แสดงข้อมูล

ลำดับ ภาพศูนย์บริการ ชื่อศูนย์บริการ ซ่อม/ชิ้น สร้างอาชีพ พัฒนา จัดการข้อมูล
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(ศูนย์ถาวร)
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
864 2 1
เทศบาลตำบลศิลาดาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
790 1 1
ศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Cneter แบบถาวร
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
732 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
711 2 0
สำนักงานเทศบาลตำบลบางเมือง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
686 9 3
ศูนย์บริการอำเภอปากท่อ
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
642 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
597 4 6
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
587 6 6
ศูนย์ อบตหัวทะเล
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
568 0 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี 2 เทศบาล ศูนย์ที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
564 3 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (องค์รักษ์)
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
545 6 1
ณ ศูนย์อบต.สระจระเข้
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
538 0 0
เทศบาลตำบลจอมทอง
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
533 3 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลตานี
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
526 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
515 2 1
ชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี และชุมชนวัดทองธรรมชาติ
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
510 9 2
องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
509 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
503 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
501 4 10
ศูนย์บริการอำเภอสวนผึ้ง
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
500 2 1
ศูนย์ที่ 2 เขตพื้นที่เทศบาลเมืองกันตัง
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
500 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
495 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลถำ้รงค์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
486 1 1
เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
482 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
471 2 0
ศูนย์ที่ 2 ณ ที่ทำการชุมชนบ้านพลง เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
471 14 1
ชุมชนบูรณะสุดเขต
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
464 10 5
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
463 12 4
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ศูนย์ที่ 1
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
455 7 2
ชุมชนวัดทองธรรมชาติ
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
455 3 0
ศูนย์ชุมชนธนินทร1
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
450 3 3
ศูนย์ตำบลสำโรงใต้
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
449 6 5
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
448 2 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 เทศบาลตำบลท่าวังทอง
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
448 5 4
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในเขตบางพลัด 4 ชุมชน ศูนย์ที่ 1
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
442 6 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
441 2 3
เทศบาลตำบลเนินขาม
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
441 0 0
ณ ศูนย์โรงเรียนบ้านหนองปรือ
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
440 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
440 2 5
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 เทศบาลตำบลสันป่าม่วง
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
435 6 3
ศูนย์เกาะลันตา
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
434 0 0
ศูนย์ อบตห้วยยายจิ๋ว
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
434 1 0
ศูนย์ตำบลท้ายบ้าน
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
431 8 5
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
430 0 0
เทศบาลตำบลสร้างค้อ
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
430 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
422 7 1
ศูนย์ชุมชนอยู่เจริญวิภาวดี
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
422 3 3
ศูนย์เทศบาลตำบลดงมะยาง
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
421 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
421 1 0
เทศบาลเมืองสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
420 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
419 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
419 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (บางพลับ)
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
418 6 1
ศูนย์ประชุมรัชกิจประการ เทศบาลตำบลป่าบอน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
418 5 2
บ้านตังกอและบ้านสระบัว
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
415 0 0
เทศบาลตำบลท่าลาน
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
414 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
412 1 0
หมู่บ้านเคหะธานี 2
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
410 1 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
409 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
409 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
408 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
407 3 6
องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
407 1 1
ศูนย์ตำบลนาแสง
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
407 5 1
ศูนย์เทศบาลตำบลกะปาง
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
406 5 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
406 2 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
405 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
405 2 1
ศูนย์ อบต.หน้าพระลาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
405 12 6
ศูนย์ อบต.บ้านแก้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
403 13 10
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
402 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
401 3 2
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
401 8 7
องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
400 1 1
ศูนย์ตำบลถ้ำเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
400 4 1
ณ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
396 2 3
เทศบาลตำบลป่าเมต
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
396 0 1
ศูนย์เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
393 7 4
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เขตอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
385 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ศูนย์ ตำบลหนองเทาใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
384 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
383 6 1
ศูนย์ตำบลแม่ปะ(วิทยาลัยการอาชีพเถิน)
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
382 3 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
381 3 7
เทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
380 2 4
องค์การบริหารส่วนตำบลบานา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
380 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
380 3 5
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
379 0 1
บ้านหนองชุมเเสง ต.หนองใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
379 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอาษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
376 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
376 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
376 0 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง ตำบลร่มเกล้า ตำบลนากอก
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
374 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
373 1 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
373 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
372 1 0
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
371 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
371 3 5
เทศบาลตำบลดอนศิลา
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
369 2 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลม่วงน้อย
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
369 1 1
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand ๔.๐)
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
368 0 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
368 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
367 7 1
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
366 1 1
เทศบาลเมืองพิชัย
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
364 0 0
เทศบาลตำบลตลาดน้อย
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
364 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
364 1 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
362 2 6
ณ ตลาดประชารัฐ ตำบลคลองเฉลิม
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
361 2 4
ชุมชนเจริญพัฒนาถาวร
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
361 9 0
เทศบาลตำบลคลองเต็ง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
360 8 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
360 7 4
เทศบาลตำบลดงป่าคำ จังหวัดพิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
360 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
360 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทาม
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
360 1 1
ศูนย์ตำบลแม่วะ(วิทยาลัยการอาชีพเถิน)
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
356 2 1
เทศบาลตำบลเมืองหงส์
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
355 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
354 3 4
เทศบาลตำบลกุดชมภู
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
354 1 1
ตำบลหมูม้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
353 2 1
ชุมชนวัดท่าพระ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
353 3 0
ศูนย์ชุมชนหลังวัดไผ่เขียว
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
352 3 3
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองฝ้าย
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
352 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
351 4 1
ศูนย์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระปุ
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
351 9 1
ศูนย์ซ่อมสรา้งเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลท่าแร่
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
350 4 2
องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
350 2 4
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
350 1 1
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
349 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
349 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
347 2 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
344 1 1
เทศบาลตำบลชะแล้
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร)
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
344 2 2
ศูนย์วัดปากตรง ตำบลหูล่อง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
343 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบะหว้า
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
343 1 1
เทศบาลตำบลโคกสี
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
342 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
342 7 2
ศูนย์ตำบลบ้านไร่และบ้านนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
342 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
341 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลบางระกำเมืองใหม่
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
341 6 6
เทศบาลตำบลหนองหมู
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
340 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลสนามคลี
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
340 6 6
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทศบาลตำบลท่าศาลา
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
340 1 1
โครงการศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
340 4 4
โรงเรียนบ้านกาตองและ โรงเรียนบ้านปาแดรู
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
340 2 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
340 1 6
ศูนบริการเทศบาลตำบลแม่โป่ง
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
339 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
339 4 1
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
339 1 0
ศูนย์กำแพงแสน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
339 2 1
ศูนย์ที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
338 2 2
ศูนย์เทศบาลตำบลสะแก
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
337 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบะ
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
337 0 0
โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
337 2 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
336 2 3
ชุมชนคลองพลับพลา
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
336 9 0
เทศบาลตำบลทางพูน
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
336 3 1
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
335 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
335 1 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
335 4 1
ศูนย์อาคารอเนกประสงค์วัดพิกุลทอง
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
335 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
335 1 3
ศูนย์ อบต.เหล่าหมี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
334 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
333 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
333 1 1
ศูนย์บริการที่ 1 อบต.พระพุทธ (วัดเจริญสุข)
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
333 7 4
องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
333 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
333 2 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เขตอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
332 1 4
บ้านศรีบุญเรือง ต.เสาเล้า
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
332 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
331 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
331 2 5
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
331 2 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ศูนย์ ตำบลโคกสว่าง
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
331 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
330 0 0
ตำบลดงลาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
330 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
329 2 2
ศูนย์เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
329 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
329 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
329 2 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
328 0 0
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
328 6 5
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ศูนย์ที่ 2
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
328 7 0
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
328 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
327 1 1
ศูนย์ตำบลกุดธาตุ
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
326 0 1
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านแปะ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
326 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
326 1 2
องค์การบริหารส่วนตําบลกะฮาด
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
326 7 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
325 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
324 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
324 2 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
323 3 1
ศูนย์บริการเทศบาลตำบลท่างิ้ว
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
322 3 4
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงและองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
321 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
321 1 4
องค์การบริิหารส่วนตำบลหนองโรง
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
321 1 1
อบต.บ้านควน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
320 10 3
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
320 3 2
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
320 17 4
ศูนย์วัดนาป่าคาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
320 0 0
ศูนย์ซ่อมสรา้งเพื่อชุมชน แบบถาวร ประจำจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
319 2 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทศบาลเมืองบ้านหมี่
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
319 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลท่ายาง

ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
319 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลโนนสูง
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
319 1 1
เทศบาลตำบลวัดประดู่
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
319 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
319 1 1
ศูนย์ที่ 1 ณ ที่ทำการชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
318 11 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ.ตำบลเชียงหวาง
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
318 2 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วัดสันตยาราม วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
318 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
317 1 0
ณ ศูนย์เทศบาลตำบลจันดุม
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
317 3 1
ศูนย์ไสไทย
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
317 0 0
ศูนย์บริการตำบลไร่อ้อย
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
317 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มเก่า
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
316 1 1
ตำบลขอนแก่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
316 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
316 0 2
ศูนย์เกาะศรีบอยา
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
315 0 0
ศูนย์ซ่อม Fix IT Center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
315 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
315 3 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
315 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
315 6 5
ศูนย์เทศบาลตำบลช้างเผือก

ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
315 3 1
ศูนย์ ตำบลปาล์มพัฒนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
314 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลแสงสว่าง
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
314 1 1
บ้านกุดขอนเเก่น ต.กุงเก่า
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
313 1 1
เทศบาลตำบลนาโหนด
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
313 1 0
เทศบาลตำบลท่าแค
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
313 2 1
ศูนย์ อบต.หนองแปน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
313 2 3
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
312 2 5
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
312 2 1
ศูนย์บริการ ณ องค์การบริหารตำบลชิงโค
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร)
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
312 2 2
ศูนย์ อบต.ป่าไร่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
311 1 1
ศูนย์ชุมชนรักษ์คลองบางพระ
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
311 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) เทศบาลตำบลเขาโจด
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
310 1 0
ตำบลท่าลาด
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
310 1 1
อาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองเต่าเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองเต่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
310 4 1
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
309 4 3
ศูนย์เทศบาลตำบลหาดคำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
309 4 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
309 7 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
309 3 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
308 8 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก (โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์)
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
308 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
308 1 1
เทศบาลตำบลพลวงสองนาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
308 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
308 1 1
ศูนย์บริการ ตำบลหนองโสน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
307 1 1
เทศบาลตำบลกองควาย
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
307 1 1
เทศบาลตำบลวังชัย
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
307 1 4
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
307 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
306 1 1
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
306 2 1
หมู่บ้านเลิศอุบล
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
306 4 4
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
305 1 1
ศูนย์ซ่อมสรา้งเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
305 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
305 1 1
ศูนบริการเทศบาลตำบลออนเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
305 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลทาสบชัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
305 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
305 0 0
บ้านโคกม่วง
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
304 0 0
เทศบาลตำบลหลักเมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
304 4 4
ศูนย์เทศบาลตำบลนาทัน
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
304 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลตาเกา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
304 1 3
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
304 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
304 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลสงเปลือย
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
304 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ วัดห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
303 0 0
เทศบาลตำบลเคียนซา
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
303 2 1
ศูนย์ซ่อม Fix IT Center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
303 3 2
ตำบหนองอ้อ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
303 5 5
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
303 10 1
ศูนย์ซ่อม Fix IT Center ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
302 3 1
ชุมชนหมู่บ้านเคซี 1
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
302 5 3
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
302 2 2
ศิลาลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
302 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
302 6 2
ศูนย์เทศบาลตำบลกำพวน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
302 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
302 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
302 1 1
ตำบลหนองกินเพล
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
302 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลศรีบัวบาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
302 1 1
ณ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
302 3 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
302 1 3
เทศบาลตำบลเมืองเวียง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
302 1 1
ศูนย์ชุมชนวัดจันทร์
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
302 8 6
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
302 2 2
ศูนย์ซ่อมสรา้งเพื่อชุมชนอำเภอกุสุมาลย์
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
302 4 1
ศูนย์เทศบาลตำบลพระธาตุบังพวน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
302 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
301 2 1
วัดกระทุ่มแพ้ว
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
301 1 1
ศูนย์ที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
301 2 5
ศูนย์เทศบาลตำบลด่านช้าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
301 1 3
ศูนย์องการบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
301 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
301 5 1
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
301 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
301 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
301 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
301 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
301 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
301 19 0
ศูนย์วัดวังลึก หมู่ 1
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
301 3 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
301 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ต.ศิลา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
300 1 1
บ้านคอกวัว ตำบลหนองกระทุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
300 0 1
ศูนย์ชุมชนหลังวัดบางแวก
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
300 8 7
ศูนย์ตำบลป่าแดด
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
300 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลมหาราช
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
300 1 1
ศูนย์บริการเทศบาลตำบลโตนดด้วน
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
300 5 0
ศูนย์ซ่อมสรา้งเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลวาริชภูมิ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
300 4 1
ราษีไศล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
300 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
300 2 1
เทศบาลตำบลคูเมือง
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
300 1 1
ที่ว่าการอำเภอบางแพ
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
300 4 4
องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
299 0 0
ตำบลกาญจนา
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
299 0 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
299 1 1
บ้านควนเนียง
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
298 1 0
ศูนย์วัดทองพุ่มพวง
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
298 0 0
องค์การบริหารส่วนตำลคำด้วง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
298 2 2
ศูนย์เทศบาลตำบลโพนแพง
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
297 1 1
ตำบลสารจิตร
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
296 9 5
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยเทศบาลลำนางแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
296 1 1
เคหะชุมชนจังหวัดสุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
296 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
296 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ (โรงเรียนบ้านนาทะเล)
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
296 1 4
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
295 5 5
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ตรา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
294 6 6
ศูนย์บริการตำบลพญาแมน
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
294 3 1
ศูนย์พร่อน
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
293 0 1
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
292 1 4
ศูนย์เทศบาลตำบลบางยี่รงค์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
292 10 1
ศูนย์บริการตำบลนาตาล
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
292 2 1
เทศบาลหาดท่าเสา
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
292 2 0
ศูนย์เทศบาลตำบลเมืองยาว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
292 1 7
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
290 2 3
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
290 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
289 1 1
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
289 2 0
ศูนย์เทศบาลตำบลเทพราช
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
288 3 2
ศูนย์ศาลาประชาคมบ้านบึงอีรอบ
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
288 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลนาเหรง
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
286 1 1
เทศบาลตำบลบางขุด
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
285 3 0
ศูนย์หมู่ที่ 6 บ้านปากด่าน ตำบลเลม็ด
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
284 1 1
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
283 8 3
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
283 1 1
วัดหนองพันเทา
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
283 0 0
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
281 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
281 5 2
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต.บ้านกลาง
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
281 1 2
ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
280 0 0
เทศบาลบ้านหลวง
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
280 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
280 1 1
ศูนย์บันนังสตา
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
280 0 1
ศูนย์หมู่ที่ 2 บ้านเกาะมุกข์ ตำบลประสงค์
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
279 1 1
เทศบาลตำบลพิมพา
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
279 1 1
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
279 6 4
โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกูล
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
279 1 1
ณ เทศบาลเมืองม่วงงาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
278 2 2
วัดตะดอบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
278 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลสามกอ
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
276 1 1
เทศบาลตำบลแม่แรง
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
276 0 0
ศูนย์ที่ 1 เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
275 0 0
ศูนย์ บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
273 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
273 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
273 3 1
ศูนย์ที่ ๒ โรงเรียนวัดบางเป้ง
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
272 0 9
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ตำบลหนองแซง
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
271 1 0
เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
271 19 1
ศูนย์ Fix it Center เทศบาลหนองบัว
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
270 6 2
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ตำบลบ้านแฮด
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
269 1 0
ศูนย์เทศบาลตำบลพรหมโลก
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
269 2 1
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำปลีก
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
267 3 1
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดพิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
266 1 1
อาคารอเนกประสงค์ กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลเก้าเลี้ยว
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
266 4 1
ศูนย์บริการซ่อมสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
264 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
264 4 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
263 1 1
โรงเรียนบ้านตาชี
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
263 2 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
263 10 1
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
263 1 3
ศูนย์ตำบลดงขวาง
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
263 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
262 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
261 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
261 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสอ (โรงเรียนหนองสอวิทยาคาร)
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
260 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
259 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
259 0 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
259 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
259 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
259 11 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง(โรงเรียนบ้านวังไม้แดง)
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
259 3 3
บ้านไร่พรง
วิทยาลัยเทคนิคตราด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
258 0 0
ศูนย์ ตำบลควนกาหลง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
258 4 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
258 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
257 3 0
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
257 0 0
ศูนย์ตำบลแสมสาร
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
257 4 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
256 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
256 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
256 0 1
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
255 1 1
ศูนย์วัดหงษ์แก้ว ตำบลบางตะพง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
254 1 0
ชุมชนหมู่บ้านบางบอนการ์เด้นวิลล์ โครงการ 1
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
253 0 6
ศุนย์บริการซ่อมสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
253 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
253 1 1
โรงเรียนวัดชลธีพฤษาราม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
250 0 1
ศูนย์เทศบาลตำบลเขาดิน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
250 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
249 1 1
เทศบาลตำบลช่องลม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
248 1 1
ศูนย์ตำบลบ้านต้อง
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
247 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลทุ่งทราย
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
246 2 1
อบต.ดูพงษ์
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
245 0 0
สำนักงานเทศบาลตำบลสนามไชย
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
245 3 3
ศุูนย์วิทยาลัยการอาชีพไชยา ตำบลเวียง
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
244 1 1
เทศบาลเมืองนครปฐม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
244 9 1
ศูนย์เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
244 6 6
โรงเรียนบ้านคชศิลา
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
244 2 2
ชุมชน อบต. เมืองไผ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
243 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
243 0 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
242 1 2
ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
241 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลมาบข่า
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
239 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
239 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
239 5 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
238 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลธนู
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
238 2 8
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
238 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
237 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)ศูนย์ตำบลบ้านซ่ง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
237 1 1
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
237 28 2
ศูนย์เทศบาลตำบลกันทรอม
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
237 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
236 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
236 3 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
236 1 1
ศูนย์ เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ณ ป้อมอาสาสมัครพิทักษ์ถิ่นกวางหลง
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
236 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)ศูนย์ตำบลป่งขามดงหมู
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
236 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
236 8 1
ศูนย์บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล
วิทยาลัยการอาชีพสอง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
235 5 3
เทศบาลตำบลแคน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
235 2 5
ศูนย์บ้านชุมแสง
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
235 2 0
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
233 5 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
233 3 2
ศูนย์โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ ตำบลหนองปลาสะวาย
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
232 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
232 2 0
องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาหมอก
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
232 1 1
ศูนย์ตำบลแม่จั้วะ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
232 3 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต.พิเทน
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
231 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
231 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ห้วยพิชัย
วิทยาลัยเทคนิคเลย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
230 1 0
ศูนย์ตำบลท่าค้อ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
230 1 1
เทศบาลตำบลแหลมสัก
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
229 3 0
ศูนย์ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพิง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
229 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
228 2 1
ศูนย์เทศบาลตำบลสองสลึง
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
228 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
228 6 4
ศูนย์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
228 8 1
ศูนย์ fix it center ตำบลกอตอตือร๊ะ
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
227 1 1
ศูนย์บ้านหนองหญ้างาม หมู่ที่ 1 ต.หนองกระทุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
227 4 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
วิทยาลัยการอาชีพพล
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
226 4 4
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
226 11 1
สำนักงานเทศบาลปากบาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
225 1 1
ศูนย์บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
วิทยาลัยการอาชีพสอง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
225 5 3
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
225 1 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตำบลพุนาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
224 1 1
ศูนย์อำเภอบ้านลาด
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
224 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
224 1 1
ศูนย์ที่ 1 ชุมนมหอไตร
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
222 1 1
ศูนย์ fix it center เทศบาลตำบลโกตาบารู
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
222 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ณ อาคารอเนกประสงค์หนองนกปีกกา
วิทยาลัยเทคนิคตาก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
221 0 0
ศูนยฺ์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)แบบถาวร ประจำจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
221 5 3
ศูนย์บริการอาคารมัสยิด บ้านกาแลกูมิ หมู่ 2 ตำบลคอลอตันหยง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
221 1 1
ศูนย์บริการชุมชนสะพานหัน
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
220 1 10
ศูนย์เทศบาลนครสงขลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
220 6 1
โครงการศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
219 3 3
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดงพยุง(โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์)
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
219 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
219 1 1
ตำบลเวินพระบาท
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
219 2 2
ศูนย์โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
219 0 0
โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
219 1 0
ศูนย์บริการซ่อมสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
217 1 0
ศูนย์ อบต.หนองปลิง
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
217 1 1
ศูนย์ อบต.คลองเคียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
215 2 1
โรงเรียนบ้านลิพัง
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
215 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลที่วัง
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
214 4 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
214 1 1
ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบล รุ่งระวี
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
213 2 1
ศูนย์โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
212 6 6
ชุมชุนตลาดหนองแขม
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
212 0 6
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
211 1 1
ศูนย์บ้านสำนักเนียน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
211 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
210 2 8
องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
210 0 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center Thailand 4.0 ) ประจำปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
210 2 2
ศูนย์เทศบาลตำบลท่าลี่
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
209 0 0
หมู่ที่ 5 ต.ตากแดด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
209 4 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
208 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
208 1 4
เทศบาลตำบลโคกสะอาด
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
207 2 1
หมู่ที่ 7 ต.บ้านนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
205 4 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
205 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
205 0 0
ศูนย์ อบต.กุดเค้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
205 3 3
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
204 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (บ้านพราน)
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
204 6 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
203 3 1
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
203 1 1
ศูนย์บริการทุ่งนุ้ย
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
202 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
202 9 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
202 2 4
ศูนย์ตำบลคลองมะพลับ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
202 8 1
เทศบาลตำบลบางวัว
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
202 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ณ ศาลาประชาคมบ้านเด่นสันทราย
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
201 3 2
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
201 1 1
ศูนย์บ้านดอนใคร
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
201 0 0
ศูนย์บริการเทศบาลตำบลบ่อพลอย
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
200 2 0
ศูนย์บริการชุมชนภิรมย์
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
200 3 9
ตำบลทุ่งนาไทย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
200 2 0
ศูนย์ตำบลป่าไม้งาม
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
199 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
198 1 1
ศูนย์ชุมชนห้วยโป่งใน 2
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
198 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
197 0 1
ศูนย์วัดเชิงเขา
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
197 0 0
ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 8 (บ้านแหลมกรวด)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
196 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
196 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
195 28 2
ศูนย์ รังกาใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
195 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
193 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
191 2 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทศบาลตำบล จ.ป.ร.
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
191 2 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
190 2 2
วัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย)
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
190 0 4
ชุมชนวัดทองเนียม
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
189 0 5
ศูนย์ที่ 2 ณ ศาลาหมู่บ้านโคกคราม ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
189 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
189 1 1
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
189 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
189 4 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
188 4 6
วัดบางพูน (เทศบาลตำบลบางพูน)
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
188 4 0
ศูนย์บริการบ้านทุ่งวิมาน
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
188 1 1
ศูนย์ชุมชนหนองหวายโสม
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
187 2 2
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
186 3 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
185 1 0
ศูนย์องค์บริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง
วิทยาลัยการอาชีพพล
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
185 4 3
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
185 3 1
เทศบาลตำบลท่าระหัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
184 3 3
ศูนย์บรืการเทศบาลตำบลหนองบอน
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
183 2 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
183 1 1
อบต.ทุ่งคาโงก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
183 4 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
183 9 0
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
182 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
182 8 1
ศูนย์สงยาง
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
181 1 0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยอบต.เกษมทรัพย์
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
181 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
180 2 2
ศูนย์ตำบลห้วยไร่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
179 3 1
ชุมชน อบต. ทับพริก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
179 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ตำบลยางโกลน
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
179 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเทศบาลตำบลวังชิ้น
วิทยาลัยการอาชีพลอง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
177 0 2
องค์การบริหารส่วนตำบล พันลาน
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
177 4 1
ศูนย์โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
177 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
177 1 0
เทศบาลตำบลทรายขาว
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
177 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
177 4 0
ศูนย์บริการ (Fix it Center Thailand ๔.๐) เทศบาลท่าขุนราม
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
175 1 1
ศูนย์บริการหนองนกทา
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
175 1 1
ศูนย์ตำบลสัตหีบ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
174 4 1
ศูนย์แฟลตสถานีตำรวจเขตดุสิต
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
173 0 2
ศูนย์อบต.หนองขาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
173 1 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
172 3 1
โครงการขยายบทบาทศูนย์ฝึกอาชีพชุมพน (Fix It Center) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
172 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
วิทยาลัยการอาชีพลอง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
172 0 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
171 0 1
วัดถำ้โกบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
170 0 3
ศูนย์ Fix it Center อบต.หนองนาคำ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
169 1 2
ศูนย์ตำบลน้ำขุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
169 1 1
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
169 1 1
ศูนย์ตำบลเซกา
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
168 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
168 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
168 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่บ้านใหม่นิคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
168 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
166 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
166 1 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
166 1 0
ศูนย์ที่ 2 ตำบลมะค่า
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
166 1 1
บ้านโป่งศรีนคร ต.โรงช้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
166 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลซำ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
166 1 1
เทศบาลเมืองชะอำ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
166 1 1
เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
165 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
165 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
164 1 0
เทศบาลตำบลสระกระโจม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
164 3 3
ศูนย์ฯ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านสองพี่น้อง
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
164 7 2
ศูนย์ซ่มสร้างเพื่อชุมชน ในสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
163 0 0
บ้านท้ายวัง
วิทยาลัยเทคนิคตราด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
163 1 0
ศาลาเอนกประสงค์วัดบางกะโด
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
162 1 1
ศาลาเอนกประสงค์วัดหลวง
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
161 1 1
ศูนย์ที่ 3 ณ วัดพังยอม ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
161 1 3
ศูนย์ตำบลกลางใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
161 4 0
ศูนย์ สัมฤทธิ์
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
160 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโอ่ง
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
160 1 1
ศูนย์ชุมชนบ้านช้างและชุมชนโพธิ์ทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
160 7 1
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
160 1 1
ศูนย์หนองโดน
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
159 1 0
ศูนย์ชุมชนสุโขทัยนคร 3 ตำบลเมืองเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
159 0 1
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
159 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
158 2 4
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลควร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
158 1 1
โรงเรียนวัดท่าด่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
158 1 1
ศูนย์บ้านหนองกุง
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
158 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
157 4 1
ศูนย์องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลสงเปือย
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
156 0 0
ศูนย์ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
155 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
154 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
153 2 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
153 2 1
ศูนย์เทศบาลตำบลแม่กา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
153 1 1
ศูนย์วัดท่าลาด
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
153 0 3
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
153 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
153 2 0
หมู่บ้านมหามงคล ๒ หมู่ ๕ ตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
153 4 3
ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
151 11 1
ศูนย์บริการเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
151 17 5
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
151 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
150 10 1
ศูนย์อำเภอกัลยาณิวัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
150 1 1
ตำบลกรอกสมบูรณ์
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
148 0 1
ศูนย์บ้านอ่าวนุ่น
วิทยาลัยการอาชีพละงู
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
148 1 1
ศูนย์ซ่มสร้างเพื่อชุมชน ณ วัดดอนตะโก ต.ดอนตะโก
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
148 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
148 3 1
ศูนย์ อบต.ปกาสัย
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
148 3 0
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
147 0 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนบ้านมะกอก
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
146 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
146 4 1
ศูนย์ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน แขวงบวรนิเวศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
144 12 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
144 0 1
โครงการขยายบทบาทศูนย์ฝึกอาชีพชุมพน (Fix It Center) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
143 0 0
ศูนย์บริการตำบลดอนไก่ดี
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
143 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ณ โรงเรียนบ้านปงเคียน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
143 3 2
ศูนย์ 1 เทศบาลตำบลแม่ขรี
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
143 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
142 2 1
ศูนย์เทศบาลตำบลธรรมศาลา
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
142 2 1
ศูนย์ fix it center ตำบลวังพญา
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
142 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
141 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
141 0 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
141 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
139 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
139 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ศรีสองรัก
วิทยาลัยเทคนิคเลย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
138 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
138 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
138 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
137 2 0
ศูนย์บ้านสมศรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
136 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
136 3 1
เทศบาลตำบลนายาง
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
135 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
135 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
134 1 1
ชุมชนมาบเตย หมู่ที่ 3 ตำบลแดนสงวน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
133 1 2
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2 บ้านปุงยาม
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
133 2 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
133 5 5
องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
132 1 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ชุมชมการเคหะ2)
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
132 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
131 1 1
ศูนย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
131 2 2
ศูนย์เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
130 1 1
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
130 1 4
ศาลาประชาคมบ้านนา
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
130 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลโนนฆ้อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
129 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
127 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
127 1 2
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
127 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
126 0 1
ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบล ยางชุมใหญ่
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
125 3 1
(Fix it Center Thailand ๔.๐) เทศบาลตำบลวังทอง
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
125 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
124 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
124 3 1
ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
124 1 1
เทศบาลตำบลบ้านกลาง
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
123 2 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ตำบลนาบัว
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
123 1 1
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลออย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
122 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและโรงเรียนบ้านสะปำ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
120 0 0
หมู่บ้านปรังกาสี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขนุน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
119 6 4
ศูนย์เทศบาลตำบลโคกงาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
118 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนไร่ใหม่พัฒนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
118 1 5
ศูนย์บ้านยางแดง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
118 1 2
ศูนย์บ้านบุโบย
วิทยาลัยการอาชีพละงู
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
118 1 1
ศูนย์บริการที่ 2 อบต.ท่าช้าง
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
117 7 4
ศูนย์ตำบลนาคำใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
117 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
116 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
116 1 1
โรงเรียนบ้านทับช้าง ม.5 ตำบลตะโก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
116 0 1
ศูนย์บ้านด้าย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
116 0 1
ตำบลท่าตูม
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
115 0 1
ศูนย์ตำบลห้วยชมภู
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
114 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) เทศบาลตำบลนาชะอัง
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
113 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
113 0 0
เทศบาลตำบลบ้านดอน
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
112 2 1
ศูนย์เทศบาลตำบล กม.5 (อ่าวน้อยนิคม)
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
112 3 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
วิทยาลัยการอาชีพพล
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
112 4 3
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It center) แบบถาวรประจำจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
111 3 1
ศูนย์บ้านปากรอใน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
111 1 2
ศูนย์โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
111 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนดอนขุนห้วย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
110 1 5
หมู่บ้านดอนไพล
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
110 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตาล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
109 8 1
ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
109 0 0
ศูนย์ อบต.ตาเนาะแมเราะ (ณ อาคารอเนกประสงค์บ้าน กม.16 หมู่ที่5)
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
108 1 0
ศูนย์เทศบาลตำบลนาโป่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
108 3 0
ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกศรีแก้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
108 6 1
อบต.คลองขนาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
106 0 0
ศูนย์โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
105 1 1
นากะชะ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
105 3 1
ศูนย์องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
104 1 0
ศูนย์ อบต.ตาเนาะแมเราะ (ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) หมู่ที่2)
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
103 0 1
ศูนย์เทศบาลตำบลเสม็ด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
103 2 1
ศูนย์บ้านคลองกั่ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
102 1 2
ศูนย์เทศบาลตำบลจันจว้า
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
102 0 3
ศูนย์วัดประชาระบือธรรม
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
102 2 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
101 0 3
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
101 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนบ้านหุบกระพง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
100 1 5
องค์การบริหารส่วนตำบลกะดุนง
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
100 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
99 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
99 0 0
ศูนย์ว่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) เทศบาลตำบลสะพลี
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
98 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (หมู่บ้าน พฤกษา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
98 8 5
ศูนย์บริการอำเภอมะนัง
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
97 1 1
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
97 5 10
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
96 6 6
ศูนย์ ตำบลทุ่งยั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
95 0 0
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหนองชากแง้ว
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
94 1 1
ศูนย์เกาะบุโหลน
วิทยาลัยการอาชีพละงู
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
94 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
92 3 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
91 2 0
โรงเรียนพนมเบญจา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
90 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบล บางเคียน
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
90 3 1
ศูนย์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
88 3 1
ศูนย์บ้านหนองหว้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
87 2 2
ศูนย์ อบต.หนองทะเล
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
86 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
85 0 3
ศูนย์บ้านแสนสนุก (องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว)
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
85 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
83 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
82 10 0
โรงเรียนบ้านหม่าหนิก
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
80 0 2
ศูนย์โรงเรียนผินแจ่ม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
78 4 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
78 2 0
ศูนย์บ้านหินลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
78 2 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 (วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา)
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
77 0 0
โรงเรียนบ้านหม่าหนิก
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
76 0 0
ศูนย์บ้านหนองปรือกันยาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
76 2 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
75 5 5
ศูนย์อง่ค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
74 1 1
ศุนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเขตอำเภอภูหลวง โดยวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
73 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ณ โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์
วิทยาลัยเทคนิคตาก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
71 1 0
ศูนย์ อบต.กระบี่น้อย
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
71 3 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
71 0 0
หมู่บ้านสมพงษ์ หมู่ ๖ ตำบลคลองโยง
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
68 4 2
องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
67 0 0
ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเบญจา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
67 1 1
ชุนชนบ้านหัวลำภู หมู่ที่ 1 ตำบลป่าขาด
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
65 1 2
บ้านเด่นวัว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
59 0 0
อบต.วรนคร
วิทยาลัยการอาชีพปัว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
59 0 0
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
57 0 0
ศูนย์บริการวัดศรีสุทธาวาส
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
55 0 0
หมู่บ้านอู่ล่อง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขนุน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
55 3 3
ศูนย์บริการวัดลำนัง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
54 0 0
ศูนย์บริการวัดหนองไผ่
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
52 0 0
ชุมชนบ้านนาเคียน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
50 0 0
ศูนย์โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
50 3 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวร จังหวัดสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
49 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
48 5 0
ศูนย์มณฑลทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
46 1 0
ศูนย์เม็กดำ
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
45 0 0
เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
44 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
44 0 0
บ้านเด่นวัว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
43 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
43 1 1
ชุมชน อบต. ผ่านศึก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
43 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
41 6 8
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
39 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัดนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
37 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลอมก๋อย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
36 6 12
ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
34 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
31 0 0
ศูนย์ถาวร ประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ( เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
29 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
27 0 0
ศูนย์บริการชุมชนเขตบางรัก
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
26 1 9
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
25 1 0
บ้านใคร่นุ่น ต.มะค่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
25 0 0
เทศบาลพิมลราชเคลื่อนที่ สัญจร
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
24 0 0
ชุมชนบ้านนาเคียน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
23 0 1
ศูนย์บริการอาคารเอนกประสงค์บ้านไร่ หมู่ ๖ ตำบลคอลอตันหยง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
19 1 0
วัดขนงพระเหนือ
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
18 0 0
วัดทุ่งโพธิ์
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
17 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
15 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
15 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
14 0 0
ศูนย์โรงเรียนบ้านท่าเสลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
12 2 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
10 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน มุ้งลวด/เครื่องหนัง/เบาะ/เชื่อมโลหะ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
10 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
9 1 1
ศูนย์บริการแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
8 0 0
ศูนย์บริการวัดฆะมัง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
7 0 0
วัดท้ายน้ำ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
6 0 0
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
5 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
4 0 0
องค์การบริหารสวนตำบลพลับพลาไชย
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
3 0 1
เทศบาลตำบลลำสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
2 0 0
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
1 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
1 0 0
ศูนย์บริการตำบลตับเต่า จุดบริการ ที่ 2 บ้านปางค่า
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ต. ไม้เรียง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลน้ำตก
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนโรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านเพ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วัดประศุก ตำบลอินทร์บุรี
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างชุมชนบ้านเอื้ออาทร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศนย์เทศบาลพระลับ
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ ทต.หนองเม็ก และ อบต.ค้อใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลเเหลมโตนด
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศาลาประชาคมบ้านท่าหีบ
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ อบต.นาชุมแสง
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลบ้านแหลม
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ 2 เทศบาลตำบลหารเทา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 1
ศุนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมชนเคหะรามคำแหง
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (อบต.ชมสะอาด)
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 4 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ประจำปี 2561
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อบต.เหล่าหลวง
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการตำบลตับเต่า จุดบริการ ที่ 1 วัดไคร้เดชบุญเรือง
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 บ้านมาบคล้า ต.คลองกิ่ว
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 5 1
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( ตำบลตากแดด ) วิทยาลัยเทคนิคพังงา
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลสะกอม
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์การสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ณ หมู่บ้านการเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลเมืองท่าผา, ต.ลาดบัวขาว
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วัดเสือข้าม ตำบลประศุก
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ท่ามะเดื่อ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ Fix it center องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ตำบลทุ่งมะพร้าว
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการ อบต.ไทยบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลบันนังสาเรง
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเขตอำเภอวังสะพุง โดยวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จังหวัดเลย
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บ้านดอนรัก ตำบลดอนรัก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลห้อยแอ่ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เมืองเสือ
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ศิลปชีพบ้านปาตีมอ
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมชนเคหะบางนา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลหนองสอ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
พลังจิตอาสาช่างยนต์ทำดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บด
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลบึงเนียม
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลหมูสี
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ลำพญากลาง
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลต้นมะม่วง
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลสันผักหวาน
วิทยาลัยเทคนิคสารภี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( ตำบลถ้ำน้ำผุด แบบถาวร ) วิทยาลัยเทคนิคพังงา
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชลโนนทอง ตำบลหนองขาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์การพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่สามเณรนักเรียน โรงเรียนศรีศาสน์วิทยา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ อบต.นาข่า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมพล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อบต.บ้านฝาง
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ตำบลบางทอง
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการอำเภอสามร้อยยอด
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
จารู (ตลาดเก่า)
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลนาสัก
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลสะเตงนอก
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 1
ศูนย์ที่ 1 โรงเรียนบ้านพารา
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) แบบถาาวรประจำจังหงัดตาก
วิทยาลัยเทคนิคตาก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการ ทต.บ้านแดง และ ทต.ทุ่งฝน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ตำบลโคกสำราญ
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ 3 บ้านปากพล
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์สุขอนามัยพื้นฐาน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศุนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมชนเอื้ออาทรมีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (อบต.โคกกกม่วง)
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
หมู่บ้านสุขศรีงาม
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ห้วยพิชัย
วิทยาลัยเทคนิคเลย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ ตำบลป่าเซ่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลเมืองกะทู้
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการเขตพื่นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 8 บ้านมาบเตย ต.คลองกิ่ว
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลพิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเหว้า
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมจักรยานโครงการกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปี 2561
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลห้วยกระบอก,เทศบาลตำบลเบิกไพร
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ลานสะแก
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลนาเลิน
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลบ้านดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วัดนาโบสถ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วัดดอกไม้ ตำบลประศุก
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์โรงเรียนหนองจอกพิยานุสรณ์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วัดม่วง ตำบลอินทร์บุรี
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 0
โครงการการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 0
ศูนย์เทศบาลป่าหวายนั่ง
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศาลาประชาคมบ้านจันทึกใหม่
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการเขตพื่นที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลบางครก
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
หมู่ที่ 3 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมชนหมู่บ้านธรากร
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center แบบถาวรประจำจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เทศบาลตำบลศีขรภูมิ ประจำปี 2561
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อบต.ขี้เหล็ก
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 1
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
หานโพธิ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ Fix it center เทศบาลตำบลบ้านสา
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ตำบลลำแก่น
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตามอญ
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลสะเตง
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลคลองแงะ
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าคลอก
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าฟ่า
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 5 0
ศูนย์เทศบาลตำบลตากฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 1
ศูนย์ตำบลบ้านบัว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วัดขนงพระใต้
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ลำสมพุง
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลท่าหมอไทร
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลนาด่าน
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (อบต.คำนาดี)
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์พัฒนา นวัฒกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลนาแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
บ้านเด่นวัว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศุนย์หนองคร้า
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงโคน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลศิลา
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศาลาประชาคมบ้านหนองมะค่า
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวร ประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ( เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ใน ร.๙ )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ที่3องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 0
ศูนย์เทศบาลตำบลดอนแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสารภี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลยุหว่า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( ตำบลถ้ำน้ำผุด ) วิทยาลัยเทคนิคพังงา
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
วิทยาลัยเทคนิคตาก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ฃุมฃนสุเหร่าบางชัน
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา)
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลบ้านตาด
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
บ้านป่าเกี๋ยะ หมู่ 18 ต.ท่าก๊อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0