ข้อมูลจุดบริการ

หน้าแรก

แสดงข้อมูล

ลำดับที่
ภาพปกศูนย์บริการ
ชื่อศูนย์บริการ
สถานศึกษา จังหวัด วันที่ทำงานล่าสุด
1
ต.ท่าหมอไทร
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สงขลา 20 ก.ย. 61 02:17:09
2
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า นครปฐม 25 ก.ย. 61 12:27:09
3
อบต.ลาดแค
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน เพชรบูรณ์ 18 ก.ย. 61 03:12:09
4
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ 24 ก.ย. 61 01:55:09
5
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ 24 ก.ย. 61 01:34:09
6
ศูนย์ซ่อมสรา้งเพื่อชุมชน แบบถาวร ประจำจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร 21 ก.ย. 61 11:08:09
7
กิจกรรมช่วยเหลือภัยพิบัติจังหวัดสกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร 21 ก.ย. 61 10:51:09
8
กิจกรรมช่วยเหลือภัยพิบัติจังหวัดสกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร 20 ก.ย. 61 12:22:09
9
กิจกรรมช่วยเหลือภัยพิบัติจังหวัดสกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร 21 ก.ย. 61 10:31:09
10
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ขอนแก่น 20 ก.ย. 61 12:14:09
11
ต.พิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สงขลา 20 ก.ย. 61 02:09:09
12
ต.สะกอม
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สงขลา 20 ก.ย. 61 02:43:09
13
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตรัง 19 ก.ย. 61 10:22:09
14
ศูนย์เทศบาลตำบลลำภูรา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตรัง 19 ก.ย. 61 10:59:09
15
โครงการ Fix it center ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง 12 ก.ย. 61 12:15:09
16
พิธีมณฑลท้องสนามหลวง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ 7 ก.ย. 61 03:30:09
17
ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 31 ส.ค. 61 10:04:08
18
อบต.ดูพงษ์
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน น่าน 29 ส.ค. 61 10:54:08
19
ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 27 ส.ค. 61 11:22:08
20
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรี 25 ส.ค. 61 01:31:08
21
โรงเรียนราษฏร์นิยม "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นนทบุรี 23 ส.ค. 61 02:48:08
22
บ้านท่าเฟือง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 16 ส.ค. 61 08:10:08
23
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เชียงใหม่ 16 ส.ค. 61 10:26:08
24
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร ประจำจังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ 14 ส.ค. 61 10:39:08
25
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร พิจิตร 14 ส.ค. 61 10:14:08
จำนวน 49 จุดบริการ : 2 Page : 1 2 Next>>