แสดงข้อมูลสถานศึกษาทั้งหมด

หน้าแรก

แสดงข้อมูล

ลงทะเบียน
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ภาค เว็บไซต์
yes
1333***
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ https://www.Khice.ac.th
1345***
วิทยาลัยเทคโนโลยีชาญภรณ์เสลภูมิ http://www.chanporn.ac.th
1311***
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ http://www.artsbkk.ac.th
0047***
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ http://www.pc-tech.ac.th/
1347***
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ http://www.pc-tech.ac.th/
6502***
โรงเรียนวังทองพิทยาคม http://www.wtp.ac.th
1065***
โรงเรียนวังทองพิทยาคม http://www.wtp.ac.th
yes
1344***
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม มหาสารคาม #N/A http://www.wapee.ac.th
no
1377***
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เพชรบุรี กลาง www.kkwtech.ac.th
yes
1343***
วิทยาลัยการอาชีพเซกา บึงกาฬ ตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.sekaicec.ac.th/
yes
1343***
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ บึงกาฬ ตะวันออกเฉียงเหนือ www.bungkan.ac.th
no
1346***
วิทยาลัยสารช่างกาฬสินธิ์ กาฬสินธิ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ www.kpc.ac.th
yes
1371***
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี ภาคกลาง http://www.kicec.ac.th
yes
1376***
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เพชรบุรี ภาคกลาง http://www.kycec.ac.th/
yes
1316***
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี ภาคกลาง http://www.khoksamrongicec.ac.th/
yes
1316***
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ลพบุรี ภาคกลาง http://www.chaibadan.ac.th
yes
1373***
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นครปฐม ภาคกลาง http://www.npt.ac.th
yes
1318***
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ชัยนาท ภาคกลาง www.nac.ac.th
yes
1373***
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า นครปฐม ภาคกลาง www.bkf.ac.th
yes
1377***
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลาง www.bspc.ac.th
yes
1370***
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ราชบุรี ภาคกลาง http://www.bpg.ac.th
yes
1374***
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว สมุทรสาคร ภาคกลาง http://www.bvc7.com
yes
1376***
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรี ภาคกลาง www.bicec.ac.th
yes
1377***
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลาง http://www.pranicec.ac.th
yes
1370***
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ราชบุรี ภาคกลาง http://www.ptcc.ac.th
yes
1371***
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน กาญจนบุรี ภาคกลาง http://www.pnt.ac.th/
yes
1373***
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล นครปฐม ภาคกลาง http://www.biac.ac.th/
yes
1315***
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อ่างทอง ภาคกลาง https://www.facebook.com/apple.phothong.7?fref=ts
yes
1314***
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง http://www.mice.ac.th
yes
1377***
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลาง www.kkwind.ac.th
yes
1315***
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อ่างทอง ภาคกลาง www.viset.ac.th
yes
1319***
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สระบุรี ภาคกลาง www.sic.ac.th
yes
1372***
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี ภาคกลาง http://www.siace.ac.th/web2014/
yes
1314***
วิทยาลัยการอาชีพเสนา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง http://www.senavec.ac.th
yes
1319***
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี ภาคกลาง www.nci.ac.th
yes
1375***
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา สมุทรสงคราม ภาคกลาง http://www.ampawa.ac.th/
yes
1317***
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี สิงห์บุรี ภาคกลาง http://www.icc.ac.th/
yes
1372***
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง สุพรรณบุรี ภาคกลาง http://www.uic.ac.th/
yes
1371***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กาญจนบุรี ภาคกลาง http://www.kasetkan.ac.th
yes
1318***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ชัยนาท ภาคกลาง http://www.cct.ac.th
yes
1376***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เพชรบุรี ภาคกลาง http://www.pkaset.ac.th/index.php
yes
1370***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ราชบุรี ภาคกลาง www.rbcat.ac.th
yes
1316***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลพบุรี ภาคกลาง www.kasetlopburi.go.th
yes
1314***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง www.kasetbangsai.ac.th
yes
1317***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สิงห์บุรี ภาคกลาง www.kasetsing.ac.th
yes
1372***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ภาคกลาง http://www.spcat.ac.th
yes
1371***
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กาญจนบุรี ภาคกลาง http://www.technickan.ac.th/index2.php
yes
1318***
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ชัยนาท ภาคกลาง http:www.chainat.ac.th
yes
1319***
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สระบุรี ภาคกลาง www.tl.ac.th
yes
1373***
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม ภาคกลาง http://www.nptc.ac.th
yes
1377***
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลาง http://www.pktc.ac.th/
yes
1314***
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง http://www.Ayuttech.ac.th
yes
1376***
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เพชรบุรี ภาคกลาง www.pbtc.ac.th
yes
1370***
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ราชบุรี ภาคกลาง http://www.technicphotharam.com
yes
1319***
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สระบุรี ภาคกลาง www.mlt.ac.th
yes
1370***
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี ภาคกลาง http://www.rtc.ac.th/
yes
1370***
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ราชบุรี ภาคกลาง http://www.rtech2.ac.th
yes
1316***
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ลพบุรี ภาคกลาง http://www.lbtech.co.th
yes
1316***
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 ลพบุรี ภาคกลาง https://th-th.facebook.com/lbtech2/
yes
1375***
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ภาคกลาง htpp://www.sstc.ac.th
yes
1374***
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาคกลาง http://www.skntc.ac.th
yes
1319***
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สระบุรี ภาคกลาง www.sbt.ac.th
yes
1317***
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี สิงห์บุรี ภาคกลาง htt://wwwsbtc.ac.th
yes
1317***
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 สิงห์บุรี ภาคกลาง https://www.singtc2.ac.th
yes
1372***
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ภาคกลาง www.stc.ac.th
yes
1315***
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อ่างทอง ภาคกลาง http://www.attc.ac.th/
yes
1314***
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง www.aitc.ac.th
yes
1314***
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง http://www.ayship.ac.th
yes
1374***
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาคกลาง http://www.skfc.ac.th
yes
1371***
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี กาญจนบุรี ภาคกลาง http://www.kanpoly.ac.th
yes
1373***
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นครปฐม ภาคกลาง http://www.nptpolytech.ac.th
yes
1372***
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี ภาคกลาง www.bunharnpoly.ac.th
yes
1314***
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง http://www.apc.ac.th
yes
1376***
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เพชรบุรี ภาคกลาง www.phetpoly.ac.th
yes
1370***
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ราชบุรี ภาคกลาง http://www.rptc.ac.th
yes
1316***
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี ภาคกลาง http://www.lpc.ac.th
yes
1375***
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ภาคกลาง http://www.ssptc.ac.th
yes
1319***
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สระบุรี ภาคกลาง http://1319016501.wittayalai.com/
yes
1371***
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี กาญจนบุรี ภาคกลาง http://www.kanvc.ac.th/
yes
1373***
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นครปฐม ภาคกลาง https://www.nc.ac.th
yes
1314***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง http://www.avc.ac.th
yes
1376***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เพชรบุรี ภาคกลาง http://www.pbpvc.ac.th
yes
1316***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ลพบุรี ภาคกลาง http://www.lbvoc.ac.th
yes
1319***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ภาคกลาง http://www.rsc.ac.th
yes
1317***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี ภาคกลาง http:www.singburivc.com
yes
1372***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ภาคกลาง www.spvc.ac.th
yes
1376***
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 เพชรบุรี ภาคกลาง http://www.kkwtech.ac.th
yes
1340***
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.kic.ac.th
yes
1341***
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.kwicec.ac.th/
yes
1345***
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.kaset.ac.th/kaset1/
yes
1336***
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.kec.ac.th
yes
1340***
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ https://www.kknic.ac.th
yes
1333***
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ https://www.facebook.com/khicec.co.th
yes
1334***
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.Kricec.ac.th
yes
1346***
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.km.ac.th
yes
1330***
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.chp.ac.th
yes
1340***
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.Chumphae.ac.th
yes
1342***
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ https://www.dansai.ac.th
yes
1332***
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.thatum.ac.th/
yes
1349***
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.mec.ac.th
yes
1348***
วิทยาลัยการอาชีพนาแก นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nkcc.ac.th
yes
1331***
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.nricec.ac.th
yes
1349***
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.nk-icc.ac.th
yes
1330***
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.bic.ac.th
yes
1341***
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.bec.ac.th
yes
1340***
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.bpic.ac.th
yes
1336***
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.bamnet.ac.th
yes
1332***
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.prasat.ac.th
yes
1330***
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.pic.ac.th.
yes
1345***
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.picec.ac.th
yes
1344***
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.ppice.ac.th
yes
1347***
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://phannanikhom.ac.th
yes
1340***
วิทยาลัยการอาชีพพล ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.pholiac.ac.th/
yes
1330***
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.pmicc.ac.th
yes
1345***
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.pticec.ac.th
yes
1345***
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.roiet-icec.ac.th
yes
1335***
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.licec.ac.th/
yes
1342***
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.wic.ac.th
yes
1334***
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.warinice.ac.th
yes
1339***
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.sbr.ac.th
yes
1333***
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.sicc.ac.th/
yes
1332***
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.spicc.at.th
yes
1331***
วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://202.29.239.49/index.php
yes
1347***
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://swicec.ac.th
yes
1332***
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.sangkhaicec.ac.th
yes
1346***
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nks.ac.th
yes
1341***
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.nonghan.ac.th
yes
1346***
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.hpicec.net
yes
1340***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.kkcat.ac.th
no
1336***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.ccat.ac.th
yes
1330***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.kasetkorat.ac.th
yes
1331***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.bcat.ac.th
no
1344***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.mcat.ac.th
yes
1335***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.kasetyaso.ac.th
yes
1345***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.rcat.ac.th
yes
1333***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.sskcat.ac.th/
yes
1341***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.udcat.ac.th
yes
1334***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http:\www.uboncat.ac.th
yes
1333***
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.ktl.ac.th
yes
1341***
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.kutcudon.ac.th
yes
1346***
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.ktc.ac.th
yes
1340***
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.kktech.ac.th
yes
1346***
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.kwtc.ac.th
yes
1331***
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.kutc.ac.th
yes
1336***
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.ccollege.ac.th
yes
1334***
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.dtec..ac.th
yes
1334***
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.tkc.ac.th
yes
1330***
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ้้http:www.ntc.ac.th
yes
1340***
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.ntckk.ac.th
yes
1348***
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ WWW.bpt.ac.th
yes
1331***
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http:www.btec.ac.th
yes
1330***
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.technicpak.ac.th
yes
1334***
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.p-mac.ac.th
yes
1344***
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://mtc.ac.th
yes
1335***
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.yt.ac.th
yes
1345***
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.retc.ac.th
yes
1342***
วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.loeitech.ac.th
yes
1333***
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.sisat.ac.th
yes
1347***
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.techsakon.ac.th/
yes
1330***
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.srnr.ac.th
yes
1332***
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.surintech.ac.th
yes
1345***
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http:www.swtc.ac.th
yes
1343***
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ WWW.NKTC.AC.TH
yes
1339***
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.nbtc.ac.th
yes
1330***
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.lpktc.ac.th
yes
1337***
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.huataphan.org
yes
1337***
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.ant.ac.th
yes
1341***
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.udontech.ac.th
yes
1334***
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.utc.ac.th/website/
yes
1333***
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.krtc.ac.th
yes
1349***
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.dttm.ac.th
yes
1348***
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.nkptmc.ac.th
yes
1331***
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.nctm.ac.th/
yes
1332***
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.rbtech.ac.thhttp://182.93.155.67/
yes
1333***
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.rstech.ac.th
yes
1340***
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.nhtech.ac.th
yes
1343***
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.nbitech1.wordpress.com
yes
1330***
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.rcbat.ac.th
yes
1341***
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.udcbat.ac.th
yes
1346***
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.kpc.ac.th
yes
1340***
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.kkp.ac.th
yes
1336***
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.cpmpoly.ac.th
yes
1330***
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.nmptc.ac.th
yes
1331***
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.brpoly.ac.th
yes
1344***
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.mpc.ac.th/
yes
1333***
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.sipotec.ac.th
yes
1347***
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.spotec.ac.th/
yes
1332***
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ https://www.facebook.com/surinpoly
yes
1341***
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.uptech.ac.th
yes
1334***
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.sarapadchangubon.com
yes
1340***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.kvc.ac.th/
yes
1330***
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.nvc-korat.ac.th
yes
1344***
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.mvc.ac.th
yes
1345***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.rvc.ac.th
yes
1342***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http:www.lvc.ac.th
yes
1332***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.srvc.ac.th/
yes
1343***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.nkvc.ac.th/
yes
1341***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.udvc.ac.th
yes
1334***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.uvc.ac.th
yes
1331***
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ https://www.facebook.com/PK.ICEC/?fref=ts
no
1338***
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.bungkan.ac.th
no
1338***
วิทยาลัยการอาชีพเซกา หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.sekaicec.com
yes
1310***
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร www.goldsmith.ac.th
yes
1325***
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.kabinburi.ac.th/kabinburi_webpage/
yes
1310***
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร www.knice.net
yes
1321***
วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.klaengvec.ac.th/
yes
1326***
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นครนายก ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร www.nice-c.ac.th
yes
1310***
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.nwm.ac.th
yes
1322***
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จันทบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร www.nic.ac.th
yes
1323***
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ตราด ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.borai.ac.th
yes
1324***
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร www.bicc.ac.th
yes
1324***
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร https://www.pc.ac.th
yes
1320***
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร https://www.panas.ac.th
yes
1311***
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.prasamutjd.ac.th/
yes
1327***
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น สระแก้ว ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.wangcc.ac.th
yes
1322***
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จันทบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.siacec.ac.th
yes
1326***
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นครนายก ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.ongkharak.ac.th/
yes
1313***
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ปทุมธานี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.p-vec.ac.th
yes
1324***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.ccscat.ac.th
yes
1320***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ชลบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร www.kasetchon.ac.th
yes
1327***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว สระแก้ว ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.skat.ac.th
yes
1310***
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.ktcm.ac.th
yes
1311***
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ สมุทรปราการ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.kat.ac.th
yes
1322***
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จันทบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.technicchan.ac.th
yes
1324***
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร htt://www.cltc.ac.th
yes
1324***
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.cstc.ac.th
yes
1320***
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร www.chontech.ac.th
yes
1310***
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร www.technicdon.ac.th
yes
1310***
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร www.dstc.ac.th
yes
1323***
วิทยาลัยเทคนิคตราด ตราด ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร www.trattc.ac.th
yes
1313***
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ปทุมธานี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.thanyatech.ac.th/
yes
1326***
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นครนายก ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร www.nayoktech.ac.th
yes
1312***
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นนทบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร www.technicnon.ac.th
yes
1321***
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ระยอง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร www.bktech.ac.th
yes
1325***
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.burapaprachin.ac.th
yes
1313***
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปทุมธานี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.pttc.ac.th
yes
1325***
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://technicprachin.ac.th
yes
1320***
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ชลบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http:www.pattayatech.ac.th
yes
1321***
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ระยอง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.mtptc.ac.th/
yes
1310***
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร www.minburi.ac.th
yes
1321***
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระยอง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.technicrayong.ac.th
yes
1310***
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.rajasit.ac.th
yes
1311***
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.sptc.ac.th
yes
1327***
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สระแก้ว ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.sktc.ac.th/index.php#module=home&149787
yes
1320***
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.tatc.ac.th
yes
1310***
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http:bcbat.ac.th
yes
1310***
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร www.chetupon.ac.th
yes
1310***
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.panitthon.ac.th
yes
1310***
วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.bncc.ac.th/
yes
1310***
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://km.intrachai.ac.th/km/?usid=20130007&langua
yes
1310***
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร www.artsbkk.ac.th
yes
1322***
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จันทบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.chanpoly-college.ac.th/
yes
1324***
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร https://www.chpc.ac.th
yes
1320***
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ชลบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.chpt.ac.th/index.php/2015-07-01-01-53-3
yes
1323***
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตราด ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.tratpt.ac.th
yes
1310***
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.tpc.ac.th
yes
1310***
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.nlpoly.com/Home.html
yes
1325***
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.ppcollege.ac.th
yes
1310***
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร www.bpc.ac.th
yes
1321***
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ระยอง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.rayongpoly.ac.th/rayongpoly2017/
yes
1311***
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สมุทรปราการ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.spkpoly.ac.th
yes
1310***
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.spy.ac.th
yes
1324***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.cvc-cha.ac.th
yes
1320***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ชลบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร https://www.chcvc.ac.th
yes
1320***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ชลบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร www.sbtvc.ac.th
yes
1310***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร www.thonburi.ac.th
yes
1310***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://www.swbvc.ac.th
yes
1310***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร http://Eamlaor.moe.go.th
yes
1352***
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ลำปาง ภาคเหนือ http://www.kiec.ac.th
yes
1362***
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร ภาคเหนือ http://www.khanu.ac.th
yes
1350***
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ภาคเหนือ http://www.cicec.ac.th/
yes
1367***
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ http://www.chondaen.ac.th/
yes
1356***
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ พะเยา ภาคเหนือ http://www.cktc.ac.th
yes
1357***
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย ภาคเหนือ http://www.cric.ac.th/cric
yes
1356***
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พะเยา ภาคเหนือ http://www.dice.ac.th
yes
1352***
วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง ภาคเหนือ http://www.thoen.ac.th
yes
1357***
วิทยาลัยการอาชีพเทิง เชียงราย ภาคเหนือ htt://www.tice.ac.th
yes
1365***
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย พิษณุโลก ภาคเหนือ http://www.ntic.ac.th/
yes
1360***
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นครสวรรค์ ภาคเหนือ http://www.nice.ac.th
yes
1358***
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ 0-5361-1847
yes
1360***
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย นครสวรรค์ ภาคเหนือ http://www.bice.ac.th
yes
1363***
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตาก ภาคเหนือ www.Bantak.ac.th
yes
1351***
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ลำพูน ภาคเหนือ http://www.banhong.ac.th/
yes
1355***
วิทยาลัยการอาชีพปัว น่าน ภาคเหนือ http://www.puaicec.ac.th
yes
1351***
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ภาคเหนือ http://pasangic.ac.th
yes
1350***
วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่ ภาคเหนือ http://www.fve.ac.th
yes
1353***
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ http://www.picc.ac.th
yes
1363***
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตาก ภาคเหนือ htpp://www.maesod.ac.th
yes
1358***
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ http://www.msr.ac.th
yes
1354***
วิทยาลัยการอาชีพลอง แพร่ ภาคเหนือ http://lic.ac.th
yes
1367***
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ www.wicec.ac.th
yes
1357***
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ภาคเหนือ http://www.wice.ac.th
yes
1355***
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา น่าน ภาคเหนือ http://www.wiangsa.ac.th
yes
1364***
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย ภาคเหนือ htpps://www.siec.ac.th
yes
1364***
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย ภาคเหนือ http://www.sie.ac.th/
yes
1354***
วิทยาลัยการอาชีพสอง แพร่ ภาคเหนือ https://www.song.ac.th
yes
1362***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร กำแพงเพชร ภาคเหนือ www.kpcat.ac.th
yes
1357***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เชียงราย ภาคเหนือ www.crcat.ac.th
yes
1350***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เชียงใหม่ ภาคเหนือ http://www.cmcat.ac.th
yes
1363***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ตาก ภาคเหนือ http://www.kasettak.ac.th/index-king.html
yes
1360***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ นครสวรรค์ ภาคเหนือ www.nscat.ac.th
yes
1356***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พะเยา ภาคเหนือ www.pycat.ac.th
yes
1366***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร พิจิตร ภาคเหนือ http://www.pccat.ac.th/
yes
1367***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ http://www.pbcat.ac.th
yes
1354***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ แพร่ ภาคเหนือ https://th-th.facebook.com/pcat.pr.ac.th/
yes
1351***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ลำพูน ภาคเหนือ http://www.lcat.ac.th
yes
1364***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สุโขทัย ภาคเหนือ http://www.stcat.ac.th/
yes
1361***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อุทัยธานี ภาคเหนือ Utac.ac.th
yes
1357***
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เชียงราย ภาคเหนือ http://www.kctc.ac.th/kctc2013/
yes
1362***
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร ภาคเหนือ www.kpt.ac.th
yes
1357***
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เชียงราย ภาคเหนือ www.ctc.ac.th
yes
1350***
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ภาคเหนือ http://www.cmtc.ac.th
yes
1363***
วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก ภาคเหนือ http://www.taktc.ac.th/
yes
1360***
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นครสวรรค์ ภาคเหนือ www.nkstec.ac.th
yes
1355***
วิทยาลัยเทคนิคน่าน น่าน ภาคเหนือ http://www.Technicnan.go.th
yes
1356***
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พะเยา ภาคเหนือ 0-5488-7198
yes
1366***
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร พิจิตร ภาคเหนือ http://www.pjtc.ac.th
yes
1365***
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พิษณุโลก ภาคเหนือ www.pltc.ac.th
yes
1367***
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ http://www.pbntc.ac.th/
yes
1354***
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ แพร่ ภาคเหนือ URL:http://www.technicphrae.ac.th
yes
1360***
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นครสวรรค์ ภาคเหนือ www.mwtech.ac.th
yes
1352***
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง ภาคเหนือ http://www.lampangtc.ac.th/index.php
yes
1351***
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ลำพูน ภาคเหนือ www.ltc.ac.th
yes
1357***
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย ภาคเหนือ http://www.wpptech.ac.th/
yes
1365***
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก ภาคเหนือ http://sktc.pltc.ac.th
yes
1350***
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เชียงใหม่ ภาคเหนือ http://www.skptc.ac.th/index.php
yes
1350***
วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่ ภาคเหนือ http://www.srptc.ac.th/index9.php
yes
1364***
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย ภาคเหนือ http://www.Sukhothaitc.ac.th
yes
1353***
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ www.uttc.ac.th
yes
1361***
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อุทัยธานี ภาคเหนือ http://www.uthai.ac.th
yes
1352***
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง ภาคเหนือ www.egtechma.ac.ch
yes
1360***
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า นครสวรรค์ ภาคเหนือ http:www.tftmc.ac.th
yes
1356***
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง พะเยา ภาคเหนือ www.pongtechno.ac.th
yes
1365***
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก พิษณุโลก ภาคเหนือ http://www.bpcc.ac.th
yes
1362***
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร กำแพงเพชร ภาคเหนือ www.kpp.ac.th
yes
1350***
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เชียงใหม่ ภาคเหนือ http://www.cmpoly.ac.th
yes
1355***
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน น่าน ภาคเหนือ http://www.npc.ac.th/npcnan/
yes
1366***
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร พิจิตร ภาคเหนือ http://www.ppc.ac.th
yes
1365***
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พิษณุโลก ภาคเหนือ http://www.plkpoly.ac.th
yes
1367***
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ http://www.polyphet.ac.th/
yes
1354***
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ แพร่ ภาคเหนือ http://www.pptc.ac.th
yes
1352***
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ลำปาง ภาคเหนือ ้http://lampangpoly.ac.th
yes
1364***
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย สุโขทัย ภาคเหนือ www.sukhothai-pc.ac.th
yes
1353***
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ http://www.upc.ac.th/
yes
1361***
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี อุทัยธานี ภาคเหนือ http://Uthaipoly.ac.th
yes
1357***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย ภาคเหนือ http://www.cvc.ac.th/
yes
1350***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ภาคเหนือ http://www.cmvc.ac.th
yes
1360***
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นครสวรรค์ ภาคเหนือ http://www.nwvoc.ac.th
yes
1365***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก ภาคเหนือ www.plvc.ac.th
yes
1354***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่ ภาคเหนือ http://www.pvc.ac.th/pvcnew/index.php
yes
1352***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง ภาคเหนือ www.lampangvc.ac.th
yes
1364***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สุโขทัย ภาคเหนือ http://www.stvc.ac.th/
yes
1353***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ http://202.143.168.214/uttvc/newweb/index.php
yes
1353***
วิทยาลัยการอาชีพฟากท่า อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ -
yes
1352***
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ลำปาง ภาคเหนือ http://www.chaehomic.ac.th
yes
1385***
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระนอง ภาคใต้ www.kbc.ac.th
yes
1392***
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตรัง ภาคใต้ www.kantang.ac.th
yes
1381***
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม กระบี่ ภาคใต้ http://www.vk-ktic.com/index.php
yes
1393***
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน พัทลุง ภาคใต้ www.knicec.ac.th
yes
1384***
วิทยาลัยการอาชีพไชยา สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ www.cicc.ac.th
yes
1392***
วิทยาลัยการอาชีพตรัง ตรัง ภาคใต้ http://www.tic.ac.th
yes
1382***
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า พังงา ภาคใต้ http://tapc.ac.th/mainpage
yes
1386***
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ชุมพร ภาคใต้ http://www.thasae.ac.th
yes
1382***
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา ภาคใต้ http://www.thaimuang.ac.th
yes
1380***
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ภาคใต้ www.nicc.ac.th
yes
1390***
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี สงขลา ภาคใต้ www.nathawee.ac.th
yes
1393***
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว พัทลุง ภาคใต้ www.bangkaew.ac.th
yes
1395***
วิทยาลัยการอาชีพเบตง ยะลา ภาคใต้ www.bticec.ac.th
yes
1392***
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ตรัง ภาคใต้ www.palian.ac.th
yes
1394***
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ปัตตานี ภาคใต้ http://www.ptnicec.ac.th
yes
1380***
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี นครศรีธรรมราช ภาคใต้ http://www.promic.ac.th
yes
1395***
วิทยาลัยการอาชีพรามัน ยะลา ภาคใต้ http://www.ramanvoc.moe.go.th
yes
1391***
วิทยาลัยการอาชีพละงู สตูล ภาคใต้ https://www.lc.ac.th
yes
1384***
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ http://www.wcc.ac.th/
yes
1390***
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ สงขลา ภาคใต้ www.pakho.ac.th
yes
1394***
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ปัตตานี ภาคใต้ www.Sbicec.ac.th
yes
1396***
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก นราธิวาส ภาคใต้ https://www.skc.ac.th
yes
1390***
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร สงขลา ภาคใต้ http://www.lpt.ac.th
yes
1386***
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ชุมพร ภาคใต้ http://www.Langsuan.moe.go.th
yes
1392***
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ตรัง ภาคใต้ www.huaiyot.ac.th
yes
1380***
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร นครศรีธรรมราช ภาคใต้ www.hicc.ac.th
yes
1381***
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก กระบี่ ภาคใต้ http://www.aicec.ac.th
yes
1381***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กระบี่ ภาคใต้ http://www.kcat.ac.th
yes
1386***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ชุมพร ภาคใต้ WWW.cpcat.moe.go.th
yes
1392***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตรัง ภาคใต้ www.kasettrang.ac.th
yes
1380***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ภาคใต้ http://www.nkatc.ac.th
yes
1382***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พังงา ภาคใต้ www.kaset-phangnga.ac.th
yes
1393***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง พัทลุง ภาคใต้ http://www.kasetpt.ac.th
yes
1385***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ระนอง ภาคใต้ http://www.kasetranong.go.th
yes
1390***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สงขลา ภาคใต้ www.scat.ac.th
yes
1391***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สตูล ภาคใต้ www.satunatc.ac.th
yes
1384***
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ http://www.suratatc.ac.th
yes
1381***
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ ภาคใต้ www.kbtc.ac.th
yes
1394***
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ปัตตานี ภาคใต้ http://www.kptc.ac.th
yes
1390***
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สงขลา ภาคใต้ http://www.chanatc.ac.th/main/index.php
yes
1386***
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ชุมพร ภาคใต้ http://www.cptc.ac.th/cptech/
yes
1392***
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ภาคใต้ www.technictrang.ac.th
yes
1383***
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต ภาคใต้ www.tlc.ac.th
yes
1380***
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช ภาคใต้ www.ts-tech.ac.th
yes
1380***
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ภาคใต้ www.tnk.ac.th
yes
1394***
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ปัตตานี ภาคใต้ www.technictani.ac.th
yes
1393***
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม พัทลุง ภาคใต้ http:www.pytc.ac.th
yes
1382***
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา ภาคใต้ http://www.pntc.ac.th
yes
1393***
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง ภาคใต้ http://www.ptl.ac.th
yes
1383***
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต ภาคใต้ www.ptc.ac.th
yes
1395***
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ยะลา ภาคใต้ http://www.ytc.ac.th
yes
1385***
วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง ภาคใต้ www.rntc.ac.th
yes
1391***
วิทยาลัยเทคนิคสตูล สตูล ภาคใต้ http://182.93.156.142/stntc/index.php
yes
1380***
วิทยาลัยเทคนิคสิชล นครศรีธรรมราช ภาคใต้ http://web.sichontc.ac.th/
yes
1384***
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ http://www.srtc.ac.th/
yes
1384***
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ http://www.kdtc.ac.th
yes
1390***
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา ภาคใต้ www.htc.ac.th
yes
1390***
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร) สงขลา ภาคใต้ https://www.stmc.ac.th
yes
1380***
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ภาคใต้ http://www.nasic.ac.th
yes
1386***
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร ภาคใต้ www.pcfc.ac.th
yes
1390***
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สงขลา ภาคใต้ http://www.tfc.ac.th
no
1394***
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ปัตตานี ภาคใต้ www.pfcollege.com
yes
1380***
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ภาคใต้ http://www.artnst.ac.th/
yes
1381***
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ กระบี่ ภาคใต้ www.krabipolytechniccollege.ac.th
yes
1386***
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ชุมพร ภาคใต้ www.cptech.ac.th
yes
1392***
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตรัง ภาคใต้ http://www.ptt.ac.th
yes
1380***
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ภาคใต้ http://www.nkpc.ac.th/
yes
1396***
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส นราธิวาส ภาคใต้ http://www.narapoly.ac.th/
yes
1393***
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง พัทลุง ภาคใต้ http:www.ptlpoly.ac.th
yes
1383***
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต ภาคใต้ http://www.polyphuket.ac.th
yes
1395***
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ยะลา ภาคใต้ http://www.yalapoly.ac.th
yes
1390***
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา สงขลา ภาคใต้ http://182.93.163.58/htpdoc/
yes
1384***
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ http://www.srpc.ac.th
yes
1386***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ชุมพร ภาคใต้ www.cpvc.ac.th
yes
1380***
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ภาคใต้ http://www.nvc.ac.th
yes
1394***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปัตตานี ภาคใต้ http://www.arpt.moe.go.th
yes
1383***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต ภาคใต้ www.phuket.ac.th
yes
1395***
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ยะลา ภาคใต้ www.yvc.ac.th
yes
1390***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สงขลา ภาคใต้ http://www.songkhlavc.ac.th
yes
1384***
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ http://www.svc.ac.th
yes
1384***
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ http://scbt.ac.th/
จำนวน 436 สถานศึกษา