แสดงข้อมูลสถานศึกษารอลงทะเบียน

แสดงข้อมูล

ลงทะเบียน
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ภาค เว็บไซต์
no
37707***
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เพชรบุรี กลาง www.kkwtech.ac.th
no
34631***
วิทยาลัยสารช่างกาฬสินธิ์ กาฬสินธิ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ www.kpc.ac.th
no
33601***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.ccat.ac.th
no
34401***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.mcat.ac.th
no
33803***
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.bungkan.ac.th
no
33809***
วิทยาลัยการอาชีพเซกา หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.sekaicec.com
no
39403***
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ปัตตานี ภาคใต้ www.pfcollege.com
จำนวน 7 สถานศึกษา