูนย์บริการ NO
418 6 1
เทศบาลตำบลท่าลาน
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เปิดศูนย์บริการ NO
414 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
412 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ปิดศูนย์บริการ YES
409 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
เปิดศูนย์บริการ NO
408 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ปิดศูนย์บริการ YES
407 3 6
อบต.วัฒนานคร
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
เปิดศูนย์บริการ NO
407 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
เปิดศูนย์บริการ NO
406 2 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
เปิดศูนย์บริการ NO
405 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ปิดศูนย์บริการ YES
405 2 1
ศูนย์ อบต.บ้านแก้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
403 13 10
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
ปิดศูนย์บริการ YES
402 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
เปิดศูนย์บริการ NO
401 3 2
ณ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
เปิดศูนย์บริการ NO
396 2 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เขตอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
ปิดศูนย์บริการ YES
385 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ศูนย์ ตำบลหนองเทาใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ปิดศูนย์บริการ YES
384 2 1
ศูนย์ตำบลแม่ปะ(วิทยาลัยการอาชีพเถิน)
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
เปิดศูนย์บริการ NO
382 3 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ปิดศูนย์บริการ YES
381 3 7
เทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
เปิดศูนย์บริการ NO
380 2 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ปิดศูนย์บริการ YES
380 3 5
องค์การบริหารส่วนตำบลบานา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ปิดศูนย์บริการ YES
380 2 2
บ้านหนองชุมเเสง ต.หนองใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
เปิดศูนย์บริการ NO
379 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ปิดศูนย์บริการ YES
379 0 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เปิดศูนย์บริการ NO
376 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
เปิดศูนย์บริการ NO
373 1 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
เปิดศูนย์บริการ NO
373 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ปิดศูนย์บริการ YES
372 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
เปิดศูนย์บริการ NO
371 3 5
เทศบาลตำบลดอนศิลา
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
เปิดศูนย์บริการ NO
369 2 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลม่วงน้อย
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
เปิดศูนย์บริการ NO
369 1 1
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand ๔.๐)
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ปิดศูนย์บริการ YES
368 0 1
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
ปิดศูนย์บริการ YES
366 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอาษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
เปิดศูนย์บริการ NO
365 0 0
เทศบาลเมืองพิชัย
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ปิดศูนย์บริการ YES
364 0 0
เทศบาลตำบลตลาดน้อย
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เปิดศูนย์บริการ NO
364 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ปิดศูนย์บริการ YES
362 2 6
ชุมชนเจริญพัฒนาถาวร
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
เปิดศูนย์บริการ NO
361 9 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
เปิดศูนย์บริการ NO
360 1 0
เทศบาลตำบลดงป่าคำ จังหวัดพิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ปิดศูนย์บริการ YES
360 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ปิดศูนย์บริการ YES
360 7 4
ศูนย์ตำบลแม่วะ(วิทยาลัยการอาชีพเถิน)
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
เปิดศูนย์บริการ NO
356 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ปิดศูนย์บริการ YES
354 3 4
ตำบลหมูม้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
เปิดศูนย์บริการ NO
353 2 1
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองฝ้าย
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
352 0 0
ศูนย์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระปุ
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
351 9 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
เปิดศูนย์บริการ NO
351 4 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
เปิดศูนย์บริการ NO
350 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ปิดศูนย์บริการ YES
350 2 4
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
เปิดศูนย์บริการ NO
349 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ปิดศูนย์บริการ YES
349 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
เปิดศูนย์บริการ NO
347 2 0
เทศบาลตำบลชะแล้
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
เปิดศูนย์บริการ NO
344 2 2
ศูนย์เทศบาลตำบลบะหว้า
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
ปิดศูนย์บริการ YES
343 1 1
ศูนย์ตำบลบ้านไร่และบ้านนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
เปิดศูนย์บริการ NO
342 0 1
เทศบาลตำบลโคกสี
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ปิดศูนย์บริการ YES
342 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ปิดศูนย์บริการ YES
341 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลบางระกำเมืองใหม่
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ปิดศูนย์บริการ YES
341 6 6
เทศบาลตำบลหนองหมู
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
เปิดศูนย์บริการ NO
340 1 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลสนามคลี
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
เปิดศูนย์บริการ NO
340 6 6
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทศบาลตำบลท่าศาลา
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
340 1 1
โครงการศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
เปิดศูนย์บริการ NO
340 4 4
โรงเรียนบ้านกาตองและ โรงเรียนบ้านปาแดรู
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ปิดศูนย์บริการ YES
340 2 2
ศูนย์กำแพงแสน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
เปิดศูนย์บริการ NO
339 2 1
ศูนบริการเทศบาลตำบลแม่โป่ง
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
เปิดศูนย์บริการ NO
339 0 0
ศูนย์ที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
ปิดศูนย์บริการ YES
338 2 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบะ
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
เปิดศูนย์บริการ NO
337 0 0
เทศบาลตำบลทางพูน
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เปิดศูนย์บริการ NO
336 3 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
336 1 0
ชุมชนคลองพลับพลา
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
เปิดศูนย์บริการ NO
336 9 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
เปิดศูนย์บริการ NO
335 1 3
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ปิดศูนย์บริการ YES
335 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
เปิดศูนย์บริการ NO
335 4 0
ศูนย์ อบต.เหล่าหมี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
เปิดศูนย์บริการ NO
334 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ปิดศูนย์บริการ YES
333 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทาม
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
เปิดศูนย์บริการ NO
333 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
เปิดศูนย์บริการ NO
333 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
333 2 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เขตอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
ปิดศูนย์บริการ YES
332 1 4
บ้านศรีบุญเรือง ต.เสาเล้า
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
เปิดศูนย์บริการ NO
332 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
ปิดศูนย์บริการ YES
331 2 5
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ปิดศูนย์บริการ YES
331 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ศูนย์ ตำบลโคกสว่าง
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ปิดศูนย์บริการ YES
331 2 1
ตำบลดงลาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
เปิดศูนย์บริการ NO
330 2 1
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
329 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
เปิดศูนย์บริการ NO
329 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
เปิดศูนย์บริการ NO
329 1 0
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ปิดศูนย์บริการ YES
328 6 5
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
เปิดศูนย์บริการ NO
328 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
ปิดศูนย์บริการ YES
327 1 1
ศูนย์ตำบลกุดธาตุ
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
เปิดศูนย์บริการ NO
326 0 1
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านแปะ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ปิดศูนย์บริการ YES
326 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
เปิดศูนย์บริการ NO
325 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ปิดศูนย์บริการ YES
324 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
เปิดศูนย์บริการ NO
324 2 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ปิดศูนย์บริการ YES
323 3 1
ศูนย์บริการเทศบาลตำบลท่างิ้ว
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ปิดศูนย์บริการ YES
322 3 4
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงและองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
เปิดศูนย์บริการ NO
321 0 0
องค์การบริิหารส่วนตำบลหนองโรง
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
เปิดศูนย์บริการ NO
321 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
เปิดศูนย์บริการ NO
321 1 4
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
เปิดศูนย์บริการ NO
320 3 2
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทศบาลเมืองบ้านหมี่
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
319 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลโนนสูง
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
เปิดศูนย์บริการ NO
319 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
เปิดศูนย์บริการ NO
319 1 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วัดสันตยาราม วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
เปิดศูนย์บริการ NO
318 0 0
ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
เปิดศูนย์บริการ NO
318 11 1
ศูนย์บริการตำบลไร่อ้อย
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
เปิดศูนย์บริการ NO
317 1 1
ศูนย์ไสไทย
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
เปิดศูนย์บริการ NO
317 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
เปิดศูนย์บริการ NO
316 0 2
ตำบลขอนแก่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
เปิดศูนย์บริการ NO
316 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มเก่า
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
ปิดศูนย์บริการ YES
316 1 1
ศูนย์เกาะศรีบอยา
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
เปิดศูนย์บริการ NO
315 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ปิดศูนย์บริการ YES
315 6 5
ศูนย์ซ่อม Fix IT Center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
เปิดศูนย์บริการ NO
315 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
เปิดศูนย์บริการ NO
315 3 2
บ้านกุดขอนเเก่น ต.กุงเก่า
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
เปิดศูนย์บริการ NO
313 1 1
เทศบาลตำบลท่าแค
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ปิดศูนย์บริการ YES
313 2 1
เทศบาลตำบลนาโหนด
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ปิดศูนย์บริการ YES
313 1 0
ศูนย์บริการ ณ องค์การบริหารตำบลชิงโค
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
เปิดศูนย์บริการ NO
312 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
312 2 1
ศูนย์ อบต.ป่าไร่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
เปิดศูนย์บริการ NO
311 1 1
ศูนย์ชุมชนรักษ์คลองบางพระ
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ปิดศูนย์บริการ YES
311 1 1
ตำบลท่าลาด
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
เปิดศูนย์บริการ NO
310 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ปิดศูนย์บริการ YES
309 7 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
309 3 1
ศูนย์เทศบาลตำบลหาดคำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
เปิดศูนย์บริการ NO
309 4 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
เปิดศูนย์บริการ NO
308 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
เปิดศูนย์บริการ NO
308 8 1
เทศบาลตำบลหลักเมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
308 4 4
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
เปิดศูนย์บริการ NO
308 1 1
ศูนย์บริการ ตำบลหนองโสน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
เปิดศูนย์บริการ NO
307 0 0
เทศบาลตำบลกองควาย
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ปิดศูนย์บริการ YES
307 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
ปิดศูนย์บริการ YES
307 1 1
เทศบาลตำบลวังชัย
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
เปิดศูนย์บริการ NO
307 1 4
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
เปิดศูนย์บริการ NO
306 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
เปิดศูนย์บริการ NO
306 1 1
ศูนบริการเทศบาลตำบลออนเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
เปิดศูนย์บริการ NO
305 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลทาสบชัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
เปิดศูนย์บริการ NO
305 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
เปิดศูนย์บริการ NO
305 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ปิดศูนย์บริการ YES
305 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
เปิดศูนย์บริการ NO
304 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลนาทัน
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
เปิดศูนย์บริการ NO
304 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
เปิดศูนย์บริการ NO
304 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลสงเปลือย
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
ปิดศูนย์บริการ YES
304 1 1
ศูนย์ซ่อม Fix IT Center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
เปิดศูนย์บริการ NO
303 3 2
ศูนย์เทศบาลตำบลพระธาตุบังพวน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
เปิดศูนย์บริการ NO
302 1 1
ศิลาลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
ปิดศูนย์บริการ YES
302 2 1
ศูนย์เทศบาลตำบลศรีบัวบาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
เปิดศูนย์บริการ NO
302 1 1
ศูนย์ซ่อม Fix IT Center ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
เปิดศูนย์บริการ NO
302 3 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
ปิดศูนย์บริการ YES
302 6 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ปิดศูนย์บริการ YES
302 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ปิดศูนย์บริการ YES
302 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลกำพวน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
เปิดศูนย์บริการ NO
302 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
301 5 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
เปิดศูนย์บริการ NO
301 2 1
ศูนย์ที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
ปิดศูนย์บริการ YES
301 2 5
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ปิดศูนย์บริการ YES
301 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
301 2 1
ศูนย์วัดวังลึก หมู่ 1
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
เปิดศูนย์บริการ NO
301 3 1
วัดกระทุ่มแพ้ว
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ปิดศูนย์บริการ YES
301 1 1
ศูนย์องการบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
เปิดศูนย์บริการ NO
301 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
เปิดศูนย์บริการ NO
301 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ปิดศูนย์บริการ YES
301 1 1
บ้านคอกวัว ตำบลหนองกระทุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
เปิดศูนย์บริการ NO
300 0 1
ศูนย์เทศบาลตำบลมหาราช
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
เปิดศูนย์บริการ NO
300 1 1
ราษีไศล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
ปิดศูนย์บริการ YES
300 1 1
เทศบาลตำบลคูเมือง
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ปิดศูนย์บริการ YES
300 0 0
ศูนย์วัดทองพุ่มพวง
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
298 0 0
องค์การบริหารส่วนตำลคำด้วง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
เปิดศูนย์บริการ NO
298 1 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
เปิดศูนย์บริการ NO
298 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลท่ายาง

เปิดศูนย์บริการ NO
298 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลโพนแพง
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
ปิดศูนย์บริการ YES
297 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ (โรงเรียนบ้านนาทะเล)
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
เปิดศูนย์บริการ NO
296 1 4
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
เปิดศูนย์บริการ NO
296 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
295 5 1
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ตรา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ปิดศูนย์บริการ YES
294 6 6
ศูนย์บริการตำบลพญาแมน
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
เปิดศูนย์บริการ NO
294 3 1
ศูนย์พร่อน
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
เปิดศูนย์บริการ NO
293 0 1
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ปิดศูนย์บริการ YES
292 1 4
เทศบาลหาดท่าเสา
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
เปิดศูนย์บริการ NO
292 2 0
ศูนย์เทศบาลตำบลเมืองยาว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เปิดศูนย์บริการ NO
292 1 7
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
เปิดศูนย์บริการ NO
290 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
เปิดศูนย์บริการ NO
289 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลนาเหรง
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
เปิดศูนย์บริการ NO
286 1 1
เทศบาลตำบลบางขุด
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
เปิดศูนย์บริการ NO
285 3 0
ศูนย์หมู่ที่ 6 บ้านปากด่าน ตำบลเลม็ด
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
เปิดศูนย์บริการ NO
284 0 0
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ปิดศูนย์บริการ YES
283 8 3
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต.บ้านกลาง
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
เปิดศูนย์บริการ NO
281 1 2
หมู่บ้านเคหะธานี 2
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
เปิดศูนย์บริการ NO
279 0 0
ณ เทศบาลเมืองม่วงงาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
เปิดศูนย์บริการ NO
278 2 2
วัดตะดอบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
เปิดศูนย์บริการ NO
278 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลสามกอ
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
เปิดศูนย์บริการ NO
276 1 1
ศูนย์ที่ 1 เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
เปิดศูนย์บริการ NO
275 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
273 1 0
ศูนย์ บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
เปิดศูนย์บริการ NO
273 0 0
เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
เปิดศูนย์บริการ NO
271 19 1
ศูนย์ Fix it Center เทศบาลหนองบัว
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
270 6 2
ศูนย์เทศบาลตำบลพรหมโลก
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
เปิดศูนย์บริการ NO
269 2 1
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำปลีก
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
เปิดศูนย์บริการ NO
267 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดพิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ปิดศูนย์บริการ YES
266 1 1
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ปิดศูนย์บริการ YES
263 1 3
โรงเรียนบ้านตาชี
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ปิดศูนย์บริการ YES
263 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ปิดศูนย์บริการ YES
262 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ปิดศูนย์บริการ YES
261 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เปิดศูนย์บริการ NO
259 0 1
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง(โรงเรียนบ้านวังไม้แดง)
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ปิดศูนย์บริการ YES
259 3 3
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
เปิดศูนย์บริการ NO
259 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
เปิดศูนย์บริการ NO
259 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
เปิดศูนย์บริการ NO
259 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
เปิดศูนย์บริการ NO
258 0 0
บ้านไร่พรง
วิทยาลัยเทคนิคตราด
เปิดศูนย์บริการ NO
258 0 0
ศูนย์ตำบลแสมสาร
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
เปิดศูนย์บริการ NO
257 4 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
เปิดศูนย์บริการ NO
257 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
เปิดศูนย์บริการ NO
256 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
ปิดศูนย์บริการ YES
256 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
เปิดศูนย์บริการ NO
256 0 0
ชุมชนหมู่บ้านบางบอนการ์เด้นวิลล์ โครงการ 1
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
เปิดศูนย์บริการ NO
253 0 6
โรงเรียนวัดชลธีพฤษาราม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
เปิดศูนย์บริการ NO
250 0 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
เปิดศูนย์บริการ NO
249 1 1
ที่ว่าการอำเภอบางแพ
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
249 4 4
เทศบาลตำบลช่องลม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
เปิดศูนย์บริการ NO
248 1 1
ศูนย์ตำบลบ้านต้อง
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
เปิดศูนย์บริการ NO
247 0 0
สำนักงานเทศบาลตำบลสนามไชย
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ปิดศูนย์บริการ YES
245 3 3
ศูนย์เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ปิดศูนย์บริการ YES
244 6 6
เทศบาลเมืองนครปฐม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
เปิดศูนย์บริการ NO
244 9 1
โรงเรียนบ้านคชศิลา
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ปิดศูนย์บริการ YES
244 2 2
ชุมชน อบต. เมืองไผ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
เปิดศูนย์บริการ NO
243 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
เปิดศูนย์บริการ NO
243 0 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
เปิดศูนย์บริการ NO
242 1 2
ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
เปิดศูนย์บริการ NO
241 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
239 5 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
เปิดศูนย์บริการ NO
239 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลธนู
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
ปิดศูนย์บริการ YES
238 2 8
ศูนย์เทศบาลตำบลกันทรอม
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
เปิดศูนย์บริการ NO
237 1 1
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
เปิดศูนย์บริการ NO
237 28 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
ปิดศูนย์บริการ YES
236 3 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
เปิดศูนย์บริการ NO
236 8 1
เทศบาลตำบลเคียนซา
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
236 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
เปิดศูนย์บริการ NO
236 1 2
ศูนย์บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล
วิทยาลัยการอาชีพสอง
เปิดศูนย์บริการ NO
235 5 3
เทศบาลตำบลแคน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
235 2 5
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
ปิดศูนย์บริการ YES
233 5 1
องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาหมอก
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ปิดศูนย์บริการ YES
232 1 1
ศูนย์โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ ตำบลหนองปลาสะวาย
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
ปิดศูนย์บริการ YES
232 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
ปิดศูนย์บริการ YES
232 2 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต.พิเทน
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
เปิดศูนย์บริการ NO
231 2 2
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ห้วยพิชัย
วิทยาลัยเทคนิคเลย
เปิดศูนย์บริการ NO
229 1 0
ศูนย์เทศบาลตำบลแหลมสัก
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
เปิดศูนย์บริการ NO
229 3 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
เปิดศูนย์บริการ NO
228 2 1
ศูนย์เทศบาลตำบลสองสลึง
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
เปิดศูนย์บริการ NO
228 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ปิดศูนย์บริการ YES
228 6 4
ศูนย์บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
วิทยาลัยการอาชีพสอง
เปิดศูนย์บริการ NO
227 5 3
ศูนย์ fix it center ตำบลกอตอตือร๊ะ
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
เปิดศูนย์บริการ NO
227 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
วิทยาลัยการอาชีพพล
เปิดศูนย์บริการ NO
226 3 0
สำนักงานเทศบาลปากบาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
225 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตำบลพุนาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
เปิดศูนย์บริการ NO
224 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
เปิดศูนย์บริการ NO
224 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
223 1 3
ศูนย์ fix it center เทศบาลตำบลโกตาบารู
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
เปิดศูนย์บริการ NO
222 0 0
ศูนย์ที่ 1 ชุมนมหอไตร
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
เปิดศูนย์บริการ NO
222 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ณ อาคารอเนกประสงค์หนองนกปีกกา
วิทยาลัยเทคนิคตาก
เปิดศูนย์บริการ NO
221 0 0
เทศบาลตำบลเมืองเวียง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
เปิดศูนย์บริการ NO
221 1 1
ศูนย์เทศบาลนครสงขลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
เปิดศูนย์บริการ NO
220 6 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
เปิดศูนย์บริการ NO
219 1 1
ตำบลเวินพระบาท
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
เปิดศูนย์บริการ NO
219 0 0
โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
เปิดศูนย์บริการ NO
219 1 0
โครงการศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
เปิดศูนย์บริการ NO
219 3 3
ศูนย์บ้านชุมแสง
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
เปิดศูนย์บริการ NO
218 2 0
ศูนย์ อบต.หนองปลิง
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
เปิดศูนย์บริการ NO
217 1 1
ศูนย์ อบต.คลองเคียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
เปิดศูนย์บริการ NO
215 2 1
ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบล รุ่งระวี
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
เปิดศูนย์บริการ NO
213 2 1
ชุมชุนตลาดหนองแขม
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
เปิดศูนย์บริการ NO
212 0 6
ศูนย์บ้านสำนักเนียน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
เปิดศูนย์บริการ NO
211 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
เปิดศูนย์บริการ NO
211 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
เปิดศูนย์บริการ NO
210 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
เปิดศูนย์บริการ NO
210 0 1
เคหะชุมชนจังหวัดสุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
เปิดศูนย์บริการ NO
209 0 0
หมู่ที่ 5 ต.ตากแดด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ปิดศูนย์บริการ YES
209 4 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
เปิดศูนย์บริการ NO
208 1 4
เทศบาลตำบลโคกสะอาด
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
ปิดศูนย์บริการ YES
207 2 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
เปิดศูนย์บริการ NO
205 0 0
ศูนย์ อบต.กุดเค้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
เปิดศูนย์บริการ NO
205 3 3
หมู่ที่ 7 ต.บ้านนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ปิดศูนย์บริการ YES
205 4 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (บ้านพราน)
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เปิดศูนย์บริการ NO
204 6 1
เทศบาลตำบลวัดประดู่
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
203 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ปิดศูนย์บริการ YES
203 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
เปิดศูนย์บริการ NO
203 4 1
ศูนย์บริการทุ่งนุ้ย
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
เปิดศูนย์บริการ NO
202 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ปิดศูนย์บริการ YES
202 9 1
ศูนย์ตำบลคลองมะพลับ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
เปิดศูนย์บริการ NO
202 8 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
202 2 4
ศูนย์บ้านดอนใคร
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
เปิดศูนย์บริการ NO
201 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ปิดศูนย์บริการ YES
201 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ณ ศาลาประชาคมบ้านเด่นสันทราย
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
เปิดศูนย์บริการ NO
201 3 2
ศูนย์บริการเทศบาลตำบลบ่อพลอย
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
เปิดศูนย์บริการ NO
200 2 0
ศูนย์ตำบลป่าไม้งาม
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
เปิดศูนย์บริการ NO
199 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
เปิดศูนย์บริการ NO
198 0 0
ศูนย์ชุมชนห้วยโป่งใน 2
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
เปิดศูนย์บริการ NO
198 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
เปิดศูนย์บริการ NO
197 0 1
ศูนย์วัดเชิงเขา
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
197 0 0
ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 8 (บ้านแหลมกรวด)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
เปิดศูนย์บริการ NO
196 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ปิดศูนย์บริการ YES
196 1 1
ศูนย์ รังกาใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ปิดศูนย์บริการ YES
195 1 1
ศูนย์ตำบลถ้ำเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
เปิดศูนย์บริการ NO
194 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลเทพราช
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
เปิดศูนย์บริการ NO
191 2 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
เปิดศูนย์บริการ NO
191 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทศบาลตำบล จ.ป.ร.
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
191 2 2
ศูนย์ที่ ๑ วัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย)
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
เปิดศูนย์บริการ NO
190 0 0
ศูนย์ที่ 2 ณ ศาลาหมู่บ้านโคกคราม ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ปิดศูนย์บริการ YES
189 1 2
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
เปิดศูนย์บริการ NO
189 2 1
ชุมชนวัดทองเนียม
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
เปิดศูนย์บริการ NO
189 0 5
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ปิดศูนย์บริการ YES
188 4 6
ศูนย์บริการบ้านทุ่งวิมาน
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
เปิดศูนย์บริการ NO
188 0 0
ศูนย์ชุมชนหนองหวายโสม
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
เปิดศูนย์บริการ NO
187 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
185 17 4
เทศบาลตำบลท่าระหัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
184 3 3
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
เปิดศูนย์บริการ NO
183 9 0
ศูนย์บรืการเทศบาลตำบลหนองบอน
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
เปิดศูนย์บริการ NO
183 2 0
อบต.ทุ่งคาโงก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
เปิดศูนย์บริการ NO
183 4 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
182 7 1
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
ปิดศูนย์บริการ YES
182 1 1
เทศบาลตำบลพิมพา
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
เปิดศูนย์บริการ NO
181 0 0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยอบต.เกษมทรัพย์
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
เปิดศูนย์บริการ NO
181 1 1
ศูนย์สงยาง
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
เปิดศูนย์บริการ NO
181 1 0
ชุมชน อบต. ทับพริก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
เปิดศูนย์บริการ NO
179 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
เปิดศูนย์บริการ NO
177 1 0
ตำบลหนองกินเพล
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
เปิดศูนย์บริการ NO
177 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบล พันลาน
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
เปิดศูนย์บริการ NO
177 4 1
ศูนย์โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
เปิดศูนย์บริการ NO
177 1 1
ศูนย์ตำบลสัตหีบ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
เปิดศูนย์บริการ NO
174 4 1
ศูนย์อบต.หนองขาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
173 1 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ปิดศูนย์บริการ YES
172 3 1
โครงการขยายบทบาทศูนย์ฝึกอาชีพชุมพน (Fix It Center) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
เปิดศูนย์บริการ NO
172 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ปิดศูนย์บริการ YES
171 0 1
วัดถำ้โกบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
เปิดศูนย์บริการ NO
170 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
เปิดศูนย์บริการ NO
169 1 1
ศูนย์ Fix it Center อบต.หนองนาคำ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
169 1 2
ศูนย์บริการตำบลนาตาล
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
เปิดศูนย์บริการ NO
169 2 1
ศูนย์ตำบลเซกา
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
เปิดศูนย์บริการ NO
168 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่บ้านใหม่นิคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
168 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ปิดศูนย์บริการ YES
166 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
166 1 2
บ้านโป่งศรีนคร ต.โรงช้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เปิดศูนย์บริการ NO
166 0 0
เทศบาลเมืองชะอำ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2
ปิดศูนย์บริการ YES
166 1 1
เทศบาลตำบลจันดุม
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
เปิดศูนย์บริการ NO
166 3 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ปิดศูนย์บริการ YES
166 1 0
ศูนย์ที่ 2 ตำบลมะค่า
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ปิดศูนย์บริการ YES
166 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลซำ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
เปิดศูนย์บริการ NO
166 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
เปิดศูนย์บริการ NO
165 2 1
เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
เปิดศูนย์บริการ NO
165 1 2
เทศบาลตำบลสระกระโจม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
164 3 3
บ้านท้ายวัง
วิทยาลัยเทคนิคตราด
เปิดศูนย์บริการ NO
163 1 0
ศูนย์ตำบลกลางใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
161 4 0
ศูนย์ที่ 3 ณ วัดพังยอม ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ปิดศูนย์บริการ YES
161 1 3
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโอ่ง
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
เปิดศูนย์บริการ NO
160 1 1
ศูนย์ชุมชนบ้านช้างและชุมชนโพธิ์ทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
160 7 1
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ปิดศูนย์บริการ YES
160 1 1
ศูนย์ สัมฤทธิ์
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ปิดศูนย์บริการ YES
160 1 1
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ปิดศูนย์บริการ YES
159 1 1
ศูนย์ชุมชนสุโขทัยนคร 3 ตำบลเมืองเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
เปิดศูนย์บริการ NO
159 0 1
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลควร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
เปิดศูนย์บริการ NO
158 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
เปิดศูนย์บริการ NO
158 3 4
ศูนย์บ้านหนองกุง
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
เปิดศูนย์บริการ NO
158 1 0
ศูนย์องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลสงเปือย
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
เปิดศูนย์บริการ NO
156 0 0
ศูนย์ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ปิดศูนย์บริการ YES
155 1 1
ตำบลทุ่งนาไทย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
155 2 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
เปิดศูนย์บริการ NO
154 3 1
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2
ปิดศูนย์บริการ YES
154 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
153 2 1
ศูนย์วัดท่าลาด
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
153 0 3
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
เปิดศูนย์บริการ NO
153 1 1
ศูนย์บริการเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
เปิดศูนย์บริการ NO
151 17 5
ศูนย์อำเภอกัลยาณิวัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ปิดศูนย์บริการ YES
150 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ปิดศูนย์บริการ YES
148 3 1
ศูนย์ อบต.ปกาสัย
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
เปิดศูนย์บริการ NO
148 3 0
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
เปิดศูนย์บริการ NO
147 0 1
โรงเรียนบ้านลิพัง
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
เปิดศูนย์บริการ NO
147 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนบ้านมะกอก
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ปิดศูนย์บริการ YES
146 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
เปิดศูนย์บริการ NO
145 3 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
144 0 1
ศูนย์บริการตำบลดอนไก่ดี
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
เปิดศูนย์บริการ NO
143 0 0
โครงการขยายบทบาทศูนย์ฝึกอาชีพชุมพน (Fix It Center) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
เปิดศูนย์บริการ NO
143 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ณ โรงเรียนบ้านปงเคียน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
เปิดศูนย์บริการ NO
143 3 2
ศูนย์ fix it center ตำบลวังพญา
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
เปิดศูนย์บริการ NO
142 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
เปิดศูนย์บริการ NO
142 2 1
ศูนย์เทศบาลตำบลตาเกา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
141 1 3
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
141 0 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ปิดศูนย์บริการ YES
141 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ศรีสองรัก
วิทยาลัยเทคนิคเลย
เปิดศูนย์บริการ NO
138 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
เปิดศูนย์บริการ NO
138 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
ปิดศูนย์บริการ YES
138 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
เปิดศูนย์บริการ NO
137 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
เปิดศูนย์บริการ NO
136 3 1
ศูนย์บ้านสมศรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
เปิดศูนย์บริการ NO
136 2 1
เทศบาลตำบลนายาง
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2
ปิดศูนย์บริการ YES
135 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ปิดศูนย์บริการ YES
135 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
134 1 1
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
เปิดศูนย์บริการ NO
134 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
เปิดศูนย์บริการ NO
134 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
133 5 5
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2 บ้านปุงยาม
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
เปิดศูนย์บริการ NO
133 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
เปิดศูนย์บริการ NO
132 1 0
ศูนย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
131 1 0
ศาลาประชาคมบ้านนา
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ปิดศูนย์บริการ YES
130 1 1
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ปิดศูนย์บริการ YES
130 1 4
ศูนย์เทศบาลตำบลโนนฆ้อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
เปิดศูนย์บริการ NO
129 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
เปิดศูนย์บริการ NO
129 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ปิดศูนย์บริการ YES
127 1 2
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
เปิดศูนย์บริการ NO
127 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ปิดศูนย์บริการ YES
126 0 1
ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบล ยางชุมใหญ่
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
เปิดศูนย์บริการ NO
125 3 1
(Fix it Center Thailand ๔.๐) เทศบาลตำบลวังทอง
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
เปิดศูนย์บริการ NO
125 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
ปิดศูนย์บริการ YES
124 3 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ตำบลนาบัว
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
เปิดศูนย์บริการ NO
123 1 1
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลออย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
เปิดศูนย์บริการ NO
122 1 1
ศูนย์ อบต.หนองแปน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
เปิดศูนย์บริการ NO
120 2 3
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
เปิดศูนย์บริการ NO
120 28 0
หมู่บ้านปรังกาสี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขนุน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ปิดศูนย์บริการ YES
119 6 4
ศูนย์บ้านยางแดง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เปิดศูนย์บริการ NO
118 1 2
ศูนย์องค์บริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง
วิทยาลัยการอาชีพพล
เปิดศูนย์บริการ NO
118 2 2
ศูนย์ตำบลนาคำใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
117 0 0
โรงเรียนบ้านทับช้าง ม.5 ตำบลตะโก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
เปิดศูนย์บริการ NO
116 0 1
ศูนย์ตำบลห้วยชมภู
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
เปิดศูนย์บริการ NO
114 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) เทศบาลตำบลนาชะอัง
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ปิดศูนย์บริการ YES
113 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
เปิดศูนย์บริการ NO
113 0 0
เทศบาลตำบลบ้านดอน
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
เปิดศูนย์บริการ NO
112 2 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ตำบลยางโกลน
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
เปิดศูนย์บริการ NO
112 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบล กม.5 (อ่าวน้อยนิคม)
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ปิดศูนย์บริการ YES
112 3 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
วิทยาลัยการอาชีพพล
เปิดศูนย์บริการ NO
112 4 3
ศูนย์บ้านปากรอใน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เปิดศูนย์บริการ NO
111 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
เปิดศูนย์บริการ NO
111 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตาล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
109 7 1
ศูนย์บริการหนองนกทา
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
เปิดศูนย์บริการ NO
106 1 1
อบต.คลองขนาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
เปิดศูนย์บริการ NO
106 0 0
ศูนย์องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
เปิดศูนย์บริการ NO
104 1 0
ศูนย์เทศบาลตำบลแสงสว่าง
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
เปิดศูนย์บริการ NO
102 1 1
ศูนย์บ้านคลองกั่ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เปิดศูนย์บริการ NO
102 1 2
ศูนย์ว่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) เทศบาลตำบลสะพลี
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ปิดศูนย์บริการ YES
98 1 1
ศูนย์บริการอำเภอมะนัง
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
เปิดศูนย์บริการ NO
97 0 0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยเทศบาลลำนางแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
เปิดศูนย์บริการ NO
97 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ปิดศูนย์บริการ YES
96 6 6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหนองชากแง้ว
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ปิดศูนย์บริการ YES
94 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
เปิดศูนย์บริการ NO
91 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบล บางเคียน
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
เปิดศูนย์บริการ NO
90 3 1
โรงเรียนพนมเบญจา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
เปิดศูนย์บริการ NO
90 0 0
ศูนย์บ้านหนองหว้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
เปิดศูนย์บริการ NO
87 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
86 2 1
ศูนย์ อบต.หนองทะเล
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
เปิดศูนย์บริการ NO
86 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
เปิดศูนย์บริการ NO
86 0 0
ศุนย์ประชุมรัชกิจประการ เทศบาลตำบลป่าบอน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
เปิดศูนย์บริการ NO
86 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในเขตบางพลัด 4 ชุมชน ศูนย์ที่ 1
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
เปิดศูนย์บริการ NO
85 1 0
ศูนย์ชุมชนวัดจันทร์
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
85 8 6
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
เปิดศูนย์บริการ NO
83 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
เปิดศูนย์บริการ NO
82 1 1
ศูนย์บ้านหินลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
เปิดศูนย์บริการ NO
78 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
เปิดศูนย์บริการ NO
78 2 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
เปิดศูนย์บริการ NO
76 2 8
ศูนย์บ้านหนองปรือกันยาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
เปิดศูนย์บริการ NO
76 2 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
75 5 5
ศูนย์เทศบาลตำบลแม่กา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
เปิดศูนย์บริการ NO
75 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ณ โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์
วิทยาลัยเทคนิคตาก
เปิดศูนย์บริการ NO
71 0 0
ศูนย์ อบต.กระบี่น้อย
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
เปิดศูนย์บริการ NO
71 3 0
เทศบาลตำบลพลวงสองนาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
69 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลท่าลี่
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
เปิดศูนย์บริการ NO
67 0 0
ศูนย์ตำบลห้วยไร่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
เปิดศูนย์บริการ NO
65 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
เปิดศูนย์บริการ NO
64 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
เปิดศูนย์บริการ NO
63 1 0
ศูนย์ตำบลกกแดง ตำบลร่มเกล้า ตำบลนากอก
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
เปิดศูนย์บริการ NO
61 0 0
อบต.วรนคร
วิทยาลัยการอาชีพปัว
เปิดศูนย์บริการ NO
59 0 0
หมู่บ้านอู่ล่อง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขนุน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ปิดศูนย์บริการ YES
55 3 3
บ้านตังกอและบ้านสระบัว
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
เปิดศูนย์บริการ NO
53 0 0
ศูนย์โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
50 3 1
ศูนย์เทศบาลตำบลบางยี่งรงค์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
เปิดศูนย์บริการ NO
47 0 0
ศูนย์บริการ (Fix it Center Thailand ๔.๐) เทศบาลท่าขุนราม
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
เปิดศูนย์บริการ NO
47 0 0
ศูนย์เม็กดำ
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
เปิดศูนย์บริการ NO
45 0 0
ชุมชน อบต. ผ่านศึก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
เปิดศูนย์บริการ NO
43 0 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ปิดศูนย์บริการ YES
41 6 8
ศูนย์บันนังสตา
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
เปิดศูนย์บริการ NO
40 0 1
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
39 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เปิดศูนย์บริการ NO
36 0 0
ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
เปิดศูนย์บริการ NO
34 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลที่วัง
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
เปิดศูนย์บริการ NO
31 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลสะแก
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
เปิดศูนย์บริการ NO
30 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
เปิดศูนย์บริการ NO
28 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลอมก๋อย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เปิดศูนย์บริการ NO
27 6 12
บ้านใคร่นุ่น ต.มะค่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
เปิดศูนย์บริการ NO
25 0 0
เทศบาลพิมลราชเคลื่อนที่ สัญจร
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
24 0 0
ตลาดประชารัฐ ณ ตำบลคลองเฉลิม
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
เปิดศูนย์บริการ NO
19 0 0
วัดขนงพระเหนือ
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
เปิดศูนย์บริการ NO
18 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เปิดศูนย์บริการ NO
13 3 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
เปิดศูนย์บริการ NO
13 0 0
ศูนย์โรงเรียนบ้านท่าเสลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
12 2 1
ศูนย์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
11 0 0
ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
เปิดศูนย์บริการ NO
11 1 0
ศูนย์เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
เปิดศูนย์บริการ NO
10 2 0
ศูนย์วัดนาป่าคาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
เปิดศูนย์บริการ NO
9 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
เปิดศูนย์บริการ NO
9 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
เปิดศูนย์บริการ NO
7 0 0
ตำบลสารจิตร
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
เปิดศูนย์บริการ NO
5 0 0
โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกูล
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
5 1 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนบ้านหุบกระพง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
5 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center Thailand 4.0 ) ประจำปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
เปิดศูนย์บริการ NO
5 2 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

เปิดศูนย์บริการ NO
4 0 0
องค์การบริหารสวนตำบลพลับพลาไชย
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
เปิดศูนย์บริการ NO
3 0 1
เทศบาลตำบลลำสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
เปิดศูนย์บริการ NO
2 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
เปิดศูนย์บริการ NO
2 1 1
ศูนย์ฯ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่1 บ้านสองพี่น้อง
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
2 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลเขาดิน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
2 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
เปิดศูนย์บริการ NO
1 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลกะดุนง
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกศรีแก้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ชุมชนบูรณะสุดเขต
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
เปิดศูนย์บริการ NO
0 2 0
ศูนย์บริการตำบลตับเต่า จุดบริการ ที่ 2 บ้านปางค่า
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์บริการซ่อมสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ชุมชนโรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
เทศบาลตำบลเเหลมโตนด
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
หมู่บ้านสมพงษ์ หมู่ ๖ ตำบลคลองโยง
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
อบต.เหล่าหลวง
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
เทศบาลเมืองท่าผา, ต.ลาดบัวขาว
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ตำบลทุ่งมะพร้าว
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์เมืองเสือ
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลจันจว้า
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์หมู่ที่ 2 บ้านเกาะมุกข์ ตำบลประสงค์
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ชุมชนอยู่เจริญวิภาวดี
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
หมู่บ้านเลิศอุบล
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
วัดหนองพันเทา
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
วัดดอกไม้ ตำบลประศุก
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
เปิดศูนย์บริการ NO
0 1 0
ศูนย์โรงเรียนหนองจอกพิยานุสรณ์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์บ้านแสนสนุก (องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว)
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เทศบาลตำบลศีขรภูมิ ประจำปี 2561
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ Fix it center เทศบาลตำบลบ้านสา
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
เปิดศูนย์บริการ NO
0 4 1
วัดขนงพระใต้
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ลำสมพุง
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ตำบลนาสัก
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์วัดปากตรง ตำบลหูล่อง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศาลาประชาคมบ้านหนองมะค่า
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลดอนแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสารภี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลโคกงาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 (วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา)
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศาลาประชาคมบ้านท่าหีบ
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 1
ศูนย์บริการตำบลตับเต่า จุดบริการ ที่ 1 วัดไคร้เดชบุญเรือง
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
เปิดศูนย์บริการ NO
0 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์บริการ อาคารศาลาอเนกประสงค์ กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลเก้าเลี้ยว
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์บ้านอ่าวนุ่น
วิทยาลัยการอาชีพละงู
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
เปิดศูนย์บริการ NO
0 3 2
ศูนย์ศิลปชีพบ้านปาตีมอ
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
อบต.บ้านฝาง
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ตำบลบางทอง
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ตำบลนาแสง
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 1 0
ศูนย์บ้านบุโบย
วิทยาลัยการอาชีพละงู
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ลานสะแก
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
เทศบาลตำบลบางวัว
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
เทศบาลตำบลนาด่าน
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศุนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเขตอำเภอภูหลวง โดยวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
บ้านป่าเกี๋ยะ หมู่ 18 ต.ท่าก๊อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ชุมชนหมู่บ้านเคซี 1
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์โรงเรียนบ้านหม่าหนิก
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 1
ศูนย์เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ตำบลน้ำตก
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ที่ 1 โรงเรียนบ้านพารา
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ประจำปี 2561
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
บ้านเด่นวัว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
วัดเสือข้าม ตำบลประศุก
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ Fix it center องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์บริการ อบต.ไทยบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ชุมพล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้อยแอ่ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศาลาเอนกประสงค์วัดหลวง
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
เปิดศูนย์บริการ NO
0 1 0
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
วัดม่วง ตำบลอินทร์บุรี
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระหลวง
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
เทศบาลหมูสี
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลสันผักหวาน
วิทยาลัยเทคนิคสารภี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์หนองโดน
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์บริการอำเภอสามร้อยยอด
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
จารู (ตลาดเก่า)
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ตำบลสำโรงใต้
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ตำบลแม่จั้วะ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ ตำบลปาล์มพัฒนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์เกาะบุโหลน
วิทยาลัยการอาชีพละงู
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์บริการเทศบาลตำบลโตนดด้วน
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
หมู่บ้านมหามงคล ๒ หมู่ ๕ ตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ตำบหนองอ้อ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
อบต.ขี้เหล็ก
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 1
หานโพธิ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ตำบลลำแก่น
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
หมู่บ้านดอนไพล
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
เทศบาลตำบลบ้านตาด
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตําบลกะฮาด
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 3
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวร จังหวัดสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ต. ไม้เรียง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
เทศบาลตำบลเมืองหงส์
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) เทศบาลตำบลเขาโจด
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศุนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลมาบข่า
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ท่ามะเดื่อ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ อบต.นาข่า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
โรงเรียนวัดท่าด่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
เทศบาลตำบลทรายขาว
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ลำพญากลาง
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศุูนย์วิทยาลัยการอาชีพไชยา ตำบลเวียง
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนไร่ใหม่พัฒนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าคลอก
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ตำบลบ้านดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
เทศบาลตำบลบ้านกลาง
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 2 1
เทศบาลตำบลห้วยกระบอก,เทศบาลตำบลเบิกไพร
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ตำบลนาเลิน
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเบญจา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศาลาเอนกประสงค์วัดบางกะโด
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
เปิดศูนย์บริการ NO
0 1 0
ศูนย์ตำบลน้ำขุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
วัดประศุก ตำบลอินทร์บุรี
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศาลาประชาคมบ้านจันทึกใหม่
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี 2 เทศบาล ศูนย์ที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
เปิดศูนย์บริการ NO
0 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์บริการ อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหนองเต่าเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองเต่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตามอญ
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0
ศูนย์ตำบลท้ายบ้าน
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
เปิดศูนย์บริการ NO
0 0 0