ข้อมูลจุดบริการ

หน้าแรก

แสดงข้อมูล

ลำดับที่
ภาพปกศูนย์บริการ
ชื่อศูนย์บริการ
สถานศึกษา จังหวัด วันที่ทำงานล่าสุด
1
บ้านท่าเฟือง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 16 ส.ค. 61 08:10:08
2
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เชียงใหม่ 16 ส.ค. 61 10:26:08
3
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร ประจำจังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ 14 ส.ค. 61 10:39:08
4
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร พิจิตร 14 ส.ค. 61 10:14:08
5
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 31 ก.ค. 61 09:55:07
6
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สกลนคร 6 ส.ค. 61 12:03:08
7
โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 6 ส.ค. 61 11:11:08
8
เทศบาลตำบลบ่อพลอย
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ตราด 1 ส.ค. 61 02:43:08
9
Fix It Center ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบถาวรประจำจังหวัด (ศูนย์ใหม่)
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ระยอง 3 ส.ค. 61 02:55:08
10
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง 3 ส.ค. 61 02:20:08
11
วัดคู่สร้าง
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 6 ส.ค. 61 08:11:08
12
วัดขุนสมุทรจีน
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 6 ส.ค. 61 09:44:08
13
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(ศูนย์ถาวร)
วิทยาลัยเทคนิคน่าน น่าน 10 ส.ค. 61 04:35:08
14
ตำบลจางเหนือ โรงเรียนบ้านวังตม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง 15 ส.ค. 61 10:36:08
15
ศูนย์โรงเรียนผินแจ่ม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ชลบุรี 16 ส.ค. 61 10:17:08
จำนวน 15 จุดบริการ : 1 Page : 1