Choose Skin
Fix it Center สำนักความร่วมมือ

ศูนย์บริการปฏิบัติงานวันนี้

ศูนย์บริการ สถานศึกษา
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
 ชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี , ชุมชนวัดทองธรรมชาติ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
เพิ่มเติม...

แผนภูมิ จำนวนศูนย์บริการแยกตามภาค

แผนภูมิ จำนวนศูนย์บริการแยกตามประเภทสถานศึกษา

แผนภูมิ สถานศึกษาบริการซ่อมมาก 10 อันดับ